2ነ ቆሮንቶስ 12

1ወትሸመር ጥቅም ቤረውንም ተሸመሮት ባትⷈሸ እግዘር ቦዴ ቃርም ራእይም ኧትሸመር። 2አት ኧⷕን በክርስቶስ ያመረ ምስ ባነ፤ ዝኽ ምስ ታስራርበት ዘበር ይፍቴ ሶስተነ ሰሜ ዳር ወሰጂም፤ (ቲወስጂ ታነምኸማ የኽር ዌም ኤኽር እማት ነብሰታ የኽር እያ አንⷕር፤ እግዘር ይⷕር።) 3ቢኸርም ዝኽ ምስ የጄነቴ ዮሰጂ ኸማ ኧⷕር፤ ታነምኸማ የኽር ኤኽር አንⷕር፥ እግዘር ይⷕር። 4በኽሜ ዀት በሰብ አምᎋ ዩጅዬ ኤኸር፥ ሰብም ይዝረⷍኔ አናዊ ዘንጋ ሰማም። 5በዝካ ሰብ ኧትሸመር፤ የገገና ቃር ጭን ተⷅጭናና ውጤ እንጐድ ኧትሸመርወ ቃር ኤነ። 6ኧጋ እያ ወትሸመር ብንሸ ውረም ቃር ኧዝረⷍ የኸሬ ጋዋ አንኸር፤ ቢኸርም ሟኒም ሰብ ብያ ታሸን ተሰሟን በᎈር ቤያⷛⷝዜዬ ትምብር አንትሸመር። 7ተዝ ተትራቦን ንቅ ዘንጋ የቸነ ባንትⷛⷘዜ የገገና ሶኽ ኸማ ይወጋ ምካት አውንም፤ ዝም የሼጣን ናዀቸረነ ኸረምታ ባንትⷛⷘዜ ያትጨንቄ። 8ዝኽ ያጨንቄ ዘንጋ ትያ ይፈካንዬ ይእግዘር ሶስት ጋᎀ ጨቈስዀንም። 9ቢኸርም እግዘር "ባኸ ⷅጭነር ይያ ደረግ ይረብር የኸሬ እያ ኤብኸ ፀጋ ይጣንኸሸ" ባሬም፤ በኽ የቸነ የክርስቶስ ደረግ ብያ ይረብሬ ባኔ በⷅጭነረና ሳሬም ኧትሸመር። 10ደረግ ኧረኽብ ትንⷀጥ የኸሬ የክርስቶስ ባዀም ትንⷀጥ፥ ትንትቀነም፥ ቲያገዬ፥ ትንትሰደድ፥ ትንትላላ ይሽሬ። 11እያ የጋዋ ሰብ ኸማ ዝረⷈዀም፤ ያዝራⷈኹንም አኹትንኹ፤ ይያ ኧግዞት የረፐረብኹ አኹ ባነኹ፤ የምር ብትብሮ እያ ሟኒም አንዃን ሰብም ብንኸር ገገዀና ንቅሮ ተዋርዮ ይእግዘር ናዀቸረነ ባትምቃር አናርስ። 12እያ ውረም ይእግዘር ናዀቸረነ ወኽረና ምስክር ይኸሮ ዘንጋ ታኹ ታነዀ በፍረኾት የቾትኽኖ ሜናሮ፤ ሜናናም መርኸት አተዞትም፥ አሶም ኤⷕርዮ ወግ የኸሮ ዘንጋምሎ። 13አኹ ትንጐድ ቤተክርስቲያን ሰብ ያትየነስኩ በንቃሩ? ያኹ ባናደግሮተና ጥፋተነንኸ በባኹን አፍ በሮን። 14ያኹዌ ዄት ግዝየ ቸነዀም፤ የሶስተነም ኧቸኔ ኧዃ ተረሳዀም፤ እያም ያኹ አናጀግርኹ፤ እያ ኧሸ አኹው ባንኸሬ ዋጋኹ አንኸረ፤ የደንⷛዀና ባሮም ዋጋ ያወሮ አብ ታዶትሎ ባንኸሬ ደንⷛ ያብ ታዶተዀና ቤተቦ ዋጋ ኤያወሮ። 15ያኹ ትምብር ዋጋናም ቢኸር ገገና ዳር ቢኸር አወጣዀም ብኒብ ይሽሬ፤ ኧጋ እያ ድበያ ቃር ትነምድኹ አኹም የምር ተጨራ አትረምዶን? 16ቢኸርም እያ አናጀግርኹ፤ በሸርም ባታሎትም የጠበጥኩቃር ይመስርኹ። 17ያኹዌ ተራኽኖ ሰብ ባተታ ወኸት ዳር ዋጋ በናኩምዌ? 18ቲቶ ያኹዌ ይቸኔ ጨቈስዀንም፤ ኽም ጐፔቸንዳ ተዀት ጋᎀ ናኽንኩም፤ ኧጋ ቲቶኽ ዋጋ በናናኹምዌ? እያም ዀትም መንፈሰንዳ እማት ኤነት አነፐረዌ? ሜናንዳኽ እማት አነፐረዌ? 19ኧዃ ዳር ባሳባኹ ይና ባኹ ይፍቴ የገገንዳ ሽር ንዝረⷍነ ሰብ አመነኹም ታዞንደዌ? ይና በክርስቶስ ኸነም ንዝረⷍነ ብእግዘር ይፍቴው፤ ናማጅየኖ ይና ዝኽ እንም ንዝረⷍነ ያኹ ናትቋምኔኩዌው። 20እያ ኽሜ ትንቸን አቱ ያጫመትኩ ኸማ ታትኸሮ እያም ያጫመትኹን ኸማ ታንኸር ንትራከብነቴ ይኽርሸ ባዀም አትጣንቅ፤ ዝክም አቱ ባኹዌ መራክስ፥ ᎀያት፥ ማት፥ ገግ ንመዶት፥ የሰብ ሽም አጥፎት፥ ኧሟት፥ ትእቢት፥ ቃሽቃሽት ይምበሮሸ ባዀም አትጣንቅ። 21አትም ያኹዌ ትንቸን እግዘር አቱ ባኹ ይፍቴ ያትዋልዴቴ ባዀም አትጣንቅ፤ የዝ ይፍቴ ባጢር ቾቶም፥ በዝም በቾተዊ ᎃጥጥ ሜና፥ የረከቦኸማ ዀጅር ድምዶትም የሳረኖኸማ በኽሮትም ቶዘⷘብተቦ ተባጢረዀና ባንትዠፐሮ ሰብ የቸነ እያም አዘን ይጠብጤቴ ባዀም አትጣንቅ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\