Roma 1:20

20A ya man angkahêlêk hi Apo Namalyari, ay paubat hên dinyag nay hata luta, ay angkahêlêk ha kaganawan dinyag na, ya panga-Diyos na haka kapangyarihan na ya ayn angga. Kabay a la mahabi ya ayn Diyos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More