ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 11

1የኢየሱስ ናዀቸረነም በይኹዳ የረፐሮ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም ኧተᎀቸም አረማዊ ሰብም ይእግዘር ቃር የትⷀፐሮ ኸማ ሰሞም። 2ጴጥሮስም ኢየሩሳሌም ከተማ በቸነ ግዝየ ጤበር ኦሮት ያትⷈሽ ወኽረታ ያምሮ የይኹዳ ገነ ክርስቲያን ሰብ 3"የንቃር ጤበር አናወነዮ ሰቤ ገፓኸም ተኽኖ በናኸም" ባሮም ማተቦᎌም። 4ጴጥሮስ ጭን የኸረ ቃር እንም ቲፍትወረር ቀነሰም አት ባት ኦደኖም፤ ዝክም ባረኖም፤ 5"እያ በኢዮጴ ከተማ ጠሎት ትናሜ ራእይ አሸዀም፤ ንቅ ᎇልኮ ይመስር ቃር ታርበት ወኸተታ ጠወጭም ተሰሜ ወንደም ይዬ ቸነም። 6ዝመታ መርኬ ባዀም ብናዥን ባርበት ኧግር ያሮ እንም በዳታዀና ይትሸቦኽኖ የሰሜ አᎋም አሸዀም። 7'ጴጥሮስ ተሳም ኧርጥም ብራ' ይብሬ ቃር ሰማዀም። 8እያም 'ⷘታኖ ኤኸር ቃሩ፤ ያንትቀደሰ ዌም የሰነኸ ቃር የዝ ይፍቴ ስርም አምበናዀ፤ ኧዃም አምበራ' ባዀንም። 9ዄተነም 'እግዘር ያᎀጠረን የሰነኸው አትበር' ይብር ቃር ተሰሜ ዝረⷌም። 10ዝመታ ሶስት ጋᎀ በባሬአንⷀ ዠፐረም ተሰሜ ዮንደ ቃር እንም ሰሜንየ ተሻበም ወረም። 11ኽም ጋᎀ ሶስት ሰብ ተቂሳርያ ከተማ ይዬ ናዀዮም፤ እያ ያነኽወ ቤት ቸነቦም። 12ይእግዘር መንፈስ 'ታትጥራጠር ተኽኖ ጋᎀ ወር' ባረም ኦዴም፤ ዝም በክርስቶስ ያመሮ ስድስት ጐፔቸ ትያም ጋᎀ ቸነቦም፤ ተኽኖም ጋᎀ እማቴ ቆርነሌዎስ ቢውሪ ምስ ቤት ገፓነም። 13ቆርነሌዎስም መሌክ በቤተታ በቈሜ አሸምታነ መሌክዀታ 'ተኢዮጴ ከተማ ጴጥሮስ ይውሪ ስምኦን ዝኼንየ ይቸኔ ሰብ ናኽ። 14ዀትም አኸም አብሩሳኸ እንም ትተርፎᎌ ቃር ዮድኸሸ' የዋረን ኸማ ኦደንደም። 15እያም ኧዝረⷌ ትንቀርስ መንፈስ ቅዱስ ይፍትወረር ይናም ወንደም የሜናንደ ኸማ የኽኖም ወንደሮም። 16'ዮኻንስ ብኻ አጠመቀም፤ አኹ ጭን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቆቴ' የዋረን የⷘታ ኢየሱስ ቃር ተዘገዴም። 17ኼታ ይና በⷘታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ እግዘር መንፈስ ቅዱስ ሜናም አበንደም፤ ኽኽ ያበንደ መንፈስ ቅዱስ የኽኖም ባበኖኽ ይእግዘር ኧዀራኔ ይኸኒ እያ ሟን ባነዀ?" ባረም። 18ኽኖም ዝኸታ ቢሰሞ ይብሮ ቃር በከሮም ስ ባሮም፤ "እግዘር የአረማዊ ሰብ ኧያምም ይኸሮᎌ፥ ገደርም ንብረት ይረብሮᎌ ተባጢረዀና ይትዠፐሮᎌ ቃር አበኖም" ቲብሮ ይእግዘር አኸበዶም። 19እስጢፋኖስ በቈጠሪ ግዝየ ብዘ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ መከራ ሰናቦም፤ ኽኖም ተብራጠቦምታነ ፊንቄ፥ ቆጵሮስ ገነም አንፆክያም ከተማ ዳር ዦሮም፤ ይእግዘር ቃርም እማት የይኹዳ ሰብ ባንኸሬ ያትም ሰብ ዳር ቤዩዶ። 20ተኽኖ ጭን የቆጵሮስም የቀሬና ሰብ አታተዀና አንፆክያ ከተማ በቸነቦ ግዝየ የአረማዊ ሰብ የⷘታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትርፎት ወኼ ወሬ እማት የይኹዳ ሰብ ቴኸር ያረማዊም ሰብ ኦዶም። 21የⷘታም ኢየሱስ ክርስቶስ ደረገታ ተኽኖ ጋᎀ ባነ፤ ᎃዝረዀና ንቃር የበሳ ሰብ አመሮም የⷘታ ኢየሱሴ ተዠፐሮም። 22ዝም የኽኖ ወሬ በኢየሩሳሌም ከተማ ያነቦ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ሰሞምታነ የበርናባስ አንፆክያ ከተማ ናኸዊም። 23ዀትም ቸነም ይእግዘር ፀጋ የሰበታ መምር ያበኸማ አሸም ሳረንም፤ በኢየሱስ ያመሮ እንመዀና በⷘታ ኢየሱስ ተቋመሮም ይረብሮዌ አቴገም ኦደኖም። 24ዀትም በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ኸረም ይቾት ብእግዘር ይትመመር ወኼ ሰብ የረፐረ የኸሬ ብዘ ሰብ በⷘታ ኢየሱስ አመሮም። 25በርናባስም የሳኦል ይሸኔ ጠርሴስ ከተማ ወረም። 26ቢረኽውንም አንፆክያ ከተማ አቸነንም፤ በኢየሱስ ክርስቶስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ አት ዘበር ዳር ቾኖም አትመሮም፤ የብዘ ሰብ ይእግዘር ቃር ኦዶም፤ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመሮ ሰብ ይፍትወረር ክርስቲያን የዋርዮ በአንፆክያ ከተማ ባነ። 27በኽም ግብት አታት ነቢ የኸሮ ሰብ ተኢየሩሳሌም ተረሶም አንፆክያ ወሮም። 28ተኽኖም የረፐረ አጋቦስ ይውሪ ምስ ባነ፤ ዀትም ተረሳም በገን እንም ንቅ ጋጀ ይኸር ኸማ በመንፈስ ቅዱስ እግዘር ያትየሸን ቃር ኦደም፤ ዝም ጋጀ ንቅ በኸረ በሮማ ንስ ቀላውድዮስ ዘበር ኸረም። 29በኢየሱስ ያመሮ ሰብ ያታተዀና ቢኸሎ ቃር በይኹዳ ገነ ይረብሮ በኢየሱስ ያመሮ ጐፔቸዀና አትዋጦም ይረኾኖዌ አትባቶም። 30አትዋጦም በበርናባስም በሳኦልም ኧጅ የኢየሩሳሌም በተስⷋን ባሪቄ ናኾም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\