ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 10

1በቂሳርያ ከተማ አት ቆርነሌዎስ ይውሪ ምስ ባነ፤ ዀትም በጣልያን ወታደር ግብት መቶ አለቃ ባነ። 2ዀትም ታበሩሰታ ትንመዀና ጋᎀ በአይኹድ ⷅጫ ኤነት ይእግዘር ይሰግድም ያከብርም ባነ፤ ዋጋታ የዜጋ ይብ ንቃር ዋቢም እንም ጋᎀ ጠሎት ያሜም ሰብ ባነ። 3አት ከረ ዝዀር ቲኸር ይእግዘር መሌክ የዀትኼ ገፓም "ቆርነሌዎስ" ባረም ቲጠራን በራእይ ትየንም። 4ዀትም መርኬ ባረም የመሌካዀታ ቢያዥን ጠነቈንም ታነ "ⷘታኖ ምቃሩ?" ባረም፤ ዀትም "ጠሎትማኸ የዜጋ ባቦትማኸም እግዘር ተⷀፐረናኸም፤ 5ኧዃ ጴጥሮስ ይውሪ ስምኦን ተኢዮጴ ከተማ ይቸኔ ሰብ ናኽ። 6ዀት ቤተታ በባር ᎀሬ ባነ ዳነራ ቢፈቅ በስምኦኔ ባዘርነት ቾናም" ቧረንም። 7ዝም የዝረⷈን መሌክ ቦረ አንⷀ ተአገልጌየታ ዄቴዀና ተወታደርመታ ግብት ይእግዘር ሰብ ተኸሮኽኖ ግብት አተታ፥ 8መሌክ ያትየሸን ቃር ኦደኖምታነ ኢዮጴ ከተማ ናኸኖም። 9በመረጋታ ኽኖ ወሮምታነ ከተማ ቲትⷅራነቦ ጴጥሮስ ግብት ዋና ጋᎀ ጠሎት ያሜዬ ዳስ ኸማ ባረሰዊ ቤት በᎈረታ ከናም። 10ኽም ጋᎀ ዀትም ጓደንም ኧድያ ይበሬ ሸም፤ ሸረት ቲያᎈጥነ በራእይ አሸም። 11ያሸንምዀታ ሰሜም ተከፈተም ታርበት ወኸተታ የጠወጪ ንቅ ᎇልኮ ይመስር ቃር ያፈሬንየ ቲወርድ አሸም። 12በዀትም ባርበት ኧግር ያሮ እንም በዳታዀና ይትሸቦምኽኖ የሰሜ አᎋም ባነቦᎌ። 13"ጴጥሮስ ተሳም ኧርጥም ብራ" ይብር ቃር የዀቴንየ ቸነም። 14ጴጥሮስ ጭን "ⷘታኖ ኤኸር ቃሩ፤ ያንትቀደሰ ቃር አምበራ የዝ ይፍቴ የሰነኸ ቃር ስርም ብየትዀ አንⷐር" ባረም። 15አትም የዄተነ "እግዘር ያᎀጠረን አኸ የሰነኸው አትብር" ይብር ቃር የዀትኼ ቸነም። 16ዝም ዘንጋ ሶስት ጋᎀ በኸረ አንⷀ ኽመጋ ተሰሜ የቸነ ቃር እንም ሰሜንየ ዠᎌርም ወሰጂም። 17ጴጥሮስ የእራይዀት ፍቺየታ ምቃር ይኽርሸ ባረም በⷐነታ ቲትጨነቅታነ፥ ቆርነሌዎስ የራኸኖ ሰብ የስምኦን ቤት ተሳሮም ወረጀ ቸነቦም። 18ቃረዀና ከፈቶም "ጴጥሮስ ይውሪ ስምኦን በዝኼ ባዘርነት ቾናምዌ?" ባሮም ተሳሮም። 19ጴጥሮስም በራእይ ያሸን ቃር በⷕነታ አወጣም ቲያወርድ ታነ መንፈስ ቅዱስ "ሶስት ሰብ ይሰቦከ፤ 20ተሳም ተዝ ቤት ውረድ፤ የራኽኖ እያ የኸርዄ፥ ታትጥራጠር ተኽኖ ጋᎀ ወር" ቧረንም። 21ጴጥሮስም የሰብኽኖዌ ወንደምታነ "ትሰቦን እያትንዀ፤ የቸነኹᎌ ዘንጋ ምቃሩ?" ባረኖም። 22ኽኖም "እግዘር ያከብርም ወኼ ሰብ በይኹዳ ገነ እንም ዩጅነ የመቶ አለቃ ቆርነሌዎስ ቤተታ ያቸንኼ ትውንም ቃር ይሰሜ ቅዱስ መሌክ ኦደንም" ባረዊም። 23ዀትም "ግቦ" ባረም ባዘርነት ተⷀፐረኖም። በመረጋታ ተረሳም ተኽኖ ጋᎀ ወጣም፤ በኢዮጴ ተረፐሮ አታት በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ ተኽኖ ጋᎀ እማቴ ወሮም። 24በመረጋታም ቂሳርያ ከተማ ገፖም፤ ቆርነሌዎስ ደቦወታም የርቤ አበጐዳታ እማቴ ጠናም ይቅየኖ ባነ። 25ጴጥሮስም ቸነም ቤት ገፓም፤ ቆርነሌዎስ ተⷀነበም በግረቴ ወጠቀም ሰጐደረም። 26ጴጥሮስ ጭን "ተሳ እያም ያኸምኸማ ሰብንዀ" ባረም ነሳንም። 27ዀትም ተቆርነሌዎስ ጋᎀ ቲጮድ ገፓም፤ ብዘ ሰብ ተደመዶም በቾኖዌ ነከበኖም። 28"የይኹዳ ሰብ ያረማዊ ሰብ ቤት ይገቤ ዌም ደᎇነት ይጠብጤ የኻይማኖት ⷅጫንዳ ኤይብኸማ አኹም ትⷕሮ፤ እያ ጭን ሟኒም ሰብ ያንትቀደሰ ዌም የሰነኸው ባምብሬ እግዘር አትየሼም። 29የኽ እንም አኹ ኔኸ ባኹም ብትረኾፒ ታንጥራጠርም ቸነዀም፤ ኧዃም እያ ኧትሰርኹ የንቃር ጠናኹንም?" ባረኖም። 30ቆርነሌዎስ ዝካ ባረም፤ "ነበትራ በዝካ ወክት በቤተና የዝዀር ጠሎት አሜ ባነ፤ ጠሎት ትናሜ ጠነቃር ጥርጥር ይብር ዀጅር የትኸተረ ሰብ ቢፍተኔ ቈመም ታነ 31ዝካ ባሬም፤ 'ቆርነሌዎስ ብእግዘር ይፍቴ ጠሎታኸ ተሰማም የዜጋ በቀሮትማኸ እግዘር ተⷀፐረናኸም። 32ኼታ ኢዮጴ ከተማ ሰብ ናኽም ጴጥሮስ ይውሪ ስምኦን ጥራን፤ ዀት ዳነራ ቢፈቅ በስምኦን ቤት በባር ᎀሬ ባዘርነት ቾናም' ባሬም። 33በኽ የቸነ ኽም ጋᎀ ናዀቸረነ ያኸኼ ናዀም፤ አኸም በተኖታኸ ወኼ ቃር አመነኸም፤ ኼታ አኸ ቲእግዘሬ ያዘዥከ ቃር እንም ንሰማኔከ ይና እንመንዳ ኧዃ ብእግዘር ይፍቴ በዝ ነነ" ባረም። 34ጴጥሮስ ቃረታ ከፈተም ዝካ ባረም፤ "ቢእግዘር ይፍቴ ሰብ እንም ⷀጥየ የኸረኸማ በውረም ኻርዀም። 35የሟኒም ገነ ሰብ ቢኸርም የዀት ያኸብድም ⷅጥየ የኸረ ሜና ያሜ በኸረ እግዘር ይትⷀᎌን። 36እግዘር የእስራኤል ሰብ ቃረታ የራኸኸማ የትⷐረዉ፤ የራኸሮ ቃር አኹ ትⷕሮ፤ የሽናት ወኼ ወሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት የቸነ የኽኖዉ፤ ቢኸርም ጭን ኢየሱስ ክርስቶስ ይንመታ ⷘታው። 37ዮኻንስም የጥምቀተታ ቃር ታትመረወ ከረ ቈነሸም በይኹዳ ገነ እንም የኸረ ዘንጋ አኹ ትⷕሮ። 38"እግዘር የናዝሬት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ቅባት የቀፗንምኸማ ደረግም ያወንምኸማ ትⷕሮ፤ እግዘርም ተዀት ጋᎀ የረፐረ የኸሬ ዀትም ወኼ ዘንጋ ቲቾት በሼጣን የትጠበጠ ሰብ እንም ቲያተርፍኖ እንሜ ዦረም። 39"ኢየሱስ በይኹዳ ገነም በኢየሩሳሌም ከተማ በቾተን ዘንጋ እንም ይና ምስክርንደ፤ የዀትም በጨ ᎈር ሰቀሮም ቀጠረዊም። 40ቢኸርም የዀትም እግዘር በሶስተነ ከረ ተሞት ነሳንምታነ በሰብ ይፍቴ ይትየ ኸማ አᎀነንም። 41ዀትም የትየ ያነ ይፍትወረር ቢእግዘር ተሸፐቶም ምስክር የኸሮኽኖው ባንኸሬ ይንም ሰብ አንኸረ ዀትም ተሞት ተትረሳ አንⷀ ተዀት ጋᎀ የበናነም የሰጨነም ይናትንደ። 42ዝም ዘንጋ የሰብ ኑድኔ ዀት ባነቦም በᎀቶም ሰብ ይፌርዴ ቢእግዘር የትወሰነ ወኽረታ ንምሰክኔ አዘዘንዳም። 43በዀትም ያምር እንም በሽመታ ባጢረታ ይትፈረ ኸማ ነቢ እንም ዩዶነ" ባረም። 44ጴጥሮስም ዝም ቲዝረⷍ ቃረታ በሰመዊ ሰብ እንም መንፈስ ቅዱስ ወንደም ሜናቦም። 45ተጴጥሮስ ጋᎀ የቸነቦም በኢየሱስ ያመሮ የይኹዳ ሰብ ባነቦ፤ ኽኖም ይኹዳ ባንኸሮ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ቲእግዘሬ የሜናቦዌ ወግ ኸረቦም። 46የአረማዊ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ያዊኸማ የኻሮም አረማዊ ሰብ ትንቢት ቲዝረኮ ይእግዘር ቲያኸብዶ የሰሞዮዌው፤ 47በኽ ግዝየ ጴጥሮስ "ዛዀና ይና ኸማ መንፈስ ቅዱስ ሜናቦም፤ ኧጋ ይጠመቆዌ ይኸራኖ ሟኑ?" ባረም። 48ዀትም በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይጠመቆዌ አዘዘኖም፤ ተኽም አንⷀ የቀሪ ከረ ተኽኖ ጋᎀ ይቾኔ የጴጥሮስ ጨቈሰዊም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\