ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 21

1ተኽኖም በትቤተነ አንⷀ በመርከብ ገፓነም ⷅጥ ባነም ቆስ ይውሪ በባር የትኸበበ አፈር ገነ ወነም፤ በመረጋታ ሩድ ይውሪ መደር ሰናነም ተኻንⷀም ጳጥራ ከተማ ቸነነም። 2በኽሜ ፊንቄ ገነ ያር መርከብ ነከብነም፤ በዀትም ገፓነም ወነም፤ 3ቆጵሮስ ገነም ተራ ወኸተንዳ ቸኔም አለፍነም ወነም፤ ሶርያ ገነ ጢሮስ ወደብ ሰናነም፤ በኽሜ የመርከብ ጨረተታ ያወርዶ ባነ። 4በኽሜ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸ ብነኽብነ ተኽኖ ጋᎀ ሰባት ከረ ቾናነም፤ ኽኖም መንፈስ ቅዱስ ዮደኖ የኸሬ የጳውሎስ "ኢየሩሳሌም ከተማ አትወር" ባሮም ኦደዊም። 5ተኻንⷀ ይናም ወጣነም ትናነ እንመዀና ትሽታም ተዴንⷛመዀና ጋᎀ ተከተማ ውጤ ዳር ⷘⷈዶንደም፤ ይናም በባር ᎀሬ በርበተንዳ ወካነም ጠሎት አመነነምታነ ተስራፐትኔዮም። 6ተዝ አንⷀ ይና በመርከብ ንትሳፈኔ ገፓነም፥ ኽመዀና ቤተዀና ተዠፐሮም። 7ተጢሮስ ተረሳነምታነ ይናም የባር ኤማንዳ በጀፐነ አንⷀ ጴጤሌማይስ ሰናነም፤ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም ኧተᎀቸም ተⷀፐሮንደም ባዝራⷈኔዮ አንⷀ ያት ከረ ተኽኖ ጋᎀ በኽም ኧከስነም። 8በመረጋታ ወጣነም ቂሳርያ ቸነነም፤ ተሰባትኽኖ ዲያቆን ያተቴ የወንጌላዊ ፊሊጶስ ቤት ገፓነምታነ ተዀት ጋᎀ ቾናነም። 9የዀትም ትንቢት ዩደማ አርበት አናወቸየማ ግሬድ ቧነን። 10ይናም ብዘ ከረ በኽ በቾናነ ግዝየ አጋቦስ ይውሪ ነቢ ተይኹዳ ገነ ቸነም። 11ዀትም ይናኼ ቸነም ታነ ጳውሎስ ይታሟንድን ቀበቶ ወሰደምታነ የገገታ ኧግር አገደምታነ "መንፈስ ቅዱስ ዝኽ ቀበቶ የዀረን ምስ በኢየሩሳሌም ያነቦ የይኹዳ ሰብ ዝካ አገዶምታነ ባረማዊ ሰብ ኧጅ አወጦም ያⷀፕረዊቴ ይብር" ባረም። 12ዝም ዀት የዋረን ቃር በሰማነ አንⷀ ይናም በኽሜ ያነቦ ሰብ ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ከተማ ቤያሬ ጨቈስኔም። 13ጳውሎስ ጭን ዝካ ባረንደም፤ "በብኾታኹ ⷕነና ታጨንቀዊ የንቃሩ? እያ የⷘታ የኢየሱስ ሽም ትምብር እማት ኧታገዴ ቴኸርም በኢየሩሳሌም ከተማ ኧሞቴ ዳር ተሽካከትዀም" ባረም። 14ብመኽኔ ቤ በባረ "እግዘር የዋረንኸማ የኽር" ባነም ስ ባነም። 15በኼ ቅሪ ከረ በከስነ አንⷀ ግብረንዳ አገድነም ኢየሩሳሌም ከተማ ናኔ ተረሳነም። 16በቂሳርያ ተረፐሮ ክርስቶስ ታመሮ ሰብ አታተዀና ቲና ጋᎀ ቸነቦም፤ ኽኖም በምናሶን ቤት ንቾናኔ የምናሶኔ ወሰዶንደም፤ ዝም ምስ ይፍትሜየታ በክርስቶስ ያመረ የቆጵሮስ ገነ ምስ ባነ። 17ይናም ኢየሩሳሌም ከተማ በሰናነ አንⷀ በኽ ያነቦ በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም ኧተᎀቸም ተብራነቆም ተⷀፐሮንደም። 18በመረጋታ ጳውሎስ ቲና ጋᎀ የያእቆቤ ቸነም፤ የቤተክርስቲያን ባሪቅ እንም በኽም ተደመዶም ባነ። 19ጳውሎስም ይእንመዀና ባዝራⷈኖ አንⷀ በዀት ወኸት እግዘር በአረማዊ ሰብ ግብት የቾተን ቃር አት ባት ኦደኖም። 20የዀትም በሰመዊ አንⷀ ይእግዘር ሽዀራኸ ባረዊም፤ የጳውሎስም "ጐፔቾ፥ በይኹዳ ሰብ ግብት በብዘዀም ይትሜዘሮ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ያነቦኸማ እንመዀናም የሙሴ ⷅጫ ይቅረቦ ኸማ ትⷕር። 21'ዴንⷛኹ ጤበር አታውሮ፥ የይኹዳ ⷅጫ አትቀሮ' ባኸም በአረማዊ ሰብ ግብት ያነቦ የይኹዳ ሰብ እንም የሙሴ ⷅጫ ኤቅረቦ ኸማ ታትመርኸማ ኦጅዮም። 22ኧጋ ምር ይፈዝ? ዝኽ ሰብ ያኸ ወተን ይሰሞቴ። 23የኽየኸሬ ይና ንብኔከ ቃር ቶት፤ ሟክታ ያነቦ አርበት ሰብ ቢናኼ ነረቦ። 24ዛዀና ጥብጥም ተኽኖ ጋᎀ ገጋኸ አምጥር፤ ነረዀናም ይቀቦኸማ የቤተመቅደስ ይኰሺ የመባ ዋጋ ካስሎ፤ ዝኽ ዘንጋ ብትቾት የⷈሰሶከኽኖ ኤነ ቃር ዮዶብከ ኸማ የሙሴ ⷅጫም የቅየኸ ኸማ እንም ሰብ ይኻርሸ። 25በክርስቶስ ያመሮ አረማዊ ሰብ በኸረ 'የቅሪነ አንጭምታነ የሰነኸ ሸረት አትብሮ፤ ተደምም ቴያርጪ ታነቀም የᎀተ ቃር አትብሮ፤ ተረከብኹ ሰብ ዀጅር አትድምዶ' ባነም ይና ጣፍኔሮም" ባረዊም። 26በኽ ግዝየ ጳውሎስ በመረጋታ ሰብኽኖ ጠበጠም ተኽኖ ጋᎀ ገገታ አመጠረም፤ ይመጥሮᎌም ምር አኽር ከረ የኸረኸማም ያታተዀና ይዊ የመባ ዋጋ ይኰሽᎌ ከረ መቸ የኸረኸማ ያትⷐሬ ቤተመቅደስ ገፓም 27ሰባት ከረ ያርቄ ቲሰራ ተእስያ ገነ የቸነቦ የይኹዳ ሰብ በቤተመቅደስ የጳውሎስ ያሰበዊ የኸሬ ሰብ እንም በዀት ይትረሳኸማ ባምሮት አጤበጠዊም፤ 28"የእስራኤል ሰቦ ንዶንደ፤ ሰብመንዳ ⷅጫመንዳም ዝኽ ቤተመቅደስም በቅርሞት በመደር መደር ያትመር ዝኽ ምሱ፤ አትም ዝኼ ይገቦዌ አናውዮ የግሪክ ሰብ ቤተመቅደሳ አገፓምታነ ዝኽ የትቀደሰ መደር አሰነኾም" ባሮም አኸኖም። 29ዝም የባሮ ያነ የዝ ይፍቴ የኤፌሶን ገነምስ ጥሮፊሞስም ተጳውሎስ ጋᎀ በከተማ አሰበዊም የረፐሬ ጳውሎስ የጥሮፊሞስ ቤተመቅደስ ደኔ ያገፗን ቃር መሰረኖም ታነ ባነ። 30በከተማዀት እንም መራክስ ተረሳም፤ ሰብም እንም ቲሮጥ እማቴ ቸነቦምታነ፥ የጳውሎስ ጠበጦም ቲሸበዊ ተቤተመቅደስ ውጤ አወጠዊም፤ ኽመጋ የቤተመቅደስ ወፈንቻ አጠዊም። 31የዀትም ይቀጥረውዬ ቲሰቦ "በኢየሩሳሌም ከተማ እንም መራክስ ተረሳም" ቧርም የሮማ ወታደር አለቃ ኦጂም። 32ዀትም ኽመጋ ወታደረታ መቶ አለቃም አⷐተረም የሰብኽኖዌ ወረም፤ ኽኖም አዛዥዀታ የሻለቃም ወታደርኽኖም ቢያዞ የጳውሎስ ድርጎት ታበዊም። 33ኽመጋ ሻለቃዀታ ተⷀነበም የጳውሎስ ጠወጠንምታነ "በዄት ሰንሰለት ኧጂ" ባረም፤ ዀትም ሟን የኸረ ኸማ ምር የቾተ ኸማ ይⷕሬ ተሳረኖም። 34የትደመዶ ሰብም ግብተዀና ዝካ ቃሩ ግብተዀና እካ ቃሩ ቲብሮ ያኸሮ ባነ፤ አዛዥዀታም ዘንጋታ አጬገም ይሰሜ ኽያት የበሳዌ የጳውሎስ የወታደር ግፔ ውስደዊ ባረም አዘዘም። 35የወታደር ግፔ ዋረ ቲሰሮ ሰብ ኽኖ በኧርቅ ማትተርሳሶምታነ በዀት አደጋ ያሰሮᎎ የሰቦ የኸሬ ወታደርኽኖ የጳውሎስ ነሶም ጮረዊምታነ ወሮም። 36ሰብምኽኖ "ቅጥረዊ" ባሮም ቲያኸሮ ያⷐትሮ ባነ። 37ወታደር ኽኖ የጳውሎስ ግፔየዀና ያገበውዬ በትⷅራነቦ ግዝየ፥ ጳውሎስም ያዛዥዀታ "አት ዘንጋ ኦድኼ ኧጊ ትበሬሸዌ?" ቧረንም፤ አዛዥምዀታ "አኸ የግሪክ አᎋ ትⷕርዌ? 38ኧጋ የዝኽ ይፍቴ የመንግስት ትወጌ አርበት ዀም ሽፍጣ አⷐተርኸም በረኻ ዮርኸ የግብፅ ገነ ሰብ አኸ አንኸርኸዌ?" ቧረንም። 39ጳውሎስም "እያሽ አንኸርዀ፤ ብንም የትⷐረ በኪልቅያ ገነ ያነ በጠርሴስ ከተማ የትጨነዀ የይኹዳ ሰብንዀ፤ እማት የዝ ሰብ ኧዝረⷍኖዌ ፍቃዳኸ ናሜ" ቧረንም። 40አዛዥዀታም ፈቈደረምታነ ጳውሎስም በዋረ በከፍተነ ቈመምታነ ኧጀታ የሰቤንየ ዝራካም ስሞ ባረኖም። ኽኖም ስ በባሮ አንⷀ ዀትም በእብራይስጥ አᎋ ቲዝረⷍ ዝካ ባረኖም፤


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\