Judas 1:13

13Êmên hila êt hên tandulon ha dagat ya an-iawah haka an-ipayidpid hên narêmêk ya dalak ha laylay lanêm, ta ya andaygên la ay taganán kapaparêng-êy. Nanad hila êt hên bêtêwên, ya nag-alíh ha andyanan la, ta ampakha hila ha kalalêan ya hadyay diglêm, ya in-il-an ni Apo Namalyari kanla.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More