2ነ ጴጥሮስ 2

1የኽርምታነ በድረ ዘበር በሰብ ግብት አሰተነ ነቢ የረፐሮምኸማ፥ የኽክም ባኹ ግብት አሰተነ አስተማሪ ይረብሮቴ፤ ኽኖ ጥፋት ያቸን አሰተነ ትምርት ሼሞም ያገቦቴ፤ የኽኖ ተባጢረዀና የትዌጣኖ ⷘታዀና ዳር ይኸዶዬ ይሰሮም አፈጠረም ጥፋት ይቸንቦቴ፤ 2በዝ ኤነት ብዘ ሰብ ያቅመጭ ሜናዀና ይትⷐተሮቴ፤ በኽኖ ሜና የቸነ የውረም ኤማ ይትቀነምቴ። 3ዝኽ አሰተነ አሰተማሪ ዋጋ ቲሰቦ ገገዀና ዮጠረዊ ወማካ ቲዮዶኩ ዋጋኹ መንጦም ይበሮኩቴ። ተብዘ ግዝየ ይፍቴ ቀነሰም ፍርድ አወነፖም፤ ጥፋትም ቾናም ይቅየኖ። 4ባጢር በቾቶ ግዝየ እግዘር የመሌካ ዳር ቴመኖ የፍርድ ከረ ይቅረቦኸማ በሰንሰነት አገደም በዱየ ጠነማ ደን በሲኦል ቃሸኖም፤ 5የኽክም ፅድቅ ያትመር የረፐረ ኖኽ ትንጐድ ሰባት ሰብ ጋᎀ አተነፈም ባጢረተነ በረፐሮᎌ አለም የጥፋት እኻ ቲያቸን አትማጭተ የድረ አለም አንቸን፤ 6ኧዃ ባጢር ይቾቶ ሰብ እንም አሰቦም ይትቀጦዬ የሰዶምም የገሞራም ከተማ አመድ ቲኸሮ ስን መⷈረም ይጠፎኸማ ፈንደቦም፤ 7ᎃጥጥ ተኸረ ሰብ ቲያቅመጭ ሜናዀና ተመጠጠም ይረብር የረፐረ ፃዲቅ ሎጥም አተነᎈንም፤ 8ኽም ፃዲቅ ሎጥ ይውሪ ምስ በግብተዀና ቲረብር እንም ከረ ቢያዥንም ቢሰሟን ᎃጥጥ ዘንጋ የቸነ ፃዲቅ ነብሰታ ይትጨነቅ ባነ። 9ኧጋ ዝኽ እንም ዝካ በኸረ እግዘር ፃዲቅ ሰብ ተፈተናዀና ያተርፍኖምኸማ ባጢረተነም መምር ይቀጣም የፍርድ ከረ ዳር መምር ያትየክስኖኸማ ይⷕር በሮቱ። 10የሰነኸ ᎃጥጥ ተመኛተዀና ይትⷐተሮም ይእግዘር ደረግም ይቀርጦኽኖ የፍርድ ያትየክስኖ። ዝም አሰተነ አስተማሪ ኤሰርፎም ትቢተነም የኸሮዬ በሰሜ ንቅ ክብር ያነኖ ኽኖም ዳር ቲቀርሞ ኤሰርፎ። 11መሌካም ዳር ተኽኖ ብንም ቃር ቢርቆዮም ብእግዘር ይፍቴ በኽኖ ᎈር ቅኔመ ያነወ ክስ ኤያትⷀንቦፖ። 12ዝኽ አሰተነ አስተማሪ ጭን በስሮት በⷀመኖ ዘንጋ ይትቃነሞ፤ ኽኖ ይትጠበጦሜ ይሞቶሜ የትጨነቦ በፍጥረተዀና ተመኛት ይረብሮ ኤቤስሮ ዋጋኸማሮ፤ ዋጋም ᎀቶም ይጠፎም ኸማ ኽኖም ይጠፎቴ። 13ኽኖም በቾተዊ ᎃጥጥ እንም አጅገዀና ይትⷀፐሮቴ፤ የኽኖ ብንⷅት በዋና ድየ ስኸሮትም የሳረኖኸማ ኽሮትሙ፤ ታኹም ሸረት ይበሮዬ ቲቾኖ ግዝየ አታሌ በኸረ አመረዀና ቀመጥ ኤብሮም ያቅመጦም ሰብሮ። 14ባጢር ቶቶት ኤች ኤን ነረኖ፤ ባጢር የቶቶት ተመኛተዀና ገብ ኤብር፤ አንትቋመሮኽኖ ይᎀትቶዮ። የዋጋ ዘግ ዘግ ይብር ⷕን ነረኖ፤ የትሰተቦ ሰብሮ። 15ኽኖ ⷅጥየ ኤማ ገፈሮም ᎃጥጥ ቾችም ይረኽዊ ዋጋ የረመደ የባሶር ኧርች ነቢ በለአም ዮረወ ኤማ ተⷐተሮም ዛፐቶም። 16በለአም ጭን በቾተን ባጢር የቸነ ዘንጎት ኤዀለ እማር የሰብ ኸማ ዝረⷈም ማቸወም፤ ዝም እማር ነቢ በለአም ጋዋ ሜና ቤቾቴ ዀናንም። 17ዝኽ ሰብ እኻ ኤነቦ ምንጭኸማሎ፤ ብንᎇርቢት ይትገፎ ዳበራኸማሎ፤ የኽኖም ዱየ ጠነማ ይቅየኖ። 18በስተት ሜና ቲረብሮ ሰብ ግብት ሰከቦም ተቸነቦ ገና ብዘ ግዝየ አንከሶ ሰብ ከንቱ የኸረ የትቢት ቃር በዘንጎት በተመኛትመዀና በዛዞት ᎀተቶም ያታልሎዮ። 19የኽኖም "ነጣ ትወጦቴ" ባሮም ተስፋ ይቦዮ፤ ሰብ ቲትⷀም የⷀᎀንዀት ባረያ ኸረም ይትገዛ የኸሬ ኽኖም ገገዀና የባጢር ባርያሎ። 20ተባጢረንዳ ያተነፈንደ ⷘታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ በኻሮት ተአለም ᎃጥጥ ባመንጦ አንⷀ ተዠፐሮም በዛም ᎃጥጥ ሜና ተክታተፎም ቢትⷀሞ ቲፍቴ ይርቅ የቀጥወ ዘንጋዀና ይብስቦ። 21የፅድቅ ኤማ በኻሮ አንⷀ ታውዮ ቅዱስ ትዛዝ ያንⷄ ቢትዠፐሮወታ የፅድቅ ኤማ ታንኻረዊ ይፍዘዝኖ ባነ። 22"ግየ የነቈን ይበሬ ይትዠፐር" የኽክም "እማር ቢያጥዊም በጐት ይክበንር" የዋሪ ወማካ በኽኖ ውረም ኸረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\