Hebreo 5:1

1Kantamon Israelita, ya balang pinakapoon pari tamo, ay ampiliên ni Apo Namalyari kanlan kapareho tamo, ta habaytoy pinakapoon pari ay mámilatan tamo, ya ampam-in pahalamat haka ampamiátang ta êmên mapatawad ya kasalanan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More