2ነ ቆሮንቶስ 5

1ዝኽ ዱከም ኸማ የግዝየታ ይረብር ሰብነተንዳ ቲሞት ሰብ ቴኸር እግዘር የሸኰተን የዘላለም ይረብር ገደር ቤት በሰሜ ያነንደ ኸማ ንⷕነ። 2የሰሜ ሰብነት ንትኸተኔ ንቃር ንትሜነ። 3ኽኽ የሰሜ ሰብነት ትንትኸተነ እንጭመንዳ አንኸነ። 4በዝ ዱከምኸማ በኸረ ሰብነተንዳ ደን ትነብነ ናዘንደም ናትባቅነ፤ ናትባቅነም እማት ተዝኽ አፈር ሰብነተንዳ ንትቤተኔ ሸነምታነ ቴኸር ይሞት ሰብነት ኧያም በኸረ በዘላለም ሰብነት ይትሽጋከሬ የሰሜ ሰብነተንዳ ንትኸተኔው። 5ዝም ሰብነተንዳ ይትሽጋከሬ የሸከተንደ እግዘሩ፤ ያንⷀ ይብንደ ዘንጋ እንም ይብንደ ኸማ ንትመመኔ መንፈሰታ ያበንደ ዀትሙ። 6በኽ የቸነ እንም ጋᎀ በዀት ተመመነም ንረብነ፤ በዝ ንረብኔᎌ ሰብነት ታነነ ዳር ተⷘታ ኢየሱስ ኧረቌ ኸነም ንረብነ ኸማ ንⷕነ። 7ንረብነም እግዘር በትመመሮቱ ባንኸሬ የዀት በዞት አንኸረ። 8ተዝ ሰብነተንዳ ተቤተነም ተⷘታ ኢየሱስ ጋᎀ ንረብኔ ንሸነ፤ በኽ የቸነ ብእግዘር ተመመነም ንረብነ። 9በዝ ሰብነተንዳ ብነብነ ዌም ብሞትነ ተመኛተንዳ ⷘታ ይሽን ቃር ወቶቱ። 10እንመታ ቤያመታ የቾተን ᎃጥጥ የኽር ወኼ ዘንጋ የሜናታ ኸማ አጅገታ ይትⷀፐሬ እንመንዳ በክርስቶስ የፍርድ ችሮት ይፍቴ ወትቀነብ ነረብንደ። 11ይእግዘር ስረፎት ምቃር የኸረ ኸማ ንⷕነ የኸሬ የሰብ አጬግነም ኑድኔዮ፤ ይናም ምር ኤነት ሰብ የኸነ ኸማ እግዘር ይⷕር፤ አኹም ትⷕሮንደ ኸማ ተስፋ አመነዀም። 12በⷕን ባነ ዘንጋ ቴኸር በውጤ ቢትየ ዘንጋ ይትመመሮኽኖ መልስ ቲቦዮዌ ቢና ትትሸመሮኸማ ኑድኔኩ፤ አኹም ቢና ባትቅመጦዌ የመልሰዀና ቃር ኑድኔኩ ባንኸሬ ዘፒትነ ይና ሟን የኸነ ኸማ ኑድኔኩዌ ገገንዳ አናⷛⷝዝነ። 13ሽረነም ብንኸነ ይእግዘር ትንብነው፤ ብምቤስነም ያኹ ትንብነዉ። 14አተጋ ክርስቶስ ይንም ሰብ ᎀተም፤ እንመታ የዀት ሞት የትሻደ ኸማ የኻኔ የክርስቶስ ንማጀ ዝኽ ሜናታ ያቾትንደ። 15በያመዀና ያነቦ ሰብ እንም የኽኖ የᎀተም ተሞትም የትረሳ የዀት ይረብሮዬው ባንኸሬ ተዝ አንⷄ የገገዀና ቲብሮ ኤረብሮኸማ ክርስቶስ ይንም ሰብ ቲብር ᎀተም። 16ኧጋ ተዝ አንⷀ ሟኒም ሰብ ቢኸር በዝ አለም መሰሮ አናዥኔ፤ የዝም ይፍቴ የክርስቶስ ያሸኔ በዝ አለም መሰሮዉ፤ ቢኸርም ተዝ አንⷀ በዝ ኤነት አናዥኔ። 17ሟኒም ሰብ ተክርስቶስ ጋᎀ እማት ቢኸር ገደር ፍጥረቱ፤ ርዝ ዘንጋ ፈካም፤ በዀትም መደር ገደር ፍጥረት ተሸከረም። 18ዝኽ እንም የኸረ ብእግዘሩ፤ ዀትም በክርስቶስ ወኸት ተገገታ አትሻከተንደም፤ ሰብም ትእግዘር ጋᎀ ናትሻክትኔᎌ ሜና አበንደም። 19ዝም እግዘር በክርስቶስ ወኸት ሰብ እንም ተገገታ ጋᎀ አትሻከተም ወበሩ፤ ባጢረዀናም ኤሜዝርቦ፤ ይናም ሰብ ትእግዘር ናትሻክትኔᎌ ቃር አበንደም። 20እግዘር ሰብ ቢና ወኸት ይጠራ የኸሬ ይና የክርስቶስ ናዀቸረነንደ፤ በኽም የቸነ "ትእግዘር ጋᎀ ተሳከቶ" ባነም በክርስቶስ ሽም ንጨስኔኩ። 21አት ባጢር አንቾተ ክርስቶስ ይና ቲብር እግዘር ባጢረንዳ አጮረንም፤ ዝም የኸረወ ይና ተክርስቶስ ጋᎀ በኽሮት ገፓነም ይእግዘር ፅድቅ ንረኽብኔው።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\