1ነ ቆሮንቶስ 7

1ጣፍኹም በትሳርኹን ዘንጋ ምሽት አናግቦት ወኼ ባነ። 2ቢኸርም የረከዊኸማ ዀጅር ቤደᎃጅዬ ምስ ምሽት ያግባ፤ ምሽትም ምስ ታግባ። 3ምስ የምሽተታ ያትⷈሽና ቃር ያብና፤ ዝክም ምሽትም የምሰⷕታ ያትⷈሽን ቃር ታውን። 4ምሽት በገገⷕታ ሰብነት መብት ኤነና፤ መብት የምሰⷕታው፤ ዝክም ምስ በገገታ ሰብነት መብት ኤነን፤ መብት የምሽተታው። 5ዄችማኹ በጠሎት ትትቋመሮዌ በሸኹ ኧጊ ተቤሮም የግዝየታ ዀጅር አትድምዶ ባንኸሬ አኹም ታኹ ቤ አትቤበሮ፤ ገጋኹ ቀሮት ⷀመናኹም ሼጣን ቤፈትርኹዌ ተጠሎት አንⷀ እማቴ ኽሮ። 6ዝም የባኩ ምኽረናው ባንኸሬ ትዛዝ አንኸረ። 7ሰብ እንም ይያ ኸማ ቴያገባ ቢረብር ይሽሬ፤ ቢኸርም የሰብ ያታተታ እግዘር ብዘ ኤነት ስጦታ አወንም፤ ያተታ አት ኤነት ያተታም እንጐድ ኤነት ስጦታ ነረን። 8ስርም አናገፓም፥ ምሰኽነማም የᎀቶፐማ እሽታም ያኔ ምኽር፥ ይያም ኸማ ቴያገቦ ቢረብሮ ወኼው። 9ቢኸርም በተመኛት ተዛዞት አግቦት ይፈዝ፤ ቴያገቦ ንበሮት ባንኸረሮ ያግቦ። 10- 11ምሽት ተምሰⷕታ አታጋፈር፤ ብትⷛፈር ጭን እንጐድ ምስ ታታገባ ትምበር ዌም ተምሰⷕታ ትትሳከት፤ ምስም የምሽተታ ኤግፍና ባዀም ያገፖኽኖ አዝዝኖ፤ ዝም ይእግዘር ትዛዙ ባንኸሬ ይያ ትዛዝ አንኸረ። 12ይንጐድመዀና ⷘታ ቴኸር እያ ኧብኖ ዝካው፤ ታመሮ ጐፔቸ አናመረች ምሽት ያነን ምስ ቢረብር ⷕትም ተዀት ጋᎀ ትረብሬ ብትሸ ኤግፍና። 13በክርስቶስ አናመረ ምስ ያነና ምሽትም ብትረብር ዀትም ተⷕት ጋᎀ ይረብሬ ቢሸ ተዀት አትጋፈር። 14አናመረ ምስ ባመረች ምሽተታ የቸነ ይእግዘር ሰብ ይኸር፤ አናመረችም ምሽት ባመረ ምሰⷕታ የቸነ ይእግዘር ሰብ ትኸር፤ ኽ ባንኸረ ደንⷛኹ ይእግዘር ሰብ ኤኸሮ፤ በዝ ኤነት በረፐርኹ ጭን ደንⷛኹ ይእግዘር ሰብ ይኸሮ። 15ኤያምርዀታ ጭን ይትቤተሬ ቢሸ የትበተር፤ ያመሮ ጐፔቸ ዌም ኧተᎀች ተዝካ ሰብ የግርድ ንበሮት ኤነቦ፤ እግዘር በሽናት ንረብኔ ጠናንደም። 16አⷕ ያመርⷕ ምሽቶ በክርስቶስ አናመረ ምሳⷕ ታተሪፊ በኸረ ምር ትⷒ? አኸ ያመርኸ ምስ በክርስቶስ አናመረች ምሽታኸ ታተርፍና በኸረ ምር ትⷕር? 17ሰብ እንም እግዘር ባወን ስጦታም እግዘር የሸᎌተንም ግዝየ በረፐረወ ኤነት የምበር፤ እያም የቤተክርስቲያን እንም ዝካ ንበሮ ኧብር። 18ሟኒም ሰብ ጤበር አወኔምታነ እግዘር የሸᎌተን በኸረ ተዘፔተ ጤበር አናወኔ ሰብ ኸማ እንኸረ፤ ሟኒም ሰብ ጤበር ቴያወሬ እግዘር በሸᎌተን ጤበር ኤያውሬ። 19ይእግዘር ትዛዝ ቀሮቱ ባንኸሬ ጤበር ቢያወሬ ቤያወሬ አትም ኤያⷘⷍር። 20ኧጋ ሰብ እንም እግዘር በሸᎌተንም ግዝየ በረፐረወ ኤነት የምበር። 21ባርያ ታነኸ እግዘር በሸፐተናኸ ባርያንዀ ቤትኸ እንትጨነቅኸ፤ ነጣ ትወጤ በኸረንኸ ጭን ባርያ ተኸርኸወ ቃር ተጋፈር። 22ባርያ ታነ ⷘታ የሸᎌተን በⷘታ ነጣ ወጣም፤ እክም ባርያ ቴኸር ⷘታ የሸᎌተን የክርስቶስ ባርያው። 23ክርስቶስ በርቅ ዋጋ ስየናኹም፤ የሰብ ባርያ እንኸርኹ። 24ኧጋ ጐፔቸም ኧተᎀቸም ሰብ እንም በትሸፐተ ግዝየ በረፐረወ ኤነት ትእግዘር ጋᎀ የምበር። 25ⷘታ ኢየሱስ አናገፖ የዘየ ቶደያ ዘንጋ ኦድ የባሬ ቃር ኤነ፤ ቢኸርም ብእግዘር ምኽረት ያᎃን የኸሬ የገገና አሳብ ዝኸታው፤ 26ኧጋ ዝ ኧዃ ያነኔᎌ የጅጓረ ግዝየ የኸሬ ቴያገቦ ቢረብሮ ወኼ ይመስሬ። 27ምሽት ያገፓኸ በኸረ ትገፍኔ አቴላ፤ ምሽት አናገፓኸ በኸረ ታገቤ አቴላ። 28አኸም ብታገባ ባጢር አንኸረ፤ ዘየ ገረድም ብታገባ ባጢር አንኸረ፤ ቢኸርም ያገፖ ሰብ በገገዀና ብዘ ጅጓረ ይሰራቦ፤ ዝም ወበረና ተዝ ጅጓረ ትትረፎሸ ትምብሩ። 29ጐፔቸም ኧተᎀቾ ቢኸርም እያ ኡድኹ ዘበረታ ቲያጥር ቸነም፤ ተዝ አንⷀ ምሽት ያነኖ ቴነኖ ሰብ የትመዘሮ። 30ይትመጠጦኽኖ ኤትመጠጦ ቃር የምሰሮ፤ የሳረኖምኽኖ አንሳረኖ ቃር የምሰሮ፤ ግብር የስራቦምኽኖ ነሬ ኤበሮ። 31በዝ አለም ዱንያ ይጠቀሞኽኖ በጥቅመዀና ኤትመመሮ፤ የዝ አለም ዘንጋ ይጠፋቃሩ። 32ቢኸርም ባሳብ ባትወቀሶ ይሽሬ፤ አናገፓምዀታ የⷘታ ኢየሱስ ይሽን ቃር ይቾቴ ይሸ የኸሬ የⷘታ ቃር ያስብ፤ 33ያገፓዀታ ጭን ምሽተታ ይሽና ቃር ያሜዬ የዝ አለም ቃር ያስብ። 34በዝ ኤነት ⷕነታ ዄቴ ይትሸድ ወበሩ፤ ምስ ታታገባ ትረብር ምሽት ዌም ዘየም ብትኸር በሰብነተⷕታም በነብሰⷕታም ይእግዘር የᎂጠርያ ትኸሬ የⷘታ ኢየሱስ ይሽን ቃር ታስብ፤ ያገፓችⷕታ ጭን ምሰⷕታ ምር ይሽን ባረችም የአለም ቃር ታስብ። 35ዝም የገጋኹ ጥቅም ትምብሩ ባንኸሬ የግርድ አግቦ ዌም አታግቦ አምብርኹ፤ አኹም ብእግዘር ቃር ጨር ጠበጥኹም በᎃራ ⷕናኹ የⷘታ ኢየሱስ ታⷘⷍሮዌ ትምብሩ። 36ቢኸርም አት ምስ የፈቸና ዘየ ገረድ ያገባኔ በሰናች፥ ዀትም ተመኛተታ ባጀጐረን አግቦትም ነረቢ በባረ ያግባና፤ ቢያገባናም ባጢር ኤኖ። 37ቢኸርም ያገቤ ተመኛት ቤኖ፥ "ታናገባ ኧረብሬ ይኸኒቴ" ባረም በወሰነ የፈቸና ገረድ ቤያገባና ወኼው። 38ምሽት ያገፓም ወኼ አመነም፤ ያናገፓም በኸረ ይርቅ ወኼ አመነም። 39ምሽት ምሰⷕታ በያመታ ታነ ተዀት ንበሮት ነረባ፤ ምሰⷕታ ቢሞት ጭን በⷘታ ኢየሱስ ያመረ የረᎀደቸን ታገቤ ይኸራና ቃር ኤነ። 40እያ ኧብር ቃር ጭን ⷕት ታታገባ ብትረብር ይርቅ የⷕት ወኼው፥ ቲሽና ትረብር፤ እያም ዝኽ ትምብር ይእግዘር መንፈስ ቅዱስ ብያ ያነ ይመስሬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\