1ነ ቆሮንቶስ 9

1እያ በክርስቶስ ነጣ አምᎇጣዀዌ? እያ የክርስቶስ ናዀቸረነ አንኸርዀዌ? ⷘታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤነና አናሸዀንዌ? የአኹኽ የⷘታ ኢየሱስ ወንጌል ዮድኩ እያ አንኸርዀዌ? 2የⷘታ ናዀቸረነ ወኽረና ይትጬግወ ማኽተም አኹትንኹ፤ ይንጐደዀና ናዀቸረነ ባንኸርም ያኹ ናዀቸረነንዀ። 3"የናዀቸረነት መብት ኤነናኸ" ባሮም ይምረምሮኔ ይትሰሮን ሰብ መልሰና ዝመታው፤ 4ይናኽ ሸረትም ይሰጪም ቃር ንረኽብኔ መብት ኤነንደዌ? 5ይንጐድ ናዀቸረነም የⷘታ ኢየሱስ ጐፔቸም የጴጥሮስም ኸማ ያመረች ምሽት አገፓነም ጠበጥነም ናኔ መብት ኤነንደዌ? 6ዌሽ ተወንጌል ውጤ ገገንዳ ናትየትኔᎌ ሜና ንቾትኔ መብት ኤነንደ እማት እያም በርናባስንደዌ? 7ታኹ እማት ሰብ በዋጋታ ሸረተታ ስየም ጋዘነ ይኸር ሟኑ? ዌሽ የዌን ኧጨ ቀፐረም ᎇስረታ ኤበራ ሟኑ? ዌሽ ኧሬ ይገዛ ምስ ተሬየታ ኤብ ኤሰጭ ሟኑ? 8እያኽ እማት ሰብ የᎀሰረን ኸማ ባዀምዌ? ⷅጫኽ ዝካ ኤብርዌ? 9"ቦድ ዝነ ይደርጎ ዋጋ አንቃዀና አትግድ" ቧርም በሙሴ ⷅጫ ጣᎉም፤ እግዘር ውረም የዋጋ አሰበም ዝረⷈምዌ? 10እግዘር ዝኽ ወበረታ ይና ቲብር አንኸረዌ? ይቾትምዀታ በተስፋ ይቾቴ ዝነም ይደርግዀታ በተስፋ ደነገም ሟረታ ይትሸዴ ውረም ይና ቲውሪ ጣᎉም። 11ይና ይእግዘር ቃር የዘናኔንኩ በኸረ አኹ ይና ያትⷈሽንደ ቃር ብቲቦንደ ንቅ ዘንጋዌ? 12እንጐደዀና ባኹ ንብረት ይትሸዶዌ መብት ቢረብኖም ይናም ተኽኖ ይርቅ ንትሸድኔ መብት ነረንደ፤ ቢኸርም ቈፋ ባንኸኔ የክርስቶስ ወንጌል ኑድኔ ትምብነ ብንም ቃር ንፈርኽነ ባንኸሬ ይሰራንደ ቃር ናሞንደ አምባነ። 13በቤተመቅደስ ያⷘⷍሮኽኖ ሸረተዀና ቤተመቅደስ ተገፓ ቃር ይበሮ ኸማ አትⷕሮዌ? በኽትም መደር ያⷘⷍሮኽኖ የኽትም በቸነ ቃር ይትሸዶ። 14ዝክም የክርስቶስ ወንጌል ዩዶኽኖ ሸረተዀና ተዝ ሜና ይትⷀፐሮዌ ⷘታ ኢየሱስ ወሰነሮም። 15እያ ጭን በዝ እንም ስርም አንትጠቀምዀ፤ ዝም ደብዳቤ ኧጠፍ እያም ተኽኖ ንጠቀም ቤትዀ አንኸረ፤ ሟኒም ሰብ ኧትሸመርወ ዘንጋ ብላሽ ቢያሜቢየታ ሞት ይፈዜ። 16የክርስቶስ ወንጌል ብኑድም በገገና ኧትሸመርወ ቃር ኤኔ፤ ዝም ኦዶተና ግርድ ኸረቢምታነው፤ አቸም የክርስቶስ አትርፎት ወንጌል ባኑድ ግርደና። 17ዝም ወንጌል በገገና ፍቃድ ብኑድ የⷅጭነረና ዋጋ ኧንኸብሸ፤ የገገና ፍቃድ ኤባር ኡድ በኸረ ጭን ታውን አደራ ይርቅ ቾትዀም አምብር። 18ኧጋ የሜናና ዋጋ ምቃሩ? የክርስቶስ ወንጌል ትኑድ ዋጋ ኤባር እክም ብኑድ በጔቴ ዋጋ ነሬ፤ ዝም ቦዶተና ባኔ መብት የቾትኽወ ዋጋና ናᎃን አምብር። 19እያም የሟኒም ሰብ ባንትገሴ ጥርር ወለባንዀ፤ ቢኸርም ብዘ ሰብ የክርስቶሴ አቸኖዌ ትምብር ይንመታ ባርያ ኸማ ኧትገሳ። 20የይኹዳ ሰብ የክርስቶሴ አቸኖዌ ትምብር ተይኹዳ ሰብ ይኹዳ ኸርዀም፤ በⷅጫም ይረብሮ ሰብ የክርስቶሴ አቸኖዌ ትምብር ⷅጫዀና ቅየዀም፤ ቢኸርም ⷅጫዀና ቤገዜ። 21ⷅጫም ኤነኖኽኖ የክርስቶሴ አቸኖዌ ትምብር ⷅጫ ኤባር ኸርዀም፤ ቢኸርም ይእግዘር ትዛዝ ታንገፍር በክርስቶስ ትዛዝ ኧረብር። 22ባመሮᎌ አንትቋመሮኽኖ በክርስቶስ አትረቅኖዌ ትምብር እያም አንትቋመረ ሰብ ኸማ ኸርዀም፤ አታትመዀና በክርስቶስ ኧሜተቦ ይትረፎሸ ትምብር ብንም ቃር እንም ኸማ ኸርዀም። 23እያ የወንጌል በረካ ኧትሸዴ ኧሸ የኸሬ ዝኽ እንም አሜ የወንጌል ትምብሩ። 24ኑጫ ቢያትዋትርᎌ መደር ኑጫማኽኖ እንም ይሮጦ፤ ቢኸርም ተሮጦኽኖ አተታ ሽልማተታ ይትⷀፐር ኸማ አትⷕሮዌ? አኹም የኽክም የሮጥኹᎌ ሽልማታኹ ትረኽቦዌ ኖጦ። 25ይሮጥኽኖ እንም ንቃር ⷀጦም ይርወሶ፤ ኽኖም ገገዀና አⷀጦም ይሮጦ ይጠፋ ሽልማት ይረኽቦዌው፤ ይና ጭን ገገንዳ አⷀጥነም ንሮጥነ ኤጠፋ የዘላለም ይረብር ሽልማት ንረኽብኔው። 26ኧጋ እያ አሳብ ኤባር ይሮጥ ሰብ ኸማ እክም አኖጥ፤ ተርፋስ ይትጃከም ሰብ ኸማ እክም አንትጃከም። 27ቢኸርም ይንጐድ ሰብ የክርስቶስ አትርፎት ወንጌል ቦድዀ አንⷀ እያ ገገና የቃሶን ባንኸሬ ሰብነተና ቀጣዀም አዝዝን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\