Galacia 4:30

30Noa, nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari ya êmên di, “Ipaplag mo ya babayi, ya ipoh, haka ya anak na, ta ya anak na, ay a malyarin makiatag ha bandi ya ipamana na ha anak na ha mantêg nan ahawa.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More