1ነ ቆሮንቶስ 15

1ጐፔቸም ኧተᎀቾ የዝ ይፍቴ ያትመርኩ የወንጌል ቃር አዘግድኹዌ ኧሸ፤ ዝም የወንጌል ቃር አኹ የትⷀፐርኹዊም ተቋመርኹም የቈምኹᎌው። 2እያም ዮድኩ የክርስቶስ ወንጌል አጠበቅኹም ብትጠብጦ ትትረፎሸ፤ ኻባንኸረ ኧመሮታኹ ከንቱው። 3እያም አመርዀም የትⷀፐርዀን ትንም ይርቅዀታ ዝካ ትምብር አⷀፐርኩም፤ በመጣፍ ዮጂም ኸማ ክርስቶስ የባጢረንዳ ᎀተም፤ 4ᎀከዊም፤ በሶስተነ ከረ ኧያም ኸረም ተሞት ተረሳም፤ ዝም በቅዱስ መጣፍ የጣᎉም ኸማው። 5ጴጥሮስም አሸንም፤ ተኻንⷀ አስረዄችም ተማሪየታ አሰበዊም። 6ተኽም አንⷀ በዀት ያመሮ ታምስት በቅር ይርቆ ሰብ እማቴ አሰበዊም፤ ተኽኖም ብዘዀና ኧዃ ዳር ነረቦ፤ አታተዀና ጭን ᎀቶም። 7ተኽም አንⷀ ያእቆብ አሸንም፤ ናዀቸረነታም እንም አሰበዊም። 8ትንም የቀጥወ ግዝየታ ቴሰራ የትጨነ ትከ ኧመስር ይያም ትዬም። 9ትእግዘር ናዀቸረነ እንም ያነስዀም ይእግዘር ቤተክርስቲያን ሰብም ያሳደድዀ እያትንዀ፤ ኽም የኸሬ እያ ይእግዘር ናዀቸረነ ቧርም ይጠረኔ አምበቃዀ ሰብንዀ። 10ቢኸርም ብእግዘር ወኼነት የዀት ናዀቸረነ ኸርዀም፤ ይያ ያውን ፀጋ ከንቱ ኺተ አንቀነ፤ አቸም ትንመዀና ይርቅ ⷀጥዀም፤ ቢኸርም ዝኽ የቾተ ትያ ጋᎀ ያነ ይእግዘር ፀጋው ባንኸሬ እያ አንኸርዀ። 11ኧጋ እያም ብንኸር ኽኖ ዝኽ ይእግዘር ቃር ኑድነ፤ አኹም ያመርኹዊ ዝመታው። 12ይና ክርስቶስ ተሞት የትረሳ ኸማ ናትመነ በኸረ ኧጋ ታኹ አታተዀና "የᎀተ ኤትረሳ" መምር ይብሮ? 13"የᎀተ ኤትረሳ" ትብሮ በኸረ "ክርስቶስ ተሞት አንትረሳ" በሮቱ፤ 14ኧጋ ክርስቶስ ተሞት ባንትረሳ ይና ያትመኔኩም አኹም ያመርኹዊ ከንቱው በሮቱ። 15አትም እግዘር የክርስቶስ ተሞት ነሳንም ባነም ኦድነም፤ ኧጋ የᎀቶ ኤትረሶ ትብሮ በኸረ እግዘር የክርስቶስ ተሞት አነሳን ወበራኹው፤ ይናም እግዘር አምባረ ቃር ፈጠነም ኦድነም ወበሩ። 16የᎀቶ ሰብ ኤትረሶ በኸረ ክርስቶስም ተሞት አንትረሳ በሮቱ። 17ክርስቶስም ባንትረሳ ያመርኹዊ ከንቱው፤ አኹም ኧዃ ዳር ተባጢራኹ አንትⷛፈርኹ ወበሩ። 18ኧጋ በክርስቶስም አመሮም የᎀቶ ሰብ ቀነቦም ወበሩ። 19በክርስቶስ ያነንደ ተስፋ እማት በዝ አለም ትነብነ በኸረ ተሰብ እንም ይርቅ ናመጥጥነ ሰብንደ ወበሩ። 20የኽርምታነ ውረም ክርስቶስ የᎀቶኽኖ በኽር ኸረም በተረም ተሞት ተረሳም። 21ሞት በአዳም ወኸት የቸነም ኸማ ተሞትም ወተሳ በክርስቶስ ወኸት ኸረም። 22እንም በአዳም ይሞት ኸማ የኽክም እንመታ በክርስቶስ ኧያም ይኸር። 23ዝም ይኸረታ ባጋጋው፤ ክርስቶስ በኽር ኸረም ይፍትወረር ተሞት ተረሳም፤ ዄተነም ቲቸን የዀት የኸሮ ተሞት ይትረሶቴ። 24ተኽም አንⷀ ዀት ግዛትም ዳነትም ደረግም እንም አጠፋም መንግስትም የአብ እግዘር አወጣም ቲይብ የቀጥወ ይኸርቴ። 25እግዘር ጠላተታ እንም በክርስቶስ ኧግር ቦስጥ ቲያሜኖ ዳር ክርስቶስ ወትረገስ ነሮ። 26ተⷀመም የቀጥወ ይጠፋ ጠላት ሞቱ። 27"እግዘር እንም ቃር በክርስቶስ ኧግር ቦስጥ አትገሳም" ይብርቃር ጣᎉም፤ ቢኸርም እንም ተገሳም ቲብር እግዘር ኤባር እንም የክርስቶስ ተገሳም ወበረታው። 28እንም ቃር በክርስቶስ ኧጅ በኸረ አንⷀ አብ እግዘር ብንም ቃር ዳነ ይኸሬ ክርስቶስ ገገታ እንም ቃር በጀታ ቤᎌለ በአብ እግዘር ዳነት ቦስጥ ይኸርቴ። 29ኧጋ የᎀቶ ኤትረሶ በኸረ የᎀቶኽኖ ባሮም የምር ይጠመቆ? የᎀቶ ሰብ ቧርም ተጠመቆት ምር ያሜ? 30ይናኽ እንም ጋᎀ ቢያትሸንፍ አደጋ ንብረት ንረብነ የንቃሩ? 31ጐፔቸም ኧተᎀቾ እያ እንተመረጋ ሞት ያጃⷌ፤ ዝም ኦድኹ አኹ በⷘታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ እያ ኧትሸመርብኹ የኸሬው። 32እያ በኤፌሶን ከተማ አዊኸማ ተኸሮ ሰብ ጋᎀ ተዋጎተና ምር ያሜኒቴ? የᎀቶ ኤትረሶ በኸረ "ነገ ንሞትነ የኸሬ ንብራነም ንስጤነ" የዋሪ ኸማውዌ? 33እንትሻተናኹ፤ ᎃጥጥ አበጐዳ ወኼ አመር ያብላሽ። 34ተዘፐሮ፥ በⷕናኹ ግቦ፤ ባጢርም አቶቶ፤ ያኹ አቅመጭኹዌ ዝኸታ ኖድኹ፤ ባኹ ግብት ኧዃ ዳር እግዘር ኤⷕሮ ሰብ ነረቦ። 35"የᎀቶ ሰብ ይትረሶ መምሩ? ተሞት ቲትረሶ ይረብኖ ሰብነት ምር ኤነቱ?" ይብር ሰብ ይምበርሸ። 36አኸ ጋዋ የዘናዀን ዝነ ባᎀቴ ኤረማ። 37የዘናዀን ስኔ ቢኸር እንጐድ ዝነም ቢኸር ⷅንⷀ ባነ ባንኸሬ የዘናዀን ᎇቄ አነፐረ። 38እግዘር ጭን የዘኔ ዝነ የሸ ኸማ መርክ ይውን፤ ተዘኔም ዝነ ያታተታ የገገታ ᎇቄ ይውን። 39በሰር እንም እማት ኤነት አንኸረ፤ የሰብ በሰር አት ኤነቱ፤ የዋጋ በሰር አት ኤነቱ፤ ያንᎋ በሰር አት ኤነቱ፤ የአሳ በሰር አት ኤነቱ። 40የሰሜ ፍጥረት መርክ ነረ፤ ያፈር ፍጥረት መርክ ነረ፤ ቢኸርም የሰሜ ፍጥረት መርክ ማረገታ አት ኤነቱ፤ ያፈርም ፍጥረት መርክ ማረገታ አት ኤነቱ። 41የኤያት ማረግ አት ኤነቱ፤ የበነም ማረገታ እንጐድ ኤነቱ፤ የዀዀብም ማረገታ እንጐድ ኤነቱ፤ በማረገዀና አት ዀዀብ ታተታ ይርቅ። 42የᎀቶ ቲትረሶ ዝክሙ፤ ይብሰብሴ የዘኔ ኤብሰብስ ቃር ኸማ ኧያም ኸረም ይትረሳ። 43በውርደት የዘኔ በማረግ ይትረሳ፤ በⷅጭነር የዘኔ በርቅ ደረግ ይትረሳ። 44የዝ አፈር ፍጥረት ሰብነት ያነን በሰር ቲብሰብስ መንፈስ ቅዱስ ይብ ሰብነት ይትረሳ። የዝ አፈር ፍጥረት ሰብነት በረፐረ መንፈስ ቅዱስ ይብ ሰብነትም ነረ። 45ዝክም "ይፍትወረር ምስ አዳም ኧያም ፍጥረት ኸረም" ቧርም ጣᎉም፤ የቀጥወ አዳም ክርስቶስ ጭን ኧያም ያሜ መንፈስ ኸረም። 46ቢኸርም የዝ አፈር ፍጥረት ሰብነት መንፈስ ቅዱስ ቲይብ ሰብነት በተረም ቸነም ባንኸሬ መንፈስ ቅዱስ ይብ ሰብነት አምበተረ። 47ይፍትወረር ሰብ አዳም ታፈር የትፈጠረ ያፈር ሰቡ፤ የዄተነ አዳም ክርስቶስ የቸነ ተሰሜው። 48ታፈር የትፈጠሮ ኽኖ ታፈር የትፈጠረ የአዳም ኸማሎ፤ ተሰሜ የኸሮኽኖ ተሰሜ የቸነ የክርስቶስ ኸማሎ። 49ይናም የዝ አፈር ሰብ መርክ የመሰነም ኸማ ዝክም የሰሜ ሰብ መርክ ንመስነቴ። 50ቢኸርም ጐፔቸም ኧተᎀቾ እያ ኖድኹ፤ ዝኽ ደም ተበሰረንዳ ይእግዘር መንግስት ዋራሽ ኤኸሮ፤ ዝኽ ይብሰብስ ሰብነተንዳ ኤብሰብስ ሰብነት ኤወርስ። 51- 52እያም አት የሽᎃቸር ቃር ኡድኹቴ፤ ይና እንመንዳ አሞትነ፤ ቢኸርም የቀጥወ ጥሩምባ ቲረᎊ እንመንዳ ጠነቃር ንትሽጋከነቴ፤ ጥሩምባም ይረᎊቴ፥ የᎀቶም ይትረሶቴ፤ ኽኖም ዄተነ ኤሞቶ፤ በያመንዳ ያነነ ይናም ብንጐድ መርክ ንትሽጋከነቴ፤ 53ዝኽ ይጠፋ ሰብነተንዳ ኤጠፋ ሰብነት ዝም ይሞትዀት ኤሞት ሰብነት ይትኸተርቴ። 54ኧጋ ዝኽ ይጠፋዀት ኤጠፋ ይሞትምዀት ኤሞት ሰብነት ቲትኸተር "ሞት ተⷀመም" ቧርም የጣᎉም ኸማ ይኸርቴ። 55የኽክም፥ "ሞት ⷅሞታኸ ኤቴ ነረ? ሞቶ ሰብ ትጐዳወ ደረጋኸ ኤነረ?" ቧሪም። 56ሞት ይጐዳወ ደረግ ባጢሩ፤ የባጢርም ደረገታ ⷅጫው። 57ቢኸርም በⷘታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት የሞት ንⷀምነኸማ ዬፐንደ እግዘር ሽር የስራን። 58ናማጂ ጐፔቾ ተቋመሮም ሞ፤ አትንቀርቅሮ፤ ⷅጭነራኹ በⷘታ ኢየሱስ ከንቱ አንኸረ ኸማ ኻሮም፥ እንም ጋᎀ ይእግዘር ሜና ትቾቶዬ ጃድ በሮ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\