Roma 4:25

25Hi Panginoon Jesu-Cristo ay in-utoh ni Apo Namalyari hên matsi gawan ha kasalanan tamo, haka hiyay biniyay oman, ta êmên hikitamo ay itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More