ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 13

1በአንፆክያ ከተማ በረፐረ ቤተክርስቲያን ነቢም አስተማሪም ባነቦ፤ ኽኖም በርናባስ፥ ኒገር ይውሪ ስምኦን፥ የቀሬና ሉክዮስ፥ ተርስ ኼሮድስ እማቴ የትራቀ ምናኼም፥ ሳኦልም ባነቦ። 2ኽኖም ጠሎት ቲያመሮም ቲጦሞም መንፈስ ቅዱስ "በርናባስም ሳኦልም ያት ሜና የሸፐትኽኖዌ ቤትሮኒ" ባረም። 3ኽም ግዝየ ጦሞም ጠሎት አመነቦም ኧጀዀናም ባደጎፖ አንⷀ አስራፐቶዮም። 4በርናባስም ሳኦልም መንፈስ ቅዱስ ናኸኖም ሴሌውቅያ ገነ ወንዶም፤ ተኽሜ በመርከብ በባር ግብት ያነ ቆጵሮስ ገነ ወሮም። 5በኽሜ ስልማና በሰኖ አንⷀ ቢደመዶᎌ ቤት ይእግዘር ቃር አትመሮም፤ ዮኻንስም ይⷀፕኖ ባነ። 6የቆጵሮስ ደሴት እንም ጀፐሮም ጳፋ ይውሪ መደር በሰነቦ ግዝየ አት በርያሱስ ይውሪ ሸጐረ ነከቦም፤ ዀትም የአይኹድ ገነ ሰብ የኸረ የፍጥር ነቢ ባነ። 7ዀትም ሰርግዮስ ጳውሎስ ቲውሪ ተኻሪ የገን ዳነ ጋᎀ ይረብር ባነ፤ ሰርግዮስ ጳውሎስ የበርናባስም የሳኦልም ይቸኖኸማ አመነምታነ "ይእግዘር ቃር ኦዶን" ባረኖም። 8የኽርምታነ በግሪክ አንᎋ "ኤሊማስ" ይውሪ ሸጐረ ዳነዀታ ቤያምሬ ሸምታነ የሳኦልም የበርናባስ ተራከሰኖም። 9ጳውሎስ ይውሪ ሳኦል ጭን በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ኸረም መርኬ ባረም የሸጐረዀታ አሸንምታነ ዝካ ቧረንም፤ 10"አኸ የሼጣን ኧርች ዮኼ ቃር እንም ጠላትንኸ፤ አታሎትም ᎃጥጥነትም ሜናብኸም፤ አኸ ር ይእግዘር ኤማ አጣሞታኸ አትችንዌ? 11ኧዃም ይእግዘር ኧጅ ባኸ ᎈሩ፤ ᎋርጥም ትኸርቴ፤ የግዝየታ ጬት አታዥ" ቧረንም፤ ኽመጋ በዀትም ዳበራ ኸማ ጠነማ ወንደወም ኤነታ ፈንጠም፤ ኧጀታ ጠበጠም ይሸውን ሰብ ባስባስ ባረም ሸም። 12ኽም ጋᎀ ዳነዀታ በሸጐረ ምስ የትቾተ ዘንጋ ባሸ ግዝየ አመረም፤ ቦጂ በⷘታ በኢየሱስ ቃር ወግ ኸረወም። 13ጳውሎስም ተቤሻታ ጋᎀ ተጳፋ ከተማ ተረሳም የጵንፍልያ ገነ ጴርጌን ከተማ በመርከብ ቸነም፤ ማርቆስ ይውሪ ዮኻንስም ተኽኖ ተቤተረም ኢየሩሳሌም ከተማ ተዠፐረም። 14ኽኖ ጭን ተጴርጌን ከተማ ተረሶም ጲስድያ ወሮም አንፆክያ ከተማ ሰኖም፤ በይኹዳ ሰንበት ከረ አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት ገፓም ቾኖም። 15የሙሴ ⷅጫም የነቢ ትምርትም ባረᎄᎅ አንⷀ የጠሎት ቤት አለቃ ናኾም "ጐፔቾ የሰብ ያትቋመር ትምርት በረፐረናኹ ኦዶንደ" ባሮም ናኾፖም። 16ጳውሎስም ተረሳም በጀታ ጠቀሰም ዝካ ባረም፤ "የእስራኤል ሰብም ይእግዘርም ትሰግዶ አረማዊ እንማኹ ስሞ። 17የዝ የእስራኤል ሰብ እግዘር ያባንዳ ሸፐተኖም፤ በግብፅ ገነ ሳናጫት ታነቦ ብዘ ሰብ አመነኖም፤ እግዘርም በርቅ ደረገታ ተዛኼ አወጣኖም። 18በኸብር አርባ ዘበር ዳር ፈነኸም ቅየኖም። 19ተከናን ገነ የሰባት ቤት ጥብ ሰብ አጠፋም አፈረዀና አወረሰኖም። 20ተኽም አንⷀ አርበት በቅር ታምሳ ዘበር ዳር እግዘር የነቢ ሳሙኤል ዘበር ስን መሳፍንት አበኖም። 21"ተኽ አንⷀ እግዘር ንስ ይብኖዌ ጨቈሰዊም፤ ዀትም ተብንያም ጥብ የኸረ የቂስ ኧርች ሳኦል ያርባ ዘበር አረገሰሎም። 22ዀትም ተሻረን አንⷀ ዳዊት በኽኖ ይትረገሴ ነሳንም፤ ዝክም ባረም እግዘር የዳዊት ኦደረም፤ 'የⷕነና ኸማ ሰብ ፍቃደና እንም ይቾት የእሴይ ኧርች ዳዊት ነከብዀም' ባረም። 23ተዝ ምስ ዘር እግዘር ኧረኽቴ የባረ ቃር የእስራኤል ሰብ ጭዛ ዀትም ኢየሱስ ክርስቶስ አቸነም። 24ኢየሱስ ተተኖተታ ይፍቴ ዮኻንስ በተረም የእስራኤል ሰብ እንም ተባጢረዀና ተዠፐሮም ንስኻ በግቦት ይጠመቆዌ ኦደኖም ባነ። 25ዮኻንስ ሜናታ ቲጀፕር 'እያ ሟን ኧመስርኹ? ይቸንቴ የዋሪ ክርስቶስ እያሽ አንኸርዀ፤ ቢኸርም የግረታ ጫማ ኧፈቴ ዳር ኤኸኒ፤ ትያ ይፈዝዀታ ትያ አንⷀ ይቸንቴ' ይብር ባነ። 26"አኹ ጐፔቸንዳ የአብርኻም ዘር፥ ይእግዘርም ታኸብዶ ሰብ እንማኹ፥ ዝኽ ንተርፍኔᎎ የራዂ ቃር ይናቱ። 27በኢየሩሳሌም ከተማ ይረብሮ ሰብም አለቃዀናም በይኹዳ ሰንበት ከረ ያረᎇዮ የነቢ መጣፍ ይብሮ ቃር ቴቤስሮም የትንቢት መጣፍ የባረም ኸማ ይኸሬ በኢየሱስ ፈንዶᎌም። 28የሞትም ያሰራ እማት ጥፋት ዳር አነከቦᎌ፤ ቢኸርም ጲላጦስ ይቈጥኔ ጨቈሰዊም። 29የነቢ መጣፍ የባሮ ቃር እንም አመነቦᎌም፤ ኢየሱስ በጨ ሰቀረዊም፤ ተሰቈርᎌ ኧጨ አወንዶም በᎀገማ ᎀከበዊም። 30እግዘር ጭን ተሞት ነሳንም። 31ተገሊላ ኢየሩሳሌም ተዀት ጋᎀ የቸነቦ ብዘ ከረ ትየኖም፤ ኽኖም ኧዃ በሰብ ይፍቴ ምስክርሎ። 32ይናም ያባንዳ ያውዮ የተስፋ ወኼ ወሬ ኧዃ ያኹ አቸነነም። 33ዝም ተስፋ በዳዊት መጣፍ በመንሸ ዄት 'አኸ ኧርቸናንኸ፤ እያ ኧኳ ጨነከም' ቧርም ጣᎉም፤ የጣᎋም ኸማ እግዘር የኢየሱስ ተሞት ነሳም የዴንⷛዀና ይና እግዘር ዝኽ ተስፋ አመነም። 34ስርም ባፈር ቤብሰብሴ ተሞት የረሳንኸማ ዩዴ ቅዱስም የታመረ የኸረዀታ የዳዊት ያዊተስፋ 'ኤብኸቴ' ባረም ዝረⷈም። 35ብንጐድ ዝምራም 'ቅዱስ ትካኸ ይብሰብሴ አቲውን' ይብር። 36ዳዊትም በገገታ ዘበር ይእግዘር ፍቃደታ ባመነ አንⷀ ᎀተም፤ ታባታ ጋᎀ ተደፐረም ዀትም ብሰበሰም። 37እግዘር ተሞት የረሳንዀታ ጭን ባፈር አምብሰበሰ። 38ኼታ ጐፔቾ እማት በኢየሱስ ወኸት ባጢራኹ ይትፈቅንኹዌ ዩጅኩ ኸማ ኻሮ። 39የሙሴ ⷅጫ ተባጢራኹ ያመጥርኹዌ ኤዀለ፤ በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምሮ ጭን ተባጢራኹ እንም ትመጥሮ። 40በነቢኽኖ ዝካ ቧርም ዩጂ ኤሰራብኹኸማ ተጤፓ። 41'አኹ ትቀርጦ ሰብ ኧዘቦ፤ ወግ የኽርብኹ አኹም ᎃቶ። ሟኒም ሰብ ቢዩጅኩ አታምረዊ ሜና በዘበራኹ እያ ኧቾትቴ' የዋሪኸማው።" 42ጳውሎስም በርናባስም አይኹድ ቲደመዶᎌ ቤት ቲወጦ ቢቸን ሳምት የይኹዳ ሰንበት ከረ ተንተቦ የዝክም ዩዶዮዌ ጨቈሶዮም። 43የደመዶ ሰብ ተትብራጦ አንⷀ የይኹዳም ሰብ በይኹዳ ኻይማኖት የገፖ ብዘመዀና የጳውሎስም የበርናባስ ተⷐተሮዮም፤ ኽኖም እግዘር ባበኖ ፀጋ ተቋመሮም ይረብሮዌ ኦዶዮም። 44በዄተነ የሰንበት ከረ አታት ሰብ ባንኸሬ የከተማ ሰብ እንም ይእግዘር ቃር ይሰሞዌ ተደመዶም። 45የይኹዳ ሰብም ብዘ ሰብ በቸኔ ቢያዞ ሟነቦምታ የጳውሎስ ቀነመበዊም። 46ጳውሎስም በርናባስም ጭን በድፍረት ዝካ ባሮዮም፤ "ትንም ይፍቴ ይእግዘር ቃር ያኹ ኦዶት ያትⷈሽ፤ ቢኸርም አኹ በቀንጥኹዊ የዘላለም ትረብሮᎌ ይእግዘር ቃር ባትሰሞዌ በገግማኹ በፈንድኹ ያረማዊ ሰቤ ንወነሸ። 47ዝም የኸረወ ⷘታ ኢየሱስም 'ሰብ እንም ባኸ ወኸት ይተርፌ የአረማዊ ሰብ ጬት ኤፐከም' ባረም ያዘዜው" ባሮም። 48አረማዊ ሰብ ዝኽ ሰሞም ታነ ሳረኖም፤ ይእግዘር ቃር አኸበዶም፤ የዘላለም ኤያም ኸሮም ይረብሮዌ የሸᎌችዮ እንመዀና አመሮም። 49የⷘታም የኢየሱስ አትርፎት ቃር በኽ ገን እንም ቲቤትት ወረም። 50የይኹዳ አለቃ ጭን የአይኹድ ኻይማኖት ያመረማ ደንገነ የኸረማ ንቅ ንቅ እሽታም የከተማ ንቅ ሰብ ንሳሶፖምታነ የጳውሎስም የበርናባስም አሳደዶም ተገነዀና አወጦዮም። 51ኽኖ ጭን ምስክር የኽርብኹ ባሮም የግረዀና ጐት በኽሜ ጥበጠቦም ኢቆንዮን ከተማ ቸነቦም። 52የኢየሱስ ተማሪ ጭን በብንⷅትም በመንፈስ ቅዱስም ተሜነቦም ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\