Dyag 24:6

6Labay na êt hên dêmêkan ya Templo naên ha Jerusalem, hên mamihowên ya dayi hên alwan kapareho naên Israelita bayro, kabay dinakêp naên ya. [Haka parusaan naên ya dayi hên pamanhumonol ha Kautuhan naên,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More