ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 23

1ጳውሎስም የትደመዶ ሰብ ትክ ባረም አሸኖም ታነ "ጐፔቾ" "እያ ኧዃ ዳር ብእግዘር ይፍቴ የረፐርዀ ቦኼ ቀርበናው" ባረኖም። 2የⷀስ አለቃ ኻናንያ የጳውሎስ አንᎈታ ድርገዊ ባረም ቢፍተቴ የቈሞ ሰብ አዘዘኖም። 3ኽም ጋᎀ ጳውሎስ "አኸ የⷅጫ ኸማ ትፈርድብዬ ቾናኸም ታነ መምር ⷅጫ ኤባር ይደርኔ አዘዝኸም? አኸ ቦባረ የቀᎎ ዘንግርንኽ፤ እግዘር ያኸም ይድርግኸሸ" ቧረንም። 4ቢፍተቴ የቈሞምኽኖ "ይእግዘር ⷀስ አለቃ ትቀርምዌ?" ባረዊም። 5ጳውሎስም "ጐፔቾ የⷀስ አለቃ የኸረ ኸማ ባንኻሮተናው፤ 'በሰባኸ አለቃ ᎃጥጥ ቃር አትዘንⷝ' ቧርም የጣᎉ ቃር ነረ" ባረኖም። 6ጳውሎስም በኽ ያነቦ ሰብ ናሰዀና የሰዱቃ ናሰዀና የፈሪሳ ሰብ የኸሮ ኸማ ኻረምታነ "ጐፔቾ እያ ተፈሪሳ ሰብ የትጨነዀ የፈሪሳ ገነ ሰብንዀ፤ የᎀተ ሰብ ይትረሳኸማ ተስፋ ያመነዄው ይፈርዶፕን" ቲብር በትደመዶ ሰብ ይፍቴ ቃረታ ከፈተም ዝረⷈም። 7ጳውሎስ ዝኽ ቢብር በፈሪሳም በሰዱቃም ሰብ ግብት መራክስ ተረሳም ዄቴ ተሻዶም። 8የሰዱቃም ሰብ "የᎀተ ኤትረሳ መሌክም መንፈስም ኤነ" ይብሮ ሰብሮ፤ የፈሪሳ ሰብ ጭን "ዝኽ እንም ነረ" ባሮም ያምሮ። 9በኽም ንቅ ኽያት ኸረም፤ ተፈሪሳ ወኸት የኸሮ የⷅጫ አስተማሪም ተረሶም "በዝ ምስ አት ᎃጥጥ ዘንጋ አነከብኔᎌ፤ መንፈስ ዌም መሌክ ዝረⷈንም ይኽርሸ፤ ይእና ምር ንⷕነ?" ቲብሮ ንቃር ተክራከሮም። 10መራክስዀታ ቲብስ ቢቸን ዮታደርኽኖ አለቃ የጳውሎስ ቤቀጥረዉዬ አጣነቀምታነ ወታደረታ ቸነቦም ተግብተዀና የግርድ አወጦም የኽኖ ግፔ ያገበውዬ አዘዘም። 11በመረጋታ በምሳረ ⷘታ በጳውሎስ መዬ ቈመምታነ "አኸ እንሰነፍኸ ይያ በኢየሩሳሌም ዮድኸኒም ኸማ በሮማም ከተማ ኦዶት ነረብኸ" ቧረንም። 12ጋ ቲብር የይኹዳ ሰብ "የጳውሎስ ታንቀጥነ ሸረት አንበራነ፤ እኻም አንሰጭነ" ባሮም ተነቦም። 13ዝም ያሴሮ ሰብ ታርባ ይርቆ ባነ። 14ኽኖም የⷀስ አለቄም የባሪቄ ቸነቦምታነ "የጳውሎስ ትንቀጥኔ ዳር አት ዘንጋ ባንቀምስኔ ተነነም። 15ኧዃ አኹ ተትደመዶ ሰብ ጋᎀ የጳውሎስ ዘንጋታ ታዞሎ ቃርኸማ ምሰሮምታነ ጳውሎስ ያኹዌ ያቸንዬ ያዛዥዀታ ኦዶዊ፤ ጳውሎስ ቲቸን ቤማ ንቀጥኔዬ ተሽካከትነም ንቅየነ" ባሮዮም። 16ቢኸርም ጭን የጳውሎስ የተᎀታ ኧርች ዝኽ ያትባቶ ቃር ሰማምታነ የወታደር ግፔ ቸነም የጳውሎስ ኦደንም። 17ጳውሎስም ተመቶ አለቃኽኖ ያተታ ጠናንምታነ "ዝኽ ኧርች የአርብ ዳኔ ውስድን፤ የዀትም ዩድን ቃር ነረን" ቧረንም። 18መቶ አለቃም የርችዀታ ጠበጠም ዮታደር የአለቃዀቴ ወሰደንምታነ "ዝኽ ኧርች ዩድኸ ቃር ነረን፤ ቦኽኔ ያጐጂ ጳውሎስ ጠኔም ዝኽ ኧርች ያኸኼ አቸንኔ ጨቈሴም" ቧረንም። 19አዛዥምዀታ የርችዀታ ኧጅ ጠበጠም በመቈ "ቱዴ ቃር ምቃሩ?" ባረም ተሳረንም። 20ኧርችምዀት "የይኹዳ ሰብ የጳውሎስ ዘንጋ በጨር ይምረምሮ ቃርኸማ መሰሮም ነገ ይትደᎀጅᎌ መደር ታቸንኔ ይጨሶኬ አትባቶም። 21ቢኸርም አኸ ኧጊ እምባኸኖ፤ ኽኖም የጳውሎስ ቲቀጥረዊ ዳር ቤበሮዌም ቤሰጦዌ ተነቦም፤ ተኽኖም ታርባ ይርቆ ሰብ የጳውሎስ ይቀጥረውዬ ይቅረቦ፤ አኸም ትብር ቃር ይቅረቦ" ቧረንም። 22ዮታደርኽኖ አዛዥዀታም "ዝኽ ይያ ዮድኼ ኸማ የሟኒም ሰብ እኖድኸ" ባረም የርችዀታ አስራᎌተንም። 23በኽ አንⷀ የአርብ አዛዥ ተመቶ አለቃኽኖ የዄተዀና ጠናኖምታነ፤ "በምሳረ በሶስት ሳት ቂሳርያ ከተማ ታሮቴ፤ ዄት በቅር ወታደር፥ ስባ ፈረዘነ፥ ዄት በቅር ጨዀ ይድረኽሮ ሰብ አቲግኒ" ባረኖም። 24"የጳውሎስም የይኹዳ ገነ ዳነ ፊሊክሴ ቦኼ ቃር ያሰረውዬ ይረⷍም ቃር ይሰቦነ ኸማ አዘዘም።" 25ዝክም ይብር ቃር ወረቀት ጣፈም፤ 26"የትከበርኸ የይኹዳ ገነ ዳነ ፊሊክስ እያ ቀላውደዮስ ሱስዮስንዀ፤ ወኼምንኸዌ? 27ዝኽ ምስ የይኹዳ ሰብ ጠበጦም ይቀጥረውዬ ባነ፤ እያም የሮማ ሰብ የኸረ ኸማ ኻርዀምታነ ተወታደር ጋᎀ ሰናዀም አተነፍዀንም። 28የንቃር የⷈሸሺ ኸማ ኧⷕሬ የይኹዳ ባሪቅ የትደመዶᎌ መደር ወሰድዀንም ባነ። 29የⷈሰሰዊም 'ⷅጫንዳ ጣሰም' ባሮምታነ የኸረኸማ ኻርዀም፤ ቢኸርም ይቈጥርዬ ዌም ያጅዬ ያሰራን ክስስ አነፐረ። 30በዝም ምስ የይኹዳ ሰብ ይቀጥረውዬ ያትባቶ ኸማ ኦጅንም። ኻጋᎀ ዀት ያኼንየ ናዀንም። ይⷈስሰዊም ሰብ ቢፍታኼ ይⷈስሰውዬ አዘዝኽኖም" ባረም ጣᎈረም። 31ወታደርኽኖም ያዘዥዮም ኸማ የጳውሎስ ጠበጦም በምሳረ አንቲጳጥሪስ ከተማ ሰኖም። 32በመረጋታ ፈረዘነኽኖ ተጳውሎስ ጋᎀ ያሮኸማ አመኖምታነ ኽኖ ተዠፐሮም። 33ፈረዘነም ቂሳርያ ከተማ በሰነቦ አንⷀ ወረቀትዀታ የኽ ገነ ዳነ አበዊምታነ ጳውሎስም ቢፍተቴ አቈመዊም። 34የኽም ገነ ዳነ ወረቀትዀታ ታረበᎄን አንⷀ የጳውሎስ "የትጨነኸወ ኤቴዉ?" ባረም ተሳረንም፤ ዀትም "የኪልቅያ ገነ ሰብንዀ" ባረም። 35"ኧጋ የⷈሰሶከ ሰብ ቲቸኖ ትብር ቃር ኧስማኸሸ" ቧረንም፤ የዀትም በኼሮድስ ባትረሸን ቤተመንግስት ግፔ ደኔ አገፖም ይቅረበውዬ አዘዘም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\