Galacia 4:31

31Kabay patêl ko ha Panginoon, hikitamo ay alwan nanad anak hên mihay ipoh, ta hikitamo ay anak nay na ni apo Abraham ha mantêg nan ahawa ya hi Sara.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More