ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 15

1አታት ሰብ ተይኹዳ ገነ አንፆክያ ከተማ ቸነቦም ታነ፥ "በሙሴ ⷅጫ ኤነት ጤበር ባናወነኩ አትተርፎ" ባሮምታነ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ ያትመሮዮ ባነ። 2ጳውሎስም በርናባስም ተሰብኽኖ ጋᎀ ንቃር ተክራከሮም፤ በዝም ክርክር የቸነ ጳውሎስም በርናባስም ተኽኖም አታት ሰብ ኢየሩሳሌም ከተማ ያሮኸማም ኽኖም ዝኻ ዘንጋም ይእግዘር ናዀቸረነም የቤተክርስቲያንም መሪም ያትⷀንቦዌ ተስማሞም። 3ኽኖም በቤተክርስቲያን ናዀዮምታነ ወሮም፤ በፊንቄም በሰማርያም ገነ አለፎም ቲያሮ የአረማዊ ሰብ በክርስቶስ ያምሮ ኸማ ዩዶዮ ባነ፤ ዝም ዘንጋ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም እንመዀና ሰሞምታነ ንቃር ሳረኖም። 4ኢየሩሳሌም ከተማ በሰኖ አንⷀ በክርስቶስ ያመሮ ሰብም የቤተክርስቲያን መሪም ይእግዘር ናዀቸረነም ተⷀፐሮዮም፤ ጳውሎስም በርናባስም እግዘር ተኽኖ ጋᎀ ኸረም የቾተን እንም የኽኖ ኦዶዮም። 5በክርስቶስ ያመሮ አታት የፈሪሳ ሰብ ተረሶምታነ "በክርስቶስ ያመሮ አረማዊ ሰብ የሙሴ ⷅጫ ቀረቦትም ጤበር ያወሬዮዌ ያትⷈሽ" ባሮም። 6ይእግዘር ናዀቸረነም የቤተክርስቲያን መሪም በዝ ዘንጋ ይትማኸሮዌ ተደመዶም፤ 7ተብዘ ወባጀ አንⷀ ጴጥሮስ ተረሳም ዝካ ባረኖም፤ "ጐፔቾ ዝኽ ያረማዊ ሰብ ይእግዘር አትርፎት ወኼ ወሬ ትያ ሰሞም ያምሮዌ ተዝ ይፍቴ እግዘር በተረም ታኹ ግብት እያ ሸፐተም የራኼኸማ ትⷕሮ። 8የⷕን ቃር ይⷕር እግዘር ይና ያበንደ መንፈስ ቅዱስ የኽኖም ባቦተታ የተነፎ ኸማ እግዘር ኦደሮም። 9ኽኖም በክርስቶስ ያመሮዌ ባጢረዀና ተኽኖ አፈካም አመጠረኖም ባንኸሬ ይናም ኽኖም ስርም አምቤተረንደ። 10አባንዳም ይናም የሙሴ ⷅጫ ቀረቦት አንኸረንደ፤ ዝኽ ንጮኔዬ ኤኸርንደ አንገችየ በኽኖ በጫሮት የምር ይእግዘር ትትፍታተሮ? 11ይእናም የተነፍነ የኽኖኸማ በⷘታ ኢየሱስ ፀጋ ወኽረታ ናምነ"። 12ኻጋᎀ ሰብ እንም ስ ባሮምታነ በበርናባስም በጳውሎስም ኧጅ እግዘር ባረማዊ ሰብ ግብት የቾተን ወግ ዘንጋም መርኸትም እንም ቲዩዶዮ ይሰሞ ባነ። 13ኽኖም ዝረከቦም በጀፐሮ አንⷀ ያእቆብ ዝካ ባረም፤ "ጐፔቾ ስሞን። 14እግዘር የዀት ይኸሮ ሰብ ይሸፕቴ በተረም መምር የአረማዊ ሰብ የትራከበኖኸማ ጴጥሮስ ይውሪ ስምኦን ኦደናኹም። 15ተዝ ተዋረንም ቃር ነቢም ተባሮ ቃር እማትሮ፤ ዝካ ቧርም ጣᎉም ባነ፤ 16'በዝ አንⷀ ኧትዠፐርቴ፤ የትባነረ የዳዊት ቤት አረሸቴ፤ የትባነረምዀት ዘፒትዀ አትቋᎃንቴ። 17ዝም አሜ ያነ እንጐድ ሰብም በሽመና የትጠኖ አረማዊ ሰብ እንም ይእግዘር ይሰቦኸማው፤ 18ተድረ ቈነሸም ዝኽ እንም ያትⷐረ እግዘር ዝካ ይብር።' 19"ኧጋ ይያ አሳብ ይእግዘሬ ይትዠፐሮ አረማዊ ሰብ አናጀግኔዮዌዉ። 20ቢኸርም የቅሪነ አንጪምታ የሰነኸ ሸረት ቤበሮዌ፥ ትንጐድ ምስም ምሽትም ዀጅር ቤደምዶዌ የበከትየም ደምም ቤበሮዌ ንጣፍኔሮ። 21ዝም የኸረወ ተድረ ቀነሰም ኧዃ ዳር የሙሴ ⷅጫ አይኹድ ቢደመዶᎌ ቤት በሰንበት ከረ ያረᎅም በከተማ እንም ዩጂ" ባነ። 22ተኽ አንⷀ ይእግዘር ናዀቸረነም ባሪቅም በክርስቶስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ እንም ቀሪ ሰብ ሸፐቶምታነ ተጳውሎስም ተበርናባስም ጋᎀ አንፆኪያ ይረኾዮዌ አትባቶም፤ የኽየኸሬ በጐፔቸ ግብት ቦኼነት ይጠኖ የረፐረ በርስያን ይውሪ ይኹዳም ሲላስም አንፆክያ ከተማ ያሮዌ ሸᎌችዮም። 23የጣᎉም ወረቀት በኽኖ ኧጅ ናኾም፤ ጣፎም የራኸዊዀታ ዝካ ይብር ባነ፦ "ይና ይእግዘር ናዀቸረነ የበተስⷋን መሪም ያኹ ጐፔቸ በአንፆክያም በሶርያም በኪልቅያም ትረብሮ በክርስቶስ ያመርኹ አረማዊ ጐፔቸም ኧተᎀቸም እንም ወጌምተንዳ የስራኹ። 24አታት ሰብ ቲናኼ ተረሶም ትዛዝ ታኒብነም ያኹ ቦዶኩ ቃር በቃረዀና ያድዋነቦኩም ያጀገሮኩም ኸማ ሰማነም። 25እንመንዳ ተደመድነምታነ ናዀቸረነ ሸፐትነምታነ ትነምድኔዮ ጐፔቸንዳ ተበርናባስም ተጳውሎስም ጋᎀ ያኽዌንየ ንረኽኔዮዌ ተስማማነም። 26በርናባስም ጳውሎስም የⷘታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃር የሞትም ቢኸር ገገዀና አⷀፐሮም ያቦ ሰብሎ። 27ይና የትሰማማኔᎌ ዘንጋ ገግመዀና በቃረዀና ዮዶኩዌ ይኹዳም ሲላስም ናኽኔንኩም። 28ተዝኽ ተጣፍኔዮ ውጤ እንጐድ ጠውር አናጮኔኩኸማ ይናም መንፈስ ቅዱስም ተስማማነም። 29የቅሪነ ኽትም ያንጪ የሰነኸ ሸረት አትብሮ፤ የበከተም አትብሮ፥ የዋጋ ያንጪ ደም አትብሮ፤ ተረከብኹ ሰብ ዀጅር አድምዶ፤ ተዝኽ ኤነት ቃር ገጋኹ ብትቅረቦ ወኼ ቃሩ፤ ቦኼቃር" ባሮም ጣፎኖም። 30የራዀዮም ሰብ ተስራፐቶም አንፆክያ ከተማ ወሮም፤ በኽሜ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ስበሰቦዮም ታነ የራዀዮ የጥፈት ወረቀት ያረᎇዬ አቦም። 31ወረቀትዀታ ቢያረᎅ ወኼ ወባጀው ባሮም ንቃር ሳረኖም። 32ይኹዳም ሲላስም ነቢ የረፐሮ የኸሬ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ በብዘ ቃር መኸሮም አትቋመሮዮም። 33ይኹዳም ሲላስም ቅሪ ከረ በቾኖ አንⷀ በክርስቶስ ታመሮ ጐፔቸ ተስራፐቶም የራኾዮ ሰቤ ተዠፐሮም ወሮም ። 34(ሲላስ ጭን በኽ ይክሴ ሸም።) 35ጳውሎስም በርናባስም ተብዘ በክርስቶስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ ኸሮምታ የⷘታ የክርስቶስ አትርፎት ወኼ ወሬ ቲዩዶ ቅሪ ከረ በአንፆኪያ ኧከሰቦም። 36ተቀሪ ከረ አንⷀ ጳውሎስ የበርናባስ ዝካ ቧረንም፤ "ተዝ ይፍቴ የⷘታ ቃር ዮድኔᎌ መደር ንወነም በከተማ እንም ያነቦ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸንዳ ንዥኔዮ፤ መምር ያነቦ ኸማ ንኻነ" ቧረንም። 37በርናባስ ማርቆስ የዋሪ ዮኻንስ ተኽኖ ጋᎀ ይወስደውዬ ሸም። 38የዝ ይፍቴ ጭን ማርቆስ በጵንፍልያ ታነ ተኽኖ ተቤተረም ወጣም ባነ፤ የሜናም ተኽኖ ጋᎀ አንቸነ ባነ፤ በኽ የቸነ ጳውሎስ "ዀት ቲና ጋᎀ ኤያር" ባረም። 39በዝኽ ዘንጋ በግብተዀና ንቅ መራክስ የረሳቦዌ የሟር ሟሬ ኸሮም፤ በርናባስም ማርቆስ ጠበጠም በመርከብ ቆጵሮስ ገነ ወረም። 40ጳውሎስ ጭን ሲላስ ሸፐተም፤ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም የጳውሎስ ይእግዘር ፀጋ አደራ አበዊም ወረም። 41ጳውሎስም በሶርያም በኪልቅያ ገነ ቲያር በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ያትቋምኖ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\