Hebreo 5:9

9Haka gawan ayn pamagkulang ha pamanhumonol na ha impadyag kana ni Apo Namalyari, ay hiyay nag-in ampangubatan hên ayn anggay kaligtasan lan kaganawan ya ampanhumonol kana,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More