Juan 3:16

16Gawan ha hadyay pamanlugud ni Apo Namalyari ha balang miha, ay in-utoh na ya kamiha-mihaan nan Anak ha luta, ta êmên hilay ampaniwala kana, ay a migtan ha impiyerno, noa, madyanan biyay ya ayn angga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More