ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 17

1ጳውሎስም ሲላስም በአንፊጶልስም በአጶሎንያም አለፎም ተሰሎንቄ ከተማ ወሮም፤ በኽሜ አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት ባነ። 2የዝም ይፍቴ ኸማ ጳውሎስ የጠሎት ቤተዀኔ ገፓም፤ በሶስት ሰንበት ተቅዱስ መጣፍ የሰብኽኖ አትመረኖም። 3ዝም ትምርት ክርስቶስ መከራ ተⷀፐረም ᎀተም ይትረሳ ኸማ አጬገም ቲዩድ "ዝኽ እያ ኦድኹ ኢየሱስ ዀት ክርስቶሱ" ይብር ባነ። 4ተኽኖም አታት አይኹድ ጳውሎስ የባረኖ ቃር ገፓኖምታነ ብዘ ይእግዘር ይሰግዶ የግሪክ ሰብም ብዘ ንቅ ንቅ እሽታ ጳውሎስም ሲላስ የባሮ ቃር ተⷀፐሮም፤ ተኽኖ ጋᎀ ኸሮም። 5አናመሮ የይኹዳ ሰብ ጭን ሟነቦምታነ ሜና ኤነኖ ᎃጥጥ ሰብ ቤሜማ ስበሰቦምታነ በኽኖ አሴሮፖም፤ በከተማም መራክስ ነሶም፤ የጳውሎስም የሲላስም የሰብ ያⷀፕሮዮዌ የኢያሶን ቤት ቸነቦም ኸበበዊም። 6የኽኖ በበከሮዮ አንⷀ በኽኖ ሟሬ ኢያሶንም በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ አታተዀና ሻቦም የከተማ ዳኔ ወሰዶዮምታነ ዝክም ባሮም ያትኻኖ ባነ፤ "ገን እንም ያጠፎ ዛዀናሮ፤ ኧዃ ዝኼ ቸነቦም። 7የኽኖም ኢያሶን ተⷀፕረኖም፤ ዛዀና እንመዀና 'ኢየሱስ ይውሪ እንጐድ ንስ ነረ' ቲብሮ ንቅ የኸረ የንስ ቄሳር ትዛዝ ኤትⷀፐሮ" ባሮም። 8የኽ ከተማ ሰብም ዳነ ዝኽ ዘንጋ ቢሰሞ ተብራገጎም። 9የጠወጭዮ ኢያሶንም እንጐድመዀና ⷃማ አጠነቦም ገᎈርዮም። 10ኽመጋ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ የጳውሎስም የሲላስ በምሳረ ቤርያ ከተማ አሰከቦዮም፤ ኽኖም ወሮም አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት ገፖም። 11በቤርያ ያነቦ አይኹድ በተሰሎንቄ ቲረብሮ ሰብ ይርቅ አጨሞም ይሰሞ የረፐሬ ቃረታ በᎃራ ⷕነዀና በብንⷅት ተⷀፐሮም፤ ቃርመታ ውረም ወኽረታ ያጬጎዌ እንተመረጋ ቅዱስ መጣፍ ይምረምሮ ባነ። 12በኽ የቸነ ተኽኖ ብዘ አይኹድም ብዘ የግሪክ ገነ ገምያም ብዘ ደንገነ እሽታም አመሮም። 13ጳውሎስ በቤርያ ይእግዘር ቃር ዩድ ኸማ በተሰሎንቄ የረፐሮ ይኹዳ በኻሮ ግዝየ ቤርያ ቸነቦም የሰብ አሳደዶም መራክስ ንሳሶም። 14ኽመጋ ጳውሎስ አፈጠረም የባር መዬ ያርኸማ አመነቦም፤ ሲላስም ጢሞትዮስም በኽም በቤርያ ኧከሶም። 15የጳውሎስም አቴና ከተማ ዳር ⷘⷈደዊም፤ "ሲላስም ጢሞትዮስም አፍጢተቦ ይያኼ ይቸኖዌ ኦዶዮ" ባረም ጳውሎስ የⷘⷈደዊ ሰብ አደኖም። 16ጳውሎስም በአቴና ከተማ ኸረምታነ ሲላስም ጢምትዮስም ቲቅየኖታነ ኽም ከተማ ቅሪነ የሜናወኸማ ቲያዥ በመንፈሴታ ተብሳጨም። 17የዝ እንም አይኹድ ቢደመደᎌ ቤት የይኹዳ ሰብም ይእግዘር ይሰግዶ አረማዊ ሰብ ይዝረⷍኖ ባነ፤ እንተመረጋ ሰብ ቢትደመድወ መደር ተረከበኖ ሰብ ጋᎀ ይትክራከር ባነ። 18ኤፒኮሮስም እስቶይኮ ይውርዮ አስተማሪ አታተዀና ተዀት ጋᎀ ተራከቦም ይትክራከሮ ባነ፤ አታትመዀና "ዝኽ ዘንገረነ ምር ይዝረⷌ ይሸ?" ቲብሮ እንጐደዀና "የገደር ቅሪነ ቃር ይዝረⷍ ሰብ ይመስር" ይብሮ ባነ፤ ዝም የባሮ ጳውሎስ ኢየሱስ ᎀተም የትረሳወ፥ ያመረ ተሞት ይትረሳ ኸማ ወኼ ወሬ ዮደኖ የኸሬ ባነ። 19የጳውሎስ አርዮስ ፓጎስ ቢውሪ መደር ይደመድ ሰቤ አቸነበዊምታነ ዝካ ባረዊም፤ "ዝኽ አኸ ቱድን ገደር ትምርት ምር የኸረ ኸማ ገክርም ኦድንደ። 20አኸ ተዝ ይፍቴ አንሰማኔ ገደር ቃር ቱድንደ፤ ኧጋ ዝኽ ዘንጋ ምር የኸረ ኸማ ንⷕኔ ንሸነ" ባረዊም። 21ዝም የባረዊ የአቴና ሰብ እንም በኽ ይረብሮ የሰብ ገነ ሰብ ገደር ጮዳ በዘንጎትም በስሞትም ዋሮት ይሸኖ የረፐሬዉ። 22በኽ ግዝየ ጳውሎስም በአርዮስፖጎስ በትስበሰቦ ሰብ ይፍቴ በግብተዀና ቈመም ዝካ ባረም፤ "የአቴና ሰብ አኹ ብንም ቃር የኻይማኖት ⷅጫ ትቅረቦኸማ ኧኽር፤ 23ትሰግዶኖ እንም በከተማኹ ትናር 'አንዃሪ ⷘታ' ይብር ጥፈት ያኖ የኽትም መደር አሽዀም፤ ኧጋ ዝኽ ታትⷕረዊ ትሰግዶነዀታ ሟን የኸረ ኸማ እያ ኦድኹቴ። 24ዀት አፈርም ባፈር ᎈር ያነ እንም የፈጠረ እግዘር፥ ያፈር ተሰሜ ⷘታው፤ ዀት ሰብ ባረሸን ቤተመቅደስ ኤረብር። 25ዀት ኤያም ያሜ አንፏት እንም ቃር ይንመታ ይብ፤ ዀት አት ዘንጋ ኤቀብርወ የኸሬ የሰብ እገዠ ኤሸ። 26ዀት የሰብ ዘር እንም ባፈር ᎈር ብንም መደር ይረብሮዌ ትማት ሰብ ፈጠረኖም፤ ኽኖም ቴትፈጠሮ ይፍቴ የትወሰነ ዘበርም ይረብሮᎌ መደርም አወናሮም። 27ዝኽ እንም ያመነ ይእግዘር ይሰቦዌም ምረመሮም ይረኽበውዬው፤ ቢኸርም ዀት ቲና ታታተንዳ ኧረቌዉ በሮት አንኸረ። 28'ኧያም ንኸነም ገፓነም ንወጣነም ንረብነም በዀቱ፤ ታኹ ተዌጋማኽኖ አታተዀና ይእና እንመንዳ የዀታ ዴንⷛንደ' የባሮኸማው። 29ኼታ እንመንዳ ይእግዘር ዴንⷛ በኸነ እግዘር ተወርቅ ዌም ተብር ዌም ትእምር የትቾተ ምሰር ይመስር ቤትነ ኧስቦት ኤነብንደ። 30እግዘር ሰብ ቴⷕሮ የቸተበዊ ባጢር ፈነኸሎም፤ ኧዃ ጭን ብንም ገነ ያነቦ ሰብ ንስኻ ይገቦዌ አዘዘም። 31እግዘር በሸᎌተን ሰብ ወኸት በአለም እንም በውረም ይፈርድወ ከረ ወሰነም፤ ዝኽ እንም ያትⷐርንዴ እግዘር የሸᎌተን ክርስቶስ ተሞት ነሳንም" ባረም። 32የᎀተ ይትረሳ ይውሪ ቃር ቢሰሞ ናሰዀና አⷈሶᎌም፤ ናሰዀና ጭን "ዝኽ ዘንጋ ትትዝረⷍ እንጐድ ግዝየ ንሰማኔከቴ" ባረዊም። 33ኽመጋ ጳውሎስ ተግብተዀና ወጣም ወረም፤ 34አታት ሰብ ጭን አመሮም ተዀት ጋᎀ ኸሮም፤ ታመሮ ኽኖ ግብት የአርዮስፖጎስ የዘንጋ የቾኖ የኽኖ ቤሻ ዲዮናስዮስ፥ ደማሪስ ይውርያ አት ምሽት እንጐድመዀና አመሮም ተኽኖ ጋᎀ ባነቦ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\