ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 2

1የጴንጠቆስጤ ባር በሰና ግዝየ ተማሪየታ እንም ብማት ተደመዶም ባነ፤ 2ጠነቃር ᎇሼ እምᎇርቢት ይመስር ቃር ተሰሜ ቸነም፤ የቾኖᎌ ቤት እንም ᎂናንም። 3ⷝርⷝር ይብር እሳት የመሰሮ አነመት ትራቦዮም፤ ተሻዶምታነ ባታተዀና ᎈር ወንደቦም። 4ብንመዀና መንፈስ ቅዱስ ሜናቦም፤ መንፈስ ቅዱስም ይዝረኮዌ ታበኖም ኸማ ብንጐድ አንᎋ ዘንጎት ቀነሶም። 5በአለም ታነቦ ገነ እንም የቸነቦ በጠሎት ይትቋመሮ የረፐሮ የይኹዳ ሰብ በኢየሩሳሌም ይረብሮ ባነ። 6ዝም ይዝረከበዊ ቃር በሰሞ ግዝየ ብዘ ሰብ ተደመዶም፤ ኽኖም ያታተዀና በገን ገነዀና አንᎋ ቲዝረኮ ሰሞምታነ ወግ ኸረቦም። 7ምር ይሰᎂ ባሮም ወግ ኸረቦም ታነ ዝካ ባሮም፤ "ዛዀና ዝ ይዝረኮ ሰብ እንም የገሊላ ሰብ አንኸሮዌ? 8ኧጋ ይና በገን ገነንዳ አንᎋ ቲዝረኮ ንሰማነያነ ተምሩ? 9ይና የብዘ ገነ ሰብንደ፥ የጳርቴ፥ የሜድ፥ የኢላም፥ የመስጴጦምያ፥ የይኹዳ፥ የቀጰዶቅያ፥ የጳንጦስ፥ የእስያ፥ 10የፍርግያ፥ የጵንፍልያ፥ የግብፅ፥ በቀሬና ወኸት ባነቦ በሊብያ አውራጃ ንረብነ ሰብንደ፤ ተሮም ከተማ የቸነነ አይኹድም ኧዃ አይኹድ የኸነም ሰብነነ። 11ናስመንዳ የቀርጤስም የአረብም ሰብንደ፤ ይና እንመንዳ ይእግዘር ንቅ ሜናታ ባርዋርዋንዳ ገነ አንᎋ ቲዝረኮ ንሰማኔዮ" ባሮም። 12እንመዀና ወግ ኸረቦም ይብሮ ቃር በከሮምታነ ኽኖም ተኽኖም "አነዀ፥ ዝኸታ ምር ይኽርሸ?" ተቤበሮም። 13አታተዀና ጭን "ጠጅ ሰጠቦም ሰከሮም" ባሮም አⷈሶፖም። 14በኽ ግዝየ ጴጥሮስ ታስራት ናኹቸረነ ጋᎀ ቈመምታነ ቃርመታ ከፍ አመነም ዝካ ቲብር ዝረⷈኖም፤ "የይኹዳ ሰብም በኢየሩሳሌም ትረብሮ እንማኹ፥ ዝኽ ዘንጋ ትⷕሮዌ ኧውን ቃር ስሞ። 15ግዝየመታ ቅረረ ሶስት ሳት የኸሬ አኹ መሰረናኹም ባንኸሬ ዝኽ ሰብ ስጤተቦ አንሰኸሮ። 16ዝኽ የኸረ ነቢ ኢዩኤል የዋረን ውረም ይኸሬዉ። 17'እግዘር፤ በቀጥወ ከረ ዝካ ይኸርቴ ይብር፤ መንፈሰና የሰብ እንም ሜናዀም ኢውንቴ። ዴንⷛም ግሬዳኹ ትንቢት ይዝረኮቴ፤ ዘርማኽኖ ራእይ ያዞቴ፤ ባሪቅማኹ በርዛዝ ይረዞቴ። 18የኽክም በኽ ግዝየ የኧርች ወርድም የግሬድም አገልጌየና መንፈሰና ኢብኖቴ፥ ኽኖም ትንቢት ይዝረኮቴ። 19ወግ ቃር በᎈሬ በሰሜ መርኸትም ባፈር አትየሽቴ፤ ደምም እሳትም ተንም የንጄኸማ ይትየቴ። 20ንቅ የኸረ ያትሸንፍ ይእግዘር ከረ ተተኖተታ ይፍቴ ጬት ጠነማ ይኸርቴ፤ ጠናቃም ደም ይመስርቴ። 21ይእግዘር ሽም ይጠራ እንም ይተርፍቴ።' 22"የእስራኤል ሰቦ ዝኽ ቃር ስሞ፤ አኹም ትⷕሮም ኸማ የናዝሬት ኢየሱስ ሟን የኸረኸማ እግዘር ባኹ ግብት በዀት ወኸት ባᎀነን ንቅሜና፥ በወግም በመርኸትም ተⷐረም። 23ዀትም እግዘር በገገታ ፍቃድ ኻረም ቦሰነን ኤነት፥ ኢየሱስ ያኹ አበናኹም፤ አኹም በባጢረተነ ኧጅ አወጣኹም ባቀፕሮት፥ በምስማር ደነግኹም በጨ ሰቀርኹም ቀጠርኹዊም። 24ቢኸርም ጭን ሞት ይጠውጥኔ አንዀረረ የኸሬ የሞት ደረግ ⷀመም እግዘር ተሞት ነሳንም። 25የዀት ቃር ዳዊት ዝካ ባረም ባነ፤ 'እግዘር እንም ጋᎀ ቢፍተኔ አዥን። አንሰርፍኸማ ዀትም ትያ ጋᎀው። 26በኽ የቸነ ⷕነና ሳሬም። ⷕነና በብንⷅት ሜናም። የኽክም ኧሞት ሰብ ብንኸርም ብእግዘር ተስፋ ኧረብር፤ 27ነብሰና በሞት ገነ ᎃችተ አትችን። ያኸም ያⷘⷍሬ የሜጠርዀን በአፈር ብሰበሰም ይቄኸማ አታᎂን። 28ኧያም ኸርም ኧረብርወ ኤማ አትⷐርኼም። አኸ እንም ጋᎀ ትያ የኸርኼ ንቃር ይሽሬ' ባረም። 29"ጐፔቾ ተድረ አባንዳ አተታ የኸረ ዳዊት ᎀተም የቀᎌሪ ኸማም ᎀገማታ ኧኳ ዳር ቢናኼ ያነኸማ የᎀየም ኡድኹ። 30የኽርምታነ ዳዊትም ዝኸታ የዝረⷍ ነቢ የረፐረ የኸረሜም፥ እግዘርም 'ተዘራኸ አት ሰብ አረግስንኸቴ' ባረም በተየ ያወን የተስፋ ቃር ይⷕር የረፐሬዉ። 31በኽም የቸነ ክርስቶስ ባፈር ደን ኤቄ ኸማ በሰረታም ኤብሰብስ ኸማ በተረም አሸም የረፐሬ ክርስቶስ ይትረሳኸማ ዝረⷈም። 32ዝኽ ኢየሱስ ይእግዘር ተሞት ነሳንም፤ የዝመታ ይና እንመንዳ ምስክርንደ። 33በኽ የቸነ ቢእግዘር ከነ በክብር ቾናም የመንፈስ ቅዱስ የተስፋ ቃር ታባታ ቲእግዘር በትⷀፐረ ግዝየ ዝኽ ኧዃ አኹ ታዘዊም ትሰመዊም መንፈስ ቅዱስ ሜናም አበንደም። 34- 35ዳዊት ሰሜንየ አምᎄጣ ቢኸርም ዀት፥ 'እግዘር የⷘታና (የክርስቶስ) "ጠላታኸ የግራኸ ቦስጥ ትናሜንኸ ዳር በከነና ቶራ" ቧረንም' ባረም። 36"ኼታ ዝኽ አኹ የሰቀርኹዊ ኢየሱስ እግዘር ⷘታም ክርስቶስም ያᎀነንምኸማ የእስራኤል ሰብ እንም በውረም የኻር" ባረም። 37በኼ የረፐሮ ሰብ ዝም ቃር በሰሞ ግዝየ ንቃር አመጠጠኖምታነ የጴጥሮስም ይእንጐድም ናዀቸረነ "ጐፔቾ ምር ናሚነ?" ባሮዮም። 38ጴጥሮስም፤ "ንስኻ ግቦ፤ ባጢራኹም አᎋ ይውርኩኸማ ያታታኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተጠመቆ፤ ይእግዘር ስጦታ የኸረ መንፈስ ቅዱስ ትትቀፐሮሸ። 39የተስፋ ቃርም ያኹም የዴንⷛኹም ⷘታ እግዘረንዳ የዀትኼንየ ይጠራኖ በረቌ ያነቦ እንሙ" ባረኖም። 40እንጐድም በብዘ ቃር ቲዩድኖ ታነ "ተዝ ተጠማማ ዘበር ሰብ ቲቸን ቅጣት ገጋኹ አትርፎ" ቲብር አትጬፐም ኦደኖም። 41ተኽኖም ብዘኽኖ ይእግዘር ቃርም ተⷀፐሮም ተጠመቆም፤ በኽም ከረ ሶስት ዀም ይኸሮ ሰብ አመሮም። 42ኽኖም የናዀቸረነ ትምርት ቲትመሮ፥ እማቴ ይበሮ ባነ፤ በጠሎት ይትቋመሮ ባነ። 43በኽ ግዝየ ናዀቸረነኽኖ ብዘወግ ሜና ያመሮ የረፐረ የኸሬ እንመዀና ሰነፎም። 44በኢየሱስ ያመሮም ሰብ እንም እማቴ ይረብሮ ባነ፤ ያነኖ ቃር እንም ድᎃድ ባነ። 45አፈረዀናም የጠበጠዊ ንብረትም አስራቦም ዋጋታ ሟኒም ሰብ ያትⷈሽን አኽር ይንመታ ይሸደዊ ባነ። 46እንም ከረ በቤተመቅደስ ይደመዶ ባነ፤ በቤተዀና እማቴ ኸሮም ሸረተዀና ሳረኖምታነ ቦኼ ⷕን ይበሮ ባነ። 47ይእግዘርም ሽርት ያትⷀንቦ ባነ፤ ሰብ እንም ያከብኖባነ፤ እግዘርም አመሮም ይተርፎ ሰብ በከረ ከረ ተኽኖ ጋᎀ ይደፐሮ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\