1ነ ዮኻንስ 2

1ደንⷛኖ! ዝኽ ኧጠፍንኹ ባጢር ባትቾቶዌ ትምብሩ፤ ቢኸርም ሟኒም ሰብ ባጢር ቢቾት ባብ እግዘሬ መሮ ነረንደ፤ ዀትም ፃዲቅ የኸረ ኢየሱስ ክርስቶሱ። 2ባጢረንዳም ይትፈቅ በዀቱ፤ እማት ይና ባጢር ቴኸር የአለም ሰብ እንም ባጢር ይትፈቅ በዀቱ። 3ይእግዘር ትዛዝ ንቅየነ ሰብ በኸነ የዀት ንⷕኔ ኸማ ናትየሽነ። 4"እግዘር ኧⷕን" ባረም የዀት ትዛዝ ኤቅየ ሰብ በረፐረ ይፈጥር፤ ውረም ቃር በዀት ኤነ። 5ቢኸርም ይእግዘር ቃር ይታዘዝ እንም ይእግዘር ያነን ንማጀ ᎃራው፤ ውረም በዀት ወምበረንዳ ይⷕሪ በዝመታው፤ 6"ብእግዘር ኧረብር" ይብር ሰብ፥ ክርስቶስ የረፐረም ኸማ ንበሮት ነሮ። 7አበጐዶ ዝኽ ኧጠፍንኹ ትዛዝ ቲፍትወረር ቈነሽም ትⷕረዊም የስረፐተም ትዛዙ ባንኸሬ ገደር ቃር አንኸረ፤ ዝም የስረፐተ ትዛዝ ይፍትሜ የሰማኹዊ ቃሩ። 8ቢኸርም በክርስቶስም ባኹም ውረም ኸረም የትየ ገደር ትዛዝ ኧጠፍንኹ፤ ጠነማዀት ፈካም ውረም የኸረ ጬት ኧዃ ይትየ። 9"በጬት ኧረብር" ባረም ጐፔያታ ኤረምድ ሰብ ኧዃ ዳር በጠነማ ነረ። 10ጐፔያታ ይረምድዀታ በጬት ይረብር፤ በዀትም የቸነ ሰብ በባጢር ኤትክታተፍ። 11ጐፔያታ ኤረምድዀታ ጭን በጠነማ ይረብር፤ በጠነማም ያር፤ ጠነማም ኤነታ ያᎈንጠኔ ያርም መደር ኤⷕር። 12ደንጋኖ! ባጢራኹ በኢየሱስ ሽም አፍ የዋርኩዬ ኧጠፍንኹ። 13አብ የኸርኹ ቲፍትወረር የረፐረዀታ የኻርኹዌ ኧጠፍንኹ! ዘርሞ የሼጣን የⷀመኹዬ ኧጠፍንኹ፤ ደንⷞ አብ እግዘር የኻርኹዬ ኧጠፍንኹ። 14አብ የኸርኹ ቲፍትወረር የረፐረዀታ የኻርኹዬ ኧጠፍንኹ፤ ዘርሞ! ጦናማ የኸርኹዌ፥ ብእግዘር ቃርም የትቋመርኹዌ፥ የሼጣንም የⷀመኹዬ ኧጠፍንኹ። 15ዝኽ አለም ዌም የአለም ዘንጋ አትርመዶ፤ ዝኽ አለም ይረምድዀታ የአብ እግዘር ኤረምድ። 16የገግ ተመኛት፥ ዬን ሳሮት፥ በዱንያ ተሸመሮት የዝ አለም ቃሩ ባንኸሬ ተአብ እግዘሬ አንኸረ። 17አለምም ተመኛተታም ይጠፎቴ፤ ይእግዘር ፍቃድ ይቅየዀታ ጭን ዘላለም ይረብር። 18ደንⷛኖ! ዝኽ ግዝየ የቀጥወው፤ "የክርስቶስ ጠላት ይቸንቴ" ቲውሪ ሰማኹም፤ ኧዃም ቢኸር ብዘ የክርስቶስ ጠላት ተረሶም፤ በዝም የቸነ የቀጥወ ግዝየ የኸረ ኸማ ንⷕነ። 19ኽኖም ቲና ግብት ዮጦ ሰብሮ፤ ቢኸርም ኽኖ ድረም ቲና እማት አነፐሮ፤ ቲና እማት ተኸሮ ቲናም ጋᎀ ይትቋመሮም ይምበሮ ባነ። ቢኸርም ኽኖ እንም ቲና እማት አንኸሮ ኸማ ይትⷐሬ ቲና ግብት ተቤተሮም ወጦም። 20አኹ ጭን ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ቀፓናኹም፤ በኽ የቸነ እንማኹ ውረም ቃር ትⷕሮ። 21ያኹ ኧጠፍንኹ ውረም ቃር አትⷕሮ የኸሬ አንኸረ፤ አኹሽ ውረምቃር ትⷕሮ፤ ውረም በኸረ ቃርም ፍጥር ኤነኸማ ትⷕሮ። 22ኼታ ኢየሱስ መሲኽ አንኸረ ይብር ሰብ ባንኸሬ አሰተነ ሟኑ? አብም ትከም ይኸዳ ሰብ እንም የክርስቶስ ጠላቱ። 23ኢየሱስ ይእግዘር ትከ አንኸረ ይብር ሰብ እንም አብ እግዘርም ኤነን፤ በትከታ በኢየሱስ ያመረ አብ እግዘርም ነረን። 24አኹ ጭን ቲፍትወረር የሰማኹዊ ቃር በⷕናኹ ጥብጦም ቀረዊ፤ ቲፍትወረር የሰማኹዊ ቃር በⷕናኹ ጠበጥኹም በቅየኹዊ፥ ተትከ ኢየሱስም ተአብ እግዘር ጋᎀ እማትነት ይምበርኹሸ። 25ዝም ክርስቶስ ያበንደ ተስፋ፥ የዘላለም ንበሮቱ። 26ቲያታልሎኩ ሰብ ትጬፖዌ ዝኸታ ጣፍንኩም፤ 27ቢኸርም ተክርስቶስ የትⷀፐርኹዊ መንፈስ በⷕናኹ ይረብር የኸሬ፥ እንጐድ አስተማሪ ኤያትⷈሽኹ፤ ዀት እንም ዘንጋ ያትመርኹሸ፤ ያትመርኹም ውረም ቃሩ ባንኸሬ ፍጥር ቃር አንኸረ፤ በኽ የቸነ መንፈስ ቢያትመርኹ ኤነት በክርስቶስ ንበሮ። 28ኼታ ደንⷛኖ! ክርስቶስ ቢቸንወ ግዝየ ታንሰርፍነ ደፈነም ናዥኔሜ በከረመታ ባንቅመጭኔ በክርስቶስ ንበሮ። 29ክርስቶስ ፃዲቅ የኸረ ኸማ በኻርኹ ፅድቅ ይቾት እንም ትእግዘር የትጨነ ኸማ ወኻር ነረብኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\