ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 4

1ጴጥሮስም ዮኻንስም ይእግዘር ቃር የሰብ ቲዩዶ ታነቦ፥ ⷀስም የቤተመቅደስ የቀራተነ አዛዥም የሰዱቃም ሰብ የኽኖኼንየ ቸነቦምታነ፥ 2ዄችም ናዀቸረነ ኢየሱስ ተሞት የትረሳኸማ ቦዶትመዀናም የᎀተቦ ይትረሶኸማ ባትመሮተዀና ማተቦም። 3ጠበጦም አገዶዮምታነ ኽኖም ቃረዀና ያⷀፕሮዌ ድየ ቴረም የረፐረ የኸሬ በኽ የቸነ መረገነ ዳር ቦኽኔ አገፖዮም። 4ቢኸርም ይእግዘር ቃረታ ተሰሞኽኖ ብዘመዀና አመሮም፤ ያመሮ ሰብ ᎃዝረዀና አምስት ዀም ያኽር ኸረም። 5በመረጋመታም የአይኹድ ገነ ዳነም ባሪቅም፥ የⷅጫ አስተማሪም፥ በኢየሩሳሌም ተደመዶም። 6ተደመዶ ሰብ ግብትም የⷀስ አለቃ ኻናም፥ ቀያፋም፥ ዮኻንስ፥ እስክንድሮስ፥ የⷀስ አለቃ ደቦ የኸሮ እንም ተኽም ባነቦ። 7ኽኖም በዝ ናዀቸረነ ቢፍተዀኔ አቈሞምታነ "በምር ደረግ ዌሽ በሟን ሽም ዝኽ ዘንጋ ቾትኹም?" ባሮም ተሳሮዮም። 8በኽ ግዝየ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ኸረም ዝካ ባረኖም፤ "አኹ የገን ዳነም ባሪቅም፥ 9ኧኳ ይና ትትሰሮንዳ ያነ የባሸነ ምስ የትቾተለ ወኼ ዘንጋም በምር ኤነት የተነፈኸማው። 10አኹ በሰቀርኹዊም እግዘር ተሞት በረሳን በናዝሬት ዀታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም የኸረኸማ ያኹ ይእንማኹም የእስራኤልም ሰብ እንም የትⷐረ ቃር የኽር። 11አኹ ግምብ ቤት ታረሶ ሰብ የቀንጥኹዊ እምር የግምብ ቤት ዋና ኸረም፤ ዀትም ክርስቶሱ። 12ተሰሜ ቦስጥ ንተርፍኔᎌ ያውንደ ሽም እማቱ፤ ዀትም ኢየሱስ ክርስቶሱ ባንኸሬ እንጐድ ንተርፍኔᎌ ቃር ኤነ" ባረም። 13ጴጥሮስም ዮኻንስም ቴሰርፎም ቲዝረኮ ዳነኽኖ በሰሞ ግዝየ ያንትማሮ ሰብ የኸሮ ኸማ ኻሮም ታነ ወግ ኸረቦም፤ ተኢየሱስ ጋᎀ የረፐሮ ኸማ ኻሮዮም። 14ዛኽ የተነፈ ምስ ተኽኖ ጋᎀ ቈመም ቢያዞ ይብሮ ቃር በከሮም። 15የኽ የኸሬ ዝም ዮገት ባሪቅ የጴጥሮስም የዮኻንስም "ውጤ ውጦ" ባሮም አዘዞዮም ታነ ተደመዶም ዝካ ቲብሮ አትባቶም። 16"ዝኽ ዄት ሰብ ምር ንቶትኔዮ? በኽኖ ወኸት ንቅ ወግ የትቾተ ኸማ በኢየሩሳሌም ይረብሮ ሰብ እንም ይⷕሮ፤ ይናም ዝኽ ወግ አንትቾተ አምብነ። 17ቢኸርም ዘንጋታ ተዝ ይርቅ በሰብ ቤትⷐሬ ተዝ አንⷀ የሟኒም ሰብ በዝ በኢየሱስ ሽም ቤዝረኮዌ ንቃር ናትጫቅስነም ናትጤፕኔዮ" ባሮም ኽኖም ተኽኖም አትባቶም። 18የኽኖም ጠኖዮም ታነ ዄተነ በኢየሱስ ሽም ስርም ቤዝረኮዌም ቤያትመሮዌም ንቃር አጬፖም አዘዞዮም። 19ጴጥሮስም ዮኻንስም ጭን ዝካ ባሮም ዠፐሮሎም፤ "ይእግዘር ተታዘዞት ይርቅ ያኹ ታዘዞት ቢእግዘር ይፍቴ ወኼቃሩዌ? እንዴ አኹም ፍርደዊ። 20ይናሽ ያሸኔም የሰማኔም ቃር ኑድነቴ ባንኸሬ ስ አምብነ" ባሮዮም። 21የሰብ ኽኖ አለቃም ዮገት ዳነም ዮኻንስ ተጴጥሮስ ያትⷀጣኖ ቃር አትም ጥፋት አነከቦፖዌ፥ የሰብም የሰነፎ የኸሬ አትጬፓም ገፈሮዮም፤ ዝም የኸረወ ሰብ ኽኖ በትቾተ ዘንጋ ይእግዘር ያከብሮ ባነ። 22በዝኽ በትቾተ ወግ ዘንጋ የተነፈ ዛኽ ምስ እድሜየታ ተአርባ ዘበር ይርቅ ባነ። 23ጴጥሮስም ዮኻንስም ተገᎈርዮም ኸማ ያበጐዳዀኔ በቸነቦ ግዝየ የⷀስ አለቃ የአይኹድ ባሪቅም የባሮዮ ቃር እንም ኦዶዮም። 24ኽኖም ዝኸታ በሰሞ ግዝየ ብማት ተደመዶም ቃረዀና ከፈቶም ይእግዘሬንየ ዝካ ባሮም ጠሎት አመነቦም፤ "ⷘታንዶ አኸ ሰሜ አፈርም የባር እኻ በኽኖም ያነቦ እንም የፈጠርኸ እግዘርንኸ። 25በመንፈስ ቅዱስ ወኸት ባገልገያኸ ባባንዳ በዳዊት አንᎋ 'አረማዊ ሰብ የምር ማተቦም? ሰብኽኖኽ የምር እክም አሴሮፒም'? 26'የአፈር ንስ ተረሶም ይገዞም ሰብ እማቴ ተደመዶም፤ ቢእግዘርም በክርስቶስም ᎈር በጠላትነት ተረሶም'። 27"ውረም ኼሮድስም ጴንጤናዊ ጲላጦስም ተአረማዊ ሰብም ተእስራኤል ገነ ሰብ ጋᎀ በዝኽ ከተማ ተደመዶምታነ ሸፐትኸም በሜጠርዀን በቅዱስ አገልጌያኸ በኢየሱስ ᎈር ተረሶᎌም። 28ዝም የኸረወ አኸ በተርኸም በደረጋኸም በፍቃዳኸም ይኸርቴ የባዀን ቃር ይኸሬው። 29ኧዃም ⷘታንዶ ጫቅሳዀና ኧዥ፤ ያⷘⷍሮከ ሰብ ቃራኸ ቴሰርፎም በድፍረት ይዝረኮኸማ አሚ፤ 30በቅዱስ ትካኸ በኢየሱስ ሽም ባሸነ ይተርፎኸማም ወግም ሽግም ሜና ያመሮዌ ኧጃኸ ዝራጋ።" 31ኽመጋ ጭቋሸዀና ቲጀፕሮ የትደመዶᎌ መደር እንቅረቀረም፤ እንመዀና በመንፈስ ቅዱስ ተሜኖም፤ ይእግዘርም ቃር የᎃየም ቴሰርፎም ደፈሮም ኦዶም። 32ያመሮም ሰብ እንም እማት ⷕን እማትም አሳብ ባነኖ፤ አትም ሰብ "ዝኽ ይያቃሩ" ይብር ሰብ አነፐረ፤ ዋጋዀና እንም ብማት ባነ። 33ይእግዘር ናዀቸረነም ⷘታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሞት የትረሳ ኸማ በርቅ ደረግ ዩዶ ባነ፤ ብነመዀና ንቅ ይእግዘር ፀጋ ባነ፤ በግብተዀና ያጐነን እማት ሰብ አነፐረ፤ 34አፈር ዌም ቤት ያነኖ እንም አስራቦም ዋጋታ ያቸኖ ባነ። 35ዋጋምዀታ አቸነቦም ይእግዘር ናዀቸረነ ይቦዮ ባነ፤ ተኽኖም ሟኒመዀና ያትⷈሽኖ አኽር ያታተታ ይሸደዊ ባነ። 36በቆጵሮስ ገነ ይረብር አት ዮሴፍ ይውሪ የሌዊ ሰብ ባነ፤ የዀትም ይእግዘር ናዀቸረነ "በርናባስ" ባረዊም፤ ዝም ወበር "ሰብር ያነን ሰቡ" ወበሩ። 37ዀትም አፈረታ አስየንምታነ፥ ዋጋታ አቸነም ይእግዘር ናዀቸረነ አበኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\