1ነ ቆሮንቶስ 1

1ብእግዘር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ናዀቸረነ ይኸሬ ተሸᎌቺ ተጳውሎስም ተጐፔያንዳም ተሶስቴንስ፦ 2የኽኖም ይናም ⷘታ የኸረ ⷘታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቲረምዶኽኖ እንም፥ በኢየሱስ ክርስቶስ የትቀደሶም ቅዱሳንም ቧርም የጠኔዮ፥ በቆሮንቶስ ያነ ይእግዘር ቤተክርስቲያን ሰብ፦ 3ታባንዳ ትእግዘርም ተⷘታ ኢየሱስ ክርስቶስም ፀጋም ሽናትም ያኹ የኽር። 4በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት ፀጋታ ያበናኹዌ ባኹ የቸነ እንም ጋᎀ ይእግዘር ሽር ኧውን። 5አኹ ይእግዘር ቃር ቦዶትም ኸረ በውቀትም ብንም ቃር በክርስቶስ ደንገነ ኸርኹም። 6የክርስቶስ ቃር ዮድኔኩ ምስክርነት በውረም ተⷀፐርኹም 7የኽክም የⷘታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ተኖት ቅየኹም ትትረብሮ ሟኒም ኤነት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ኤቀብርብኹ፤ 8ⷘታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢቸንወ ከረ አᎃር ኤባር ኸርኹም ትትረከቦዬ ዀት የቀጥወ ዳር ያትቋምርኹሸ። 9ተትከታ ተⷘታንዳ ተኢየሱስ ክርስቶስ ጋᎀ እማቴ ትኸሮዌ የሸፐተናኹ እግዘር የታመረው። 10ጐፔቸም ኧተᎀቾ በግብታኹ ወትሸሸድ ኤይምበር፤ እንማኹ ተስማሞም ባት አሳብም ባት ኤነት ተቋመሮም ንበሮ ባዀም በⷘታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኧጨስኹ። 11ጐፔቸም ኧተᎀቾ በግብታኹ መራክስ ያነ ኸማ የቀሎዌ አበሩስ ኦዶንም። 12አኹም ያታታኹ "እያ የጳውሎስንዀ"፥ "እያ የአጵሎስንዀ"፥ "እያ ጭን የጴጥሮስንዀ"፥ "እያሽ የክርስቶስንዀ" ባኹም ትትራከሶ ቧንም። 13ኧጋ ክርስቶስ ተሻደምዌ? ጳውሎስኽ ያኹ ተሰቀረምዌ? ዌሽ በጳውሎስ ሽም ተጠመቅኹምዌ? 14እያ ቀርስጶስም ጋይዮስም ባንኸሬ ታኹ እማት ሰብ ዳር አናጠመቅዄ እግዘር ሽር የስራን። 15ዝም የኸሬ ብያ "በጳውሎስ ሽም ተጠመቅኹም" ባረም ይዝረⷍ ሰብ ኤነ። 16ውረሙ፤ የእስጢፋኖስ አበሩስ አጠመቅኽኖም፤ ተዛዀና እንጐድ ሰብ ደፐርዀም ያጠመቅዀ ኸማ ኤትዘገዴ። 17ክርስቶስ የራኼ የዀት ቃር ዩድ ወንጌል ኡዴው ባንኸሬ አጠምቄ አንኸረ፤ ክርስቶስ የትሰቀረወ መስቀር ከንቱ ኺተ ቤቄዬ ወንጌል ኡድ እያ ዘንጋ ኧⷕር ቤትዀ የገገና ቃር ድቢትዀ አንኸረ። 18ክርስቶስ ተሰቀረም ᎀተም ወበር ኤያምሮ ኽኖ ጋውነት ይመስኖ፤ አመነም የተነፍነ ይና ጭን ይእግዘር ደረጉ። 19"የኻሪ ሰብ ኻሮተታ፥ ይቤስር ሰብ በስሮተታ አጠፋቴ" ቧርም ጣᎉም። 20ኧጋ ኻሪኽ ኤቴ ነረ? ⷅጫ ይⷕር ሰብኽ ኤቴ ነረ? የዝኽ ዘበር ይምረምር ሰብ ኤቴ ነረ? እግዘር የዝ አለም ኻሪነት ጋውነቱ አምባረዌ? 21የዝ አለም ሰብ በገገዀና ኻሪነት እግዘር ሟን የኸረ ኸማ ይቤስሮዬ አንኸረሎዬ ጋውነት ቢመስር ይና ብኑድኔ ወንጌል ያምሮኽኖ ያተርፌ ይእግዘር ፍቃድ ኸረም። 22ቢኸርም የይኹዳ ሰብ ወግቃር ያዞዬ ይሰቦ፤ የግሪክ ሰብም ኻሪነት ይትሜኖ። 23ይና ጭን ክርስቶስ ይና ቲብር የትሰቀረ ኸማ ኑድነ፤ ዝም የይኹዳ ሰብ ቈፋ የአረማዊ ሰብም ጋውነቱ። 24እግዘር የሸፐተኖ የይኹዳ ሰብ ቢኸሮ የአረማዊ ሰብ ቢኸሮ ዝኽ ኑድነ ክርስቶስ ይእግዘር ኻሪነትም ደረግሙ። 25ይእግዘር ጋውነቱ ቧርም ያጫᎃቺ ዘንጋ ተሰብ ኻሪነት ይርቅ፤ ይእግዘር ⷅጭነሩ ቧርም ያጫᎃቺ ዘንጋም ተሰብ ደረግ ይርቅ። 26ጐፔቸም ኧተᎀቾ እግዘር አኹ ሸፐተም ቲጠራኹ ምር ኤነት ሰብ የረፐርኹ ኸማ በስሮ፤ የሰብ አሳብ ኸማ ታኹ ግብት ብዘ ኻሪ ዌም ደረግ ያነኖ ዌም ንቅ ንቅ ሰብ አነፐሮ። 27ቢኸርም እግዘር ኻሪሎ ይውርዮ ሰብ ያቅመጭኖዌ የዝ አለም ጋዋ ሰብ ሸፐተም፤ ንቅ ደረግ ነረኖ ይውርዮ ሰብ ያቅመጭኖዌ እግዘር የዝ አለም ⷀጨነ ሰብ ሸፐተም። 28በሰብ ወኸት ንቅ የኸረ ዘንጋ ያጠፌ እግዘር የአለም ሟኒም ዘንጋ፥ የቈንጪ ዘንጋ፥ በሰብ ወኸት አንሰና ዘንጋ ሸፐተም። 29ዝም ያመነ ሟኒም ሰብ ብእግዘር ይፍቴ ቤትⷛⷘዜው። 30አኹ ጭን እግዘር ተኢየሱስ ክርስቶስ ጋᎀ እማት ትኸሮኸማ ኤፐም፤ በዝም የቸነ እግዘር ኢየሱስ ክርስቶስ ኻሪነተንዳ፥ ፅድቀንዳ፥ ቅድስናንዳ፥ መትወጫንዳ ይኸርኸማ ኤᎌንም። 31ኼታ በመጣፍ "ይትሸመር ሰብ ብእግዘር የትሸመር" ቧርም ጣᎉም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\