ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 20

1በከተማ የትረሳ መራክስ ገብ በባረ አንⷀ ጳውሎስ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ባት ደመደኖምታነ በምኽሮት አትቋመረኖም፤ ተኻንⷀ ተስራፐተኖም መቄዶንያ ገነ ወረም። 2በኽሜ ቲዦር የመቄዶንያም ሰብ ብዘ ቃር በመኸረኖ አንⷀ ግሪክ ገነ ወረም። 3በኽሜ ሶስት በነ ቾናም፤ ተኻንⷀ ሶርያ ገነ በመርከብ ያሬ አሰበም፤ የኽርምታነ የይኹዳ ሰብ ይጠብጠውዬ ያትባቶኸማ በኻረ አንⷀ ተመቄዶንያ ወኸት ያሬ አንጠወም። 4የጳጥሮስ ኧርች ሱሲ ጳጥሮስ ተቤርያ ከተማ፥ አርስጥሮኮስም ሲኮንዱስም ተተሰሎንቄ ከተማ፥ ጋይዮስ ተደርቤ ከተማ፥ ቲኮቆስም ጥሮፌሞስም ተእስያ ገነ፥ ጢሞትዮስም እማቴ ወሮም። 5ኽኖም ይፍተንዴ በተሮም ወሮም በጢሮዳ ከተማ ቅራቦንደም። 6ይና ጭን ተፋሲካ ባር ከረ አንⷀ ተፊሊጵስዩስ ከተማ በመርከብ በአምስት ከረንዳ የኽኖኼ ጢሮዳ ከተማ ሰናነም፤ በኽሜ ሰባት ከረ ቾናነም። 7በሳምተታ ቢፍትወረር ከረ እንጄራ ንበራኔ ተደመድነም፤ ጳውሎስ በመረጋታ ያርየኸሬ የትደመዶ ሰብ ይእግዘር ቃር ዩድ ባነ፤ ጨረረ ስን ቲዩድ አቴረም። 8በትደመድኔᎌ ፎቅ ቤት ብዘ መብራት ባነ። 9ኤውጤኮስ ይውሪ ዘርማ በመስኮት ቾናም ባነ ጳውሎስም ትምርተታ ያገነፌ ንቅ ወሬት ጠወጠንምታነ ኧርችዀታ ተሶስተነ ፎቅ ወንደም ወጠቀም፤ ሰብኽኖ ቢረሰዊ ግዝየ ᎀተም። 10ጳውሎስም ተፎቅ ወንደም የርችዀታ ተግረፓም እንⷀᎈንምታነ "ነብሰታ ነረ እንጠነቀናኹ" ባረኖም። 11ጳውሎስም ፎቅ ወጣምታነ እንጄራ ኢየሱስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ በናም፤ ዀትም ጋ ቲብር ዳር ይእግዘር ቃር ቲያጮድኖ አተረምታነ በመረጋት ወረም። 12ኧርችዀታም ኧያም ኸረም ፈዘዘም ወሰደዊም፤ ኽኖም ንቃር ሳረኖምታነ ተቋመሮም። 13ጳውሎስ ናትሳፍኔዬ ያሰብነ የኸሬ ይና በተነም በመርከብ አሶስ ከተማ ወነም፤ ይናም ጳውሎስ አሶስ ከተማ ቲቸን ወትቀፐር ባነብንደ፤ ዝመታ ያመነነ ጳውሎስ አሶስ ስን በኧግረታ ያሬ የሸ የኸረሜም ዝካ ናሜኔ ያዘ ዘንዳ የኸሬው። 14ጳውሎስም በአሶስ ከተማ ነከብኔምታነ በመርከብ አትሳፈኔም፤ ሚጢሊኒ ከተማ እማቴ ወነም። 15በመረጋታም ተዛኼ ተበኪዮስ ገነ ይፍት ይፍት ቸነነም ሰናነም፤ በኽም መረገነ ሳሞስ ከተማ ሰናነም። በኽም መረገነ ሚሊጦስ ከተማ ቸነነም። 16ጳውሎስም በእስያ ገነ ብዘ ከረ ይቾኔ አንሸ፤ የኽ የኸሬ ኤፌሶን ከተማ አለፈም ያሬ ሸም ባነ፤ ዝም የኸሬ ያይኹድ ፋሲካ በዋረ በአምሳ ከረ መንፈስ ቅዱስ ቦንደወ ከረ በኢየሩሳሌም ይትረከቤ አሰቦም የረፐሬዉ። 17ጳውሎስም በሚሊጦስ ከተማ ታነ በኤፌሶን ከተማ ያነቦ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ መሪ ይቸኖዌ ናኸም። 18የዀትሜ በቸነቦ አንⷀ ዝካ ባረኖም፤ "እስያ ገነ ተገፓኽወ ቲፍትወረር ከረ ቀነስዀም ታኹ መምር የረፐርዀ ኸማ አኹም ትⷕሮ። 19በይኹዳ ሰብ ይቀጥሮኔ ባተገዊ ሴራ የቸነ መከራ ቢሰራቢም በፉረኾትም በእምባም እግዘር አⷘⷈርዀንም። 20በአድባቤም ኸረም በቤት ቤታኹም ትናትመርኹ ይጠቅምኹ ቃር እንም ኦድኩም ባንኸሬ፥ አትምቃር አንረጨብኩ። 21አይኹድም ኸሮም አረማዊ ሰብ ንስኻ ⷝበተቦ ይእግዘሬንየ ይትዠፐሮኸማም በⷘታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምሮኸማ ኦድኽኖም። 22ኧዃም እያ በመንፈስ ቅዱስ ታዘዝዀም ኢየሩሳሌም ከተማ አርቴ፤ በኽሜ ምር ያጃⷌኸማአንⷕር። 23ቢኸርም በከተማ እንም ታገዶትም ብዘ መከራም ይቅዬኸማ መንፈስ ቅዱስ ኦዴም። 24እያ ጭን ሜናና ኧጀፕር ዳር ⷘታ ኢየሱስም ያቤ ሜና ኧቾት ዳር የገዛ ነብሰና አናጣንቅ፤ ይያም ሜናና ይእግዘር የፀጋ ወንጌል ኦዶቱ። 25"ኧዃ ዳር እያ ይእግዘር መንግስት ቃር ትኑድ ባኹ ግብት ኧትዥባፐር ባነ፤ ተዛንⷀ አታዞን ኸማ ኧⷕር። 26በኽ የቸነ ኧኳ በዝ አትጬፕኹ ያነ ተዝ አንⷀ በሟኒም ሰብ ደም አላፊነት ኤነቢ። 27ይእግዘር አሳብ ቃር እንም ኦድኩም ባንኸሬ አትም ቃር አንሼምብኩ። 28መንፈስ ቅዱስ ያኹ ሰበታ ትቅሮዌ ሾመናኹም፤ ኧጋ የሰብመታ የገግማኹም ተጤፖ፤ በገገታ ደም ያተነፈኖ ይእግዘር ሰብ ቀሮ። 29እያ ቦርዀ አንⷀ ይእግዘር ሰብ አመኛት ኤያመሮ አዊኸማ የኸሮ ሰብ በግብታኹ ይገቦኸማ አⷕር፤ 30አታት ታኹም ግብት ጠማማ ትምርት ያትመሮዌ ይትረሶቴ፤ ብዘ ሰብም የኽኖዌንየ ይወስዶቴ። 31እያም ያታታኹ የሶስት ዘበር ዋናም ምሳረ ትንባና ያጬፐኩ ቃር የትዘገድኹ፤ አኹም ተጤፖም ቀሮ። 32"ኧዃም ይእግዘር ቃር ያትቋምርኹሜ ቅዱስ በኸረቦኽኖ ይፍቴርስት ይብኹዌ ይዀለ የፀጋ ቃረታም አደራ አብኩም። 33እያም ተሟኒም ሰብ ብር ዌም ወርቅ ዌም ዀጅር ይውኔ አኔላዀ። 34እያ በጀና ቾትዀም ኧረብር ባነ፤ ትያም ጋᎀ ያነቦ ሰብ ኧቅየኖዌ ኧቾት ባነ፤ ዝኽ እንም አኹ ትⷕሮ። 35'ቲትⷀፐርዀታ ይርቅ ይብዀታ በረካ ይረኽብ' የዋረን የⷘታንዳ የኢየሱስ ቃረታ በዝግዶት አኹም የኽክም ⷀጥኹም ያገነኖ ቲቦ ኸማ እያ አትየሸኩም" ባረኖም። 36ጳውሎስ ገግመታ በርበተታ ወካም ትንመዀና ጋᎀ ጠሎት አመነም። 37እንመዀና ንቃር በከቦም። የጳውሎስም አንገተታ እንⷀፎም ይሰመዊ ባነ። 38የኽኖም "ተዝ አንⷀ ስርም አታዞን" የባረኖዌ ንቃር አመጠጠኖም፤ የዀትም የመርከበቴ ዳር ⷘⷈደዊም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\