Mateo 18:17

17No a ya pon êt manggilam, ay ipamwang mina ha arapan lan kapareho yon patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. No a ya pon êt manggilam kanla man ya kapareho yon patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ay dayuán yo ya hên itad kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, haka nanad kanlan mapanyag karawakan.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More