Impamwang 7:11

11Naubuh hên nakairêng ya anghel hên nakapalibot bayro ha nakaikno, haka hilay lowampo boy apat ya nipagtungkulan, haka hatoy apat ya angkabiyay ya napnoan mata, ay nandoko hên nakadêngdêng ha pamagsimba la kan Apo Namalyari, ya nakaikno, hên ampamaala ha pibonakan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More