ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 26

1ንስ አግሪጳ የጳውሎስ "የገጋኸ ቃር ትዝረⷌ ተፈቀደንኸም ቧረንም" ፤ ኽም ጋᎀ ጳውሎስ ኧጀታ ዝራካም ዝካ ባረም፤ 2ንስ አግሪጳ "የአይኹድ ሰብ ቦዶፒ ዘንጋ እንም ኧኳ ቢፍታኼ ቃረና አⷀፕር የኸሬ ንቃር ሳሬም፤ 3ዝም የኸረወ ንስ አግሪጳ አኸ የይኹዳ ይረውርᎌ ⷅጫም ዘንጋም እንም በጨር ትⷕር፤ የኽየኸሬ ተጨራ ትሰሜዬ ኧጨስኸ። 4"እያም ተዴንⷝነተና ቀነስዀም በገገና ገነ በኪልቅያም በኢየሩሳሌም መምር የረፐርዀ ኸማ የይኹዳ ሰብ እንም ይⷕሮ። 5ኽኖም ዮዶዌ በሳቦ ተኻይማኖተንዳ ያባዀና ቃር ቲቅረቦ፥ ተፈሪሳ ሰብ ኸርዀም የረፐርዀኸማ እንም ይⷕሮ፤ 6ኧዃ ጭን የፍርድ በዝኽ የቈምዀ እግዘር የድረ አባንዳ በገፓሎ ርዳ ተስፋ ኤኔቱ። 7ዝም አስረዄት የእስራኤል ጥብ ዝኽ የተስፋ ቃር ተመመሮም ይረኽቦዌ ዋናም ምሳረ አትባቀሮም በስግዶት ይቅረቦ ባነ፤ ንስ አግሪጳ ስሜ፤ እያ ጳውሎስ የይኹዳ ሰብ የⷈሰሶን በዝ እግዘር አሜንኹቴ የባረ ቃር ያመርዄዉ። 8እግዘር የᎀቶ ይረሳኸማ አኹ የአይኹድ ሰብ ኧመሮት መምር ኤኸንኹ? 9"ይፍቴ እያም ገገና የናዝሬት ኢየሱስ ሽመታ ቤጠሬዬ ቢኸኒ አኽር በዀት ያመሮ ሰብ አጥፎት ነረቢ ኧብር ባነ። 10ዝኽ ዘንጋ እንም እያ በኢየሩሳሌም አመነዀም፤ ተⷀስ አለቃም ፍቃድ ተⷀፐርዀም ታነ ብዘ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ቦኽኔ አትየገድኽኖም፤ ይቈጥርዮዌ ቲፈርዶ ሰብ እያም ተኽኖም ጋᎀ ተስማማዀም። 11አይኹድ ቢደመደᎌ ቤተዀና እንም ብዘ ጋᎀ ይትቀጦኸማም የግርድም ክርስቶስ ይኸደዊኸማ አመነዀም፤ እያም ንቃር በኽኖ በማቶት ብንጐድም ከተማ ዳር ወርዀም ባሳዶት አትጨንቅኖ ባነ። 12"የዝም ዘንጋ ቃር ተⷀስ አለቃ ፍቃድም ትዛዝም ተⷀፐርዀም ደማስቆ ከተማ አር ባነ። 13ንሶ፥ ትናር ቤማም ታነዀ ግብት ዋና ቲኸር ብያም ትያም ጋᎀ ያሮ በረፐሮ ሰብ ዙርያ ተጬት ይርቅ ጥርጥር ይብር ብርኻን ተሰሜ አምብራጣብንደም። 14እንመንዳ ባፈር ወጠቅነምታነ 'ሳኦል ሳኦል የምር ታሳዴ? በⷀⷃ ሴፍ ᎈር ብታቈም ገጋኸ ትጐዳ' ይብር ቃር በይኹዳ አᎋ ቲዝረⷍ ሰማዀም። 15እያም 'ⷘታኖ ሟንኸተ?' ባዀንም፤ ⷘታም 'አኸ መከራ ታሰራቢ እያ ኢየሱስንዀ' ባሬም። 16'አኸም ተሳም በግራኸ ም፤ ዝኽ እያም የትየከ ኧዃ ይያ ባሸኸወም ተዝ አንⷀም እያ ያኸ ብንትየወ ቃር አገልጌም ምስክረናም ትኸሬ ኧሾምኼ ሸዀምታነው። 17ተእስራኤል ገነ ሰብም የኽኖዌንየ ትነኽ ተአረማዊም ሰብ አተርፍኸቴ። 18አኸም ኤነዀና ትከፍቴ ተጠነማ የጬቴ ተሼጣን ይእግዘሬ ይትዠፐሮዌ የቀርብ ኤነዀና ትከፍትቴ፥ ኽኖም ብያ በመሮተዀና ባጢረዀና አᎋ ይውርዮቴ፤ ተᎂጠርዮኽኖ ጋᎀም ርስት ይትሸዶቴ' ባረም ዝረⷌም። 19"ንስ አግሪጳ፥ እያም ተሰሜ ያውን ራእይ ኧጊ ባዀም። 20እያም በተርዀም በደማስቆ ያነቦ ሰብ ተኻንⷀ በኢየሩሳሌም ከተማም በይኹዳ ገነ ያነቦ እንም የኽክም የአረማዊ ሰቤም ወርዀምታነ ንስኻ ገፓም ይእግዘሬ ይትዘፐሮዌ አትመርኽኖም፤ ንስኻ ወግባዀና ያትየሽ ቃር ያመሮኸማ ኦድኽኖም። 21በኽ የቸነ የይኹዳ ሰብ በቤተመቅደስ ጠበጦም ይቀጥሮን ባነ። 22ኧዃ ስን ይእግዘር ቀራት አንትቤተሬ፤ እያም ብእግዘር እገዠ የርቅም ይርስም ትኑድ ኧዃ ዳር ነርዀ፤ ነቢም ሙሴም ድረ ዝካ ይኸርቴ የባረዊዀታ ዝረⷈዀም ባንኸሬ እንጐድ አትምቃር የዝረⷈዀ ቃር ኤነ። 23ኽኖም የዝረከበዊ 'ክርስቶስ መከራ ተⷀፐረም ይሞትቴ፤ ትንም በተረም ይትረሳቴ፤ የእስራኤል ሰብም የአረማዊ ሰብም ዮኼነት ብርኻን ዩድቴ' ባሮም ታነው።" 24ጳውሎስ ዝኽ ባረም ቴጀፕር ፊስጦስ ቃረታ ከፈተም "ጳውሎስ አኸ ሽርሽር ባኸም፤ የትማርዀን ብዘ ትምርት ሽረነ አመነናከም" ባረም አኸናም ዝረⷈም። 25ጳውሎስ ጭን ዠፐረም "የትከበርኸ ፊስጦስ ውረም የኸረ ቃር ቤሰርዀም ኧዝረⷍ ባንኸሬ ሽርሽር አምባዀ። 26ንስ አግሪጳም ዝኽ ዘንጋ ይⷕር የኸሬ ቢፍተቴ ከፈትዀም ኦድዀም፤ ዝኽ ዘንጋ ሼᎃም የቾቺ ቃር አንኸረ። የዀትም አት ዘንጋ አንትሻተን ኸማ እያም ኧⷕር። 27ንስ አግሪጳ ነቢ የባሮ ቃር ታምር አንኸረዌ? አኸም የባሮ ቃር ታምር ኸማ እያም ኧⷕር" ቧረንም። 28ንስ አግሪጳም የጳውሎስ "በቀሪ ግዝየ ይያ ክርስቲያን ታሜዬ ታትባቅር" ቧረንም። 29ጳውሎስም ዝካ ባረም፤ "በቀሪ ግዝየም ቢኸር በብዘ ግዝየም ኧዃ ትሰሞን እንማኹ ይያ ኸማ አኹም ታገዶ ወበረና አንኸረ። ቢኸርም አኸም ኽኖም እያ ኸማ ትኸሮዊ ይእግዘር ኧጨስን" ቧረንም። 30ተኽ አንⷀ ንስዀታ፥ በርኒቄም ተኽኖም ጋᎀ የረፐሮ ሰብ ተረሶም። 31ተኽሜ ወጦም ቲያሮ፥ "ጳውሎስ የሞት ዌም ያጅዬ ያሰራ አትም ቃር አነመነም" ተቤበሮም። 32አግሪጳም የፊስጦስ "ዝኽ ምስ ኧትፋንዴ የቄሳሬ ንወር ታምባረ ቶኽኔ ነጣ ይጣ ባነ" ቧረንም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\