1ነ ቆሮንቶስ 14

1ኼታ ንማጀ ተኸተሮ፤ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታም ይርቅመታ ትንቢት ዘንጎት በጨር ሳቦ። 2ቤⷕሪ በገደር አምᎋ ዘንጎት ይእግዘሩ ባንኸሬ የሰብ አንኸረ፤ አንዃሪ ዘንጋ በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ይዝረⷍ የኸሬ የባረ ቃር አትም ሰብ ኤገዋን። 3ትንቢት ይዝረⷍ ሰብ ጭን ያትቋምርዌ፥ ያትፋድግዌ፥ ቀርቀር ያሜዬ የሰብ ዩድ። 4ቤⷕሪ አምᎋ ይዝረⷍዀታ የገገታ ያትቋምር፤ ትንቢት ይዝረⷍዀታ ጭን ቃረታ ይሰሞዌ የትደመዶ ሰብ ያትቋምር። 5እንማኹ ቤⷕሬ አምᎋ ብትዝረኮ ይሳሬ ባነ፤ ይርቅመታ ትንቢት ብትዝረኮ ተዝ ይርቅ ይሳሬ ባነ። ቤⷕሪ አምᎋ የዝረከዊ ይᎈታን ቤነ የትደመደ ሰብ ይትቋመርዌ ቢⷕሪ አምᎋ ትንቢት ይዝረⷍዀት ይርቅ። 6ኼታ ጐፔቸም ኧተᎀቾ ኧዃ ያኹዌ ተንትዀ ቤⷕሪ አምᎋ ብኑድኹ ምር ይጠቅምኹቴ? ያኹ ይጠቅምኹ እግዘር ያትየሼ ዘንጋ ዌም ውቀት ዌም ትንቢት ዌም ትምርት ጥብጭትንኩ ብንቸኑ። 7ቱንቲናም በድራም እንጐድም ነብስ ኤነኖ የዝምራ ግብር ዳር የትቤተረ ቃር ቤነኖ ያወጠዊ የዝምራ ቃር ምር የኸረኸማ መምር ይትⷐር? 8ጥሩምባ ቃረታ ቤⷕሪ ኤነት በረᎊ ያርብ ሟን ይኻርም ይተሳሸ? 9ዝክም አኹ ቢⷕሪ አምᎋ ባንዝረⷈኹ ትዝረከዊ ቃር ሟን ይዃንሸ? አኹም የንፋስ ትዝረኮ ቃር ትመስሮ። 10በዝ አለም ሰብ ይዝረⷍወ ብዘ ኤነት የሰብ ቋንቋ ነረ፤ ተዝ እንም ቋንቋታ ኤⷕሪ ቃር ኤነ። 11ኧጋ የዝረከዊ ምር ወበር የኸረ ኸማ ባንኻርዀ ይዝረⷍዀታ ባዘራ ኧኸርወ፤ ዀትም ይያ ባዘራ ይኸርቢ። 12የኽክም አኹ መንፈስ ቅዱስ ይብኹ ስጦታ በጨር ትሰቦ የኸሬ ይርቅመታ ሳቦት ያነብኹ ቤተክርስቲያን ይትቋመርወ ይእግዘር ስጦታ ይበዛንኹዬው። 13በኽ የቸነ ቤⷕሪ አምᎋ ይዝረⷍ ሰብ የዝረⷈን ይፈታወ ደረግ ይረኽቤ ይእግዘር የጠስ። 14ቤⷕሪ አምᎋ ጠሎት ብናሜ መንፈሰና ጠሎት ያሜ ባንኸሬ እያ ኧብር ቃር ስርም አምቤስር። 15ኧጋ ምር ናሚ? በመንፈሰና ጠሎት አሚሸ፤ እያም በⷕነና ቤሰርዀም ጠሎት አሚሸ፤ በመንፈሰና ይእግዘር ዝምራ አዝምርሸ፤ በⷕነና ቤሰርዀም ይእግዘር ዝምራ አዝምርሸ። 16ዝክኽ ባንኸረ አኸ በመንፈስ ይእግዘር ሽርት ትታትⷀንብ፥ አኸ ትውን ቃር ኤⷕር ሰብ ይእግዘር ሽር ትትብር መምር ይኻርም "አሚን" ይበርሸ? 17አኸሽ በዝ ኤነት ሽር በሮታኸ ወኼ ቃር ይኽርሸ፤ እንጐድ ሰብ ጭን ኤትቋመርወ። 18እያ ትንማኹ ይርቅ ቤⷕሪ አምᎋ ኧዝረⷍ የኸሬ ይእግዘር ሽር ኧውን። 19ቢኸርም ቤⷕሪ አምᎋ በብዘ ዀም ይትሜዘር ቃር ተዘንጎተና ይርቅ እንጐደዀና አትመሬ ትምብር በቤተክርስቲያን ቢⷕሪ ቃር ቤሰርዀም አምስት ቃር ብንዝረⷍ ይሽሬ። 20ጐፔቸም ኧተᎀቾ የᎃጥጥ ዘንጋ ትከ ኽሮ ባንኸሬ በበስሮታኹ ትከ አትኽሮ፤ በበስሮት ተራቆ። 21ዝመታ፦ " 'ቤⷕሪ አምᎋም በውጤ ገነ ሰብ አምᎋም የዝ ሰብ ኧዝረⷍቴ፤ ዝክም ቢኸርም ኤሰሞን' ይብር ⷘታ እግዘር" ቧርም በⷅጫ ጣᎉም። 22ኧጋ ቤⷕሪ አምᎋ ዘንጎት ኤያምሮኽኖ መርኸቱ ባንኸሬ ያምሮኽኖ አንኸረ፤ ትንቢት ዘንጎት ጭን መርኸት ይኸር ያምሮኽኖው ባንኸሬ ኤያምሮኽኖ አንኸረ። 23ኧጋ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ እንም እማቴ ቲደመዶ እንመዀና ቤⷕሪ አምᎋ ቢዝረኮ አንኻሮ ዌም አናመሮ ሰብ ቢገቦ "ዛዀና ሽርሽር ባሮም" ኤብሮዌ? 24ቢኸርም እንም ሰብ ትንቢት ቢዝረⷍ ጭን ኤያምር ዌም አንኻረ ሰብ ቢገባ በሰሟን ቃር እንም በባጢረታ ይትወቀስ በሰሟንምቃር ይትፈንድወ ኸማ ይቤስር። 25የሰማምዀታ በⷕነታ የትሼመ ዘንጋ እንም ሰቻ ይወጣ፤ "ውረም እግዘር በግብታኹ ነረ" ይብር፤ ይፍት ይፍትም ተፌጠመም ይእግዘር ይሰግድ። 26ጐፔቾ ምር አምሮት ያትⷈሽ? የጠሎት ባት በትደመድኹዌ አተታ ዝምራ ያዝምሮት፥ አተታ ያትመሮት፥ አተታ የትሼመ ዘንጋ ዮዶት፥ አተታ ቤⷕሪ አምᎋ የዘንጎት፥ አተታም ቤⷕሪ አምᎋ የዝረከዊ የፍቶት ስጦታ ነረን፤ ኧጋ ዝኽ እንም ስጦታ የጠሎት የትደመዶ ሰብ ያትቋምኖ ቃር የኽር። 27ቤⷕሪ አምᎋ ይዝረⷍ ሰብ ቢረብር ዄት ዌም በበሳ ሶስት የኽሮም አጋጋ የዘንጎ፤ ኽኖ የዝረከበዊ እንጐድ ሰብ የᎋታን። 28ቃረዀና ይፈታ ሰብ ቤነ ጭን በትደመዶ ሰብ ግብት ስ የበሮ፤ የገገዀናም ይእግዘርም በⷕነዀና የዘንጎ። 29ትንቢት ይዝረኮ ሰብ ዄት ዌም ሶስት የኽሮም አጋጋ የዘንጎ፤ እንጐደዀና ጭን የዝረከዊዀት የስሞም ተጨራ የፍትረዊ። 30በኽ ተትደመዶ ሰብ ይንጐድመታ መንፈስ ቅዱስ አት ዘንጋ ቢያትየን ይፍትወረር የዝረⷈዀት ያጋታ ስ የበር። 31እንመታ ይትመሬም ይትቋመሬም እንማኹ ያጋጋኹ ይእግዘር ቃር ትዝረኮዌ ይኸንኹ። 32ያት ነቢ የትንቢት መንፈስ ይንጐድ ነቢ ይታዘዝ። 33ይእግዘር ሰብ ቢትደመዶᎌ ቤተክርስቲያን እንም ያᎀሪምኸማ እግዘር የሰላም ⷘታው ባንኸሬ የኽያት ⷘታ አንኸረ። 34በቤተክርስቲያን እሽታ ስ የበረማ፤ የሙሴም ⷅጫ የባረ ኸማ ይታዘዝ አመር የምበነማ ባንኸሬ ይዝረከሜ አናውየማ። 35በቤተክርስቲያን እሽታ ስ ቢብረማ ወኼቃሩ፤ ይትሰረማ ቃር ቢረብር በቤተኽነማ የምሰኽነማ የትሳረማ። 36ምሩ? ይእግዘር ቃር የቸነ ታኹዉዌ? ዌሽ ይእግዘር ቃር እማት ያኹዌ ቸነምዌ? 37ሟኒም ሰብ እያ ነቢንዀ ዌም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነሬ ይብር ሰብ ዝኽ የጣፍንኩ የⷘታ ኢየሱስ ትዛዝ የኸረ ኸማ የኻር። 38ዝኸታ ኤⷕር ሰብ ቢረብር ዀትም ኤⷕሪ። 39ኧጋ ጐፔቾ ትንቢት ትዝረኮዬ በጨር ሳቦ፤ ቤⷕሪ አምᎋ ዘንጎትም አትኽሮ። 40ቢኸርም እንም ቃር ባግዋውም በጨርም የኽር።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\