Roma 15:8

8Hên haton lagi, ay nangako hi Apo Namalyari kanlan ninuno naên Israelita, ya mamiutoh yan Mámiligtas, ya Mesias. Ha pamanupad ni Apo Jesu-Cristo bayro ha impangako ni Apo Namalyari, ya mamiutoh yan Mámiligtas, ay namwangan naên ya pêtêg awud hên ampanupad hi Apo Namalyari hên pangako na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More