ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 19

1አጵሎስ በቆሮንቶስ ከተማ ታነ ጳውሎስ ተረን ገነ ኤፌሶን ከተማ ቸነም፤ በኽሜ በክርስቶስ ያመሮ አታት ሰብ ነከበምታነ፥ 2"በክርስቶስ ባመርኹ ግዝየ መንፈስ ቅዱስ ተⷀፐርኹምዌ?" ባረም ጳውሎስ ተሳረኖም፤ ኽኖም "አንⷀፐነ፤ መንፈስ ቅዱስ ያነ ኸማ ዳር ሲመትነ አንⷕነ" ባረዊም። 3ጳውሎስም "ኧጋ ምር ኤነት ጥምቀት ተጠመቅኹም?" ባረኖም ኽኖም "የዮኻንስ ጥምቀት ተጠመቅነም" ባረዊም። 4ጳውሎስም ዝካ ባረኖም፤ "ዝም የዮኻንስ ጥምቀት ተባጢር የትዘፐሮት መርኸቱ፤ ዮኻንስም የሰብኽኖም የዝረⷈን 'ቲያ አንⷀ ቢቸንዀታ ኧመሮ' ባረም ዩድ ባነ፤ ዝም ተዮኻንስ አንⷀ የቸነ ኢየሱሱ" ባረኖም። 5ኽኖም ዝኽ ዘንጋ ቢሰሞ በⷘታ ኢየሱስ ሽም ተጠመቆም። 6ጳውሎስም ኧጀታ ቢያወራቦ መንፈስ ቅዱስ ሜናቦምታነ ኽኖም ቤⷕሪ አንᎋ ዝረከቦም፤ ትንቢትም ዘንጎት ቀነሰቦም። 7ዝም ሰብ አስረዄት ይኸሮ ባነ። 8ጳውሎስም አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት ገፓምታነ ይእግዘር መንግስት ቃር ዝረⷈም ቲያትየምኖ ሶስት በነ ዳር የᎃየም ዩድኖ ባነ። 9አታተዀና ጭን ጳውሎስ ይዝረⷍን ቃር አንሰማነ በበሮት በሰብ ይፍቴ ᎃጥጥ ቃር ቲዝረከቦ ጳውሎስ ተኽኖ አረቀም፤ ያመሮኽኖ ቤተረም ጢራኖስ ቢውሪ ምስ ቤት እንተመረጋ የኽኖ ዩድኖ ባነ። 10ጳውሎስም ዝካ ያመነ የዄት ዘበር አኽር ባነ፤ በኽ ግዝየ በእስያ ገነ የረፐሮ ሰብ እንም የይኹዳም የግሪክም ሰብ የⷘታ ኢየሱስ ቃር ይሰሞ ባነ። 11እግዘር በጳውሎስ ኧጅ ንቅ ወግ ቃር ይቾት ባነ። 12በኽም የቸነ የጳውሎስ ገᎀጀ የረጐደን ዀጅርም መኻረብም ይወስዶም የባሸነ ቲያትረግዶዮ፥ ባሸነም ተባሸዀና ይተርፎ ባነ፤ ሲጣርም ይገፍኖ ባነ። 13አታት የይኹዳ ሰብ በሰብ ያነ ሲጣር ቲያወጦ ይዦሮ ባነ፤ ኽኖም ሲጣር በጠበጠኖ ሰብ የⷘታ ኢየሱስ ሽም ይጠሮፖ ባነ፤ የሲጣርም "ጳውሎስ ቢዩድረ በኢየሱስ ሽም ትወጦዌ ናዝዝኔኩ" ይብሮዮ ባነ። 14ዝም ቲያመሮ ቲያዝዞ ሰብ ግብት ሰባተዀና እስቄዋ ይውሪ የይኹዳ ⷀስ አለቃ ዴንⷛ ባነቦ። 15የኽኖም ሲጣርዀታ ዝካ ባረኖም፤ "ኢየሱስም ኧⷕን፤ ጳውሎስም ኧⷕን፤ አኹኽ ሟንኹተ?" ባረኖም። 16ሲጣርም የጠወጠን ምስ በᎈረዀና ዘከረም አነቀም ጠበጠኖምታነ ⷀመኖም፤ ተዛኽ ቤት እንጭመዀና መዘነ ኸሮም ሰከቦም ወጦም። 17ዝመታ በኤፌሶን ከተማ ቢረብሮ ሰብ በይኹዳም በግሪክ ሰብም ተⷐረም፤ እንመዀና ዝኸታ ሰነፎም ታነ የⷘታ የኢየሱስ ሽም አኸበዶም። 18በኢየሱስ ታመሮ ሰብ ብዘመዀና በቾተዊ ባጢር ንስኻ ገፓም ይቸኖ ባነ። 19አስማት ይቾቶ ሰብ ብዘመዀና ወግ ዩዶᎌ የገገዀና መጣፍ ጥ አመነቦም በሰብ እንም ይፍቴ መⷈረዊም፤ የረደደ መጣፍ ዋጋታ ቢያስዊ አምሳ ዀም ብር ኸረም። 20በዝኽ ኤነት ይእግዘር ቃር ንቃር ቲቤትትም በኧርቅ ደረግ ቲⷀምም ያርባ ባነ። 21ዝኽ እንም በኸረ አንⷀ ጳውሎስ በመቄዶንያም በአካያም አመነምታነ ኢየሩሳሌም ያሬ ኢየሩሳሌም ከተማ ንወር ባረም በⷕነታ አሰበምታነ "ኽኼ ቦርዀ አንⷀ ሮማ ከተማ ኧዞት ነረቢ" ባረም። 22የዀት ይⷀፕረዊ ጢሞትዮስም ኤራስጦስም ዄተዀና መቄዶንያ ያሮዌ ናኸኖምታነ ጳውሎስ የቀሪ ከረ በእስያ ገነ ቾናም። 23ኽም ጋᎀ በዝ ቢዩጂ በኢየሱስ ቃር በኤፌሶን ንቅ መራክስ ወጣም። 24ድሜጥሮስ ይውሪ ብር ይሸክት አት ምስ ባነ፤ ዀትም የአርጤምስ የገራራ ቤተⷕታ በብር ምስል ይሸክት ባነ፤ በዀት የቸነ ብር ያረጥሮ ሰብ ንቅ ትርፍ ይረኽቦ ባነ። 25ዝም ምስ የዀትምኸማ ብር ይሸክቶ ሰብ እንም ባት ስበሰበኖምታነ ዝክም ባረኖም፤ "ይና ትርፈንዳ በዝ ብር ሰክቶት የኸረ ኸማ ትⷕሮ። 26ዝኽ ጳውሎስም 'በጅ የሸኰችዮ ምስል እንም እግዘር አንኸረቦ' ባረም እማት በኤፌሶንም ከተማ ቴኸርም በእስያ ገነ እንም ኦደም፤ በኽ የቸነ ብዘ ሰብ ያትየመረኖ ኸማ አሸኹም ሰማኹም። 27ይና ሜናንዳ ተቀንጠም፤ እማት ዝመታ ቴኸር እስያም ገነ አለም እንም ይሰግድራ ንቅ የኸረች የአርጤምስ ይሰጅᎌ ቤት ተሟኒም ቃር ተሜዘረም፤ ንቅነተⷕታም ተሻረም በሮቱ።" 28ኽኖም ዝኽ ቢሰሞ ማት ጠበጠኖምታነ "ንሰግድኔራ የኤፌሶን አርጤምስ ትንም ንቅንያ" ቲብሮ አኸኖም። 29የከተማ ሰብ እንም ቃሽቃሽ ባረም፤ ኽኖም እማቴ ሰብ ይትደመድወ መደር ኖጦም ቲያሮ የጳውሎስ ቤሻ የኸሮ የመቄዶንያ ሰብ ጋዮስም አርስጥሮስም ጠበጦምታነ ቲዘፎ ወሰዶዮም። 30ጳውሎስም የዛ ያትኻኖ ሰቤ ንወር ባረም፤ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ጭን እምᎄርኸ ባሮም ኸነዊም። 31በእስያ ገነ ያነቦ አታት ንቅ ንቅ ሰብ የጳውሎስ አበጐዳ ባነቦ፤ ኽኖም የጳውሎሴ ሰብ ናኾምታነ ሰብ ይትደመድወ መደር ቤያሬ አጬፖም ጨቈሰዊም። 32በሰብኽኖ ግብት በኽ ንቅ መራክስ የረፐረ የኸሬ ብዘመዀና የንቃር የትደመዶ ኸማ አንኻሮ ባነ፤ በኽ የቸነ ሟኒም ሟኒም ቃር ቲብሮ ያኸሮ ባነ። 33አታት የይኹዳ ሰብ የእስክንድር ተሰብ ግብት አትዳኖም ይፍቴንየ አትⷀነበዊም፤ ተሰብኽኖም ግብት አታተዀና ተጨራ ይትክራከሎኸማ ኦደበዊም፤ እስክንድርም ሰብ ስ ይብሬ በጀታ ጠቀሰምታነ ይዝረⷌ ተሽካከተም። 34ዀት ጭን የይኹዳ ሰብ የኸረ ኸማ ቢⷕሮ "የኤፌሶን ንሰግድኔራ አርጤምስ ንቅንያ" ቲብሮ ዄት ሳት ዳር አኸኖም። 35በቀጥወ የከተማዀታ ዋና ጣፊ የሰብኽኖ ስ አቴፐኖም ታነ ዝካ ባረኖም፤ "የኤፌሶን ሰቦ ዝኽ የርቅ አርጤምስ ይሰጅᎌ ቤትም ተሰሜ ዮንደ ምስለⷕታም የኤፌሶን ሰብ ይቅረቦ ኸማ እንም ሰብ ይⷕር። 36ዝኸታ ኤነ ቃሩ ይብር ሰብ ኤነ የኸሬ አኹም ስ በሮ፤ ᎃጥጥ ዘንጋ ታመሮዌ አትድራከቶ። 37ይሰጅᎌ ቤት ግብር ያንሰነቆም ንሰግድኔራⷕታ ያንቀነሞ ሰብ ዝኼንየ ጠበጥኹም ቸነኹም። 38ድሜጥሮስም ተዀት ጋᎀ ብር ይሸክቶ ሰብ ይⷈስሰዊ ሰብ በረፐረኖ በፍርድ ከረ ይፈርዶ ሰቤ የወሮም ሽር የዘንጎ። 39እንጐድ ዘንጋ ቢረብርኹ በⷅጫ ባሪቅ ይዢሸ። 40ኻም ባንኸረ ኧኳ በዝ ዘንጋ መራክስ ነሶም ከተማ ብጠበጦም ቤቶ እንⷈሸሽንደ፤ 'ዝኽ መራክስ በንቃር ተረሳም' ቢቶ ቢትሰርንደ ንብነ ቃር ኤነንደ" ባረም። 41ዝም ባረምታነ የትደመዶ ሰብ ያሮኸማ አመነም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\