Lucas 21:26

26Hilay tawo ay mangabunsol, gawan hadyay limo la kaban an-ihipên lay angkalyari ha boon luta, ta mayêgyêg hilay bêtêwên haka maubuh hên mangayêgyêg ya angkahêlêk ha langit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More