Impamwang 18:1

1Pamakayarin habayto, ay main akon nahêlêk ya mihay na êt ya anghel ya matag-ay ya tungkulan, ya an-umaypa, hên ubat ha langit. Nahawangan ya boon luta ha hadyay hawang na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More