ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 5

1ኻናንያ ይውሪ አት ምስ ተምሽተታ ተሰጲራ ጋᎀ አፈር አስየም። 2ምሽትመታም ትትⷕር ታስየወ ዋጋ ናሰታ ጠቀረም፤ ናሰታ አቸነም ይእግዘር ናዀቸረነ አበም። 3ጴጥሮስም "ኻናንያ የመንፈስ ቅዱስ ትᎈጥኔ አፈር ያስየኸወ ዋጋም ናሰታ ትጠቅሬ ሼጣን በⷕናኸ የንቃር ገፓም? 4አፈራኸ ታታስየን ይፍቴ ያኸ ቃር አነፐረዌ? ባስየዀንኽ አንⷀ ዋጋታ በገጋኸ ኧጅ አነፐረዌ? ዝኽ ፍጥሮት በⷕናኸ የምር አሰብኸም? ይእግዘር ባንኸሬ የሰብ አንፈጠርኸ" ቧረንም። 5ኻናንያም ዝኽ ቃር ቢሰማ ወጠቀም ኽመጋ ᎀተም፤ የዀትም ሞት የሰሞ ሰብ እንም ንቃር ሰነፎም። 6ዘርማኽኖ ተረሶም ኔሳታ ከፈነዊምታነ አወጦም ᎀከበዊም። 7ሶስት ሳት ዳር በቾኔ አንⷀ የኻናንየ ምሸት ምሰⷕታ የሰናወ ቃር ታትⷕርም የጴጥሮሴ ቸነችም። 8ጴጥሮስም ዝካ ባረናም፤ "አፈራኹ በዛኽር ዋጋ አስየኹዊምዌ? እንዴ ኦጅን" ባረናም፤ ⷕትም "ኦክ በዛኽር ቃር አስየኔም" ቧረቸንም። 9ኽም ጋᎀ ጴጥሮስ "ይእግዘር መንፈስ ትፈትረውዬ የምር ተስማማኹም? ኧዃ ምሳⷕ የቀፐሮ ሰብ ወረጀ ነረቦ፤ ያⷕም ይቀብሮⷍቴ" ባረናም። 10ⷕትም ኽመጋ በግረታ ᎀሬ ወጠቀችም ᎀተችም፤ ዘርማምኽኖ ቢገቦ በᎀተቼ ነከቦያምታነ አወጦም በምሰⷕታ ᎀሬ ᎀከቦያም። 11በቤተክርስቲያንም ዝኽ ዘንጋ የሰሞ ሰብ እንም ንቃር ሰነፎም። 12ብእግዘር ናዀቸረነም ኧጅ ብዘ መርኸትም ወግም በሰብ ግብት ይትቾት ባነ፤ እንመዀና ብማት ኸሮም በሰለሞን ⷛⷈዳ ይትደመዶ ባነ። 13እንጐድ ሰብ እማት ዳር ተኽኖ ይኸሬ ይደፍር ሰብ አነፐረ፤ ሰብ ጭን ያከብኖ ባነ። 14በⷘታ ኢየሱስ ያምሮ የኧርች ወርድም ግሬድም ቲደብር ይቸን ባነ። 15ሰብኽኖ ብዘ ባሸነ ዬማ ᎀሬ አወጦምታነ በአልጋም በሳንሳም ይገድሮዮ ባነ፤ ዝም ያመሮ የረፐረ ጴጥሮስ በኽ መደር ቲያር ጥራርወተታ ስን ተኽኖ አት ባሸነ ቦጠቀወ ይተርፍኸማ ባነ። 16አትም በኢየሩሳሌም ዙርያ ታነቦ ከተማ የⷀመኖ ባሸነም በሲጣር ተጠበጦም ይጨነቆ ብዘ ሰብ አቸነቦም ባት ይትደመዶ ባነ፤ ኽኖም እንመዀና ይተርፎ ባነ። 17የⷀስ አለቃም ተዀትም ጋᎀ የረፐሮ የሰዱቃ ሰብ እንም ᎀያት ጠበጠኖም ትእግዘር ናዀቸረነ ይትራከሶዌ ተረሶም። 18የናዀቸረነም ጠበጦም ቦኽኔ ቤት አገፖዮም። 19ይእግዘር መሌክ ጭን በምሳረ ዮኽኔ ቤት ወፈንቻ ከፈተም አወጣኖም። 20"ወሮ፤ በቤተመቅደስ ሞም ዝኽ ኤያም ያሜ ቃር የሰብ እንም ኦዶ" ባረኖም። 21ኽኖም ትዛዘታ ተⷀፐሮም በቅረረ ቤተመቅደስ ገፖም ያትመሮ ባነ። ቢኸርም የⷀስ አለቃም ተዀትም ጋᎀ የረፐሮ ሰብ ቸነቦም፤ የአይኹድ ባሪቅ እንም ብማት ተደመዶም፤ ያጐጅዮ ይእግዘር ናዀቸረነም ያቸኖዮዌ ወኽኔ ቤተ ሰብ ናኾም። 22የራዀዮ ሰብ ጭን የናዀቸረነ ቦኽኔ በከሮዮም፤ ተዠፐሮም ቸነቦምታነ፥ 23"የወኽኔ ቤት ሳንቃ ተጨራ አጦም በልፍ ቈለፎም፥ ይቅረቦም ሰብ ቦረጀ ቈሞም ባነ፤ ወኽኔቤት ከፈትነም ብንገባነ ጭን በደነታ እማትም ሰብ አነከብነ" ባሮዮም። 24የቤተመቅደስ የቀራተነ አዛዥም የⷀስ አለቃም ዝኽ ዘንጋ ቢሰሞ "ዝኽ ዘንጋ ምር ይኽርሸ?" ቲብሮ ይብሮ ቃር በከሮም። 25ኽም ጋᎀ አት ምስ ቸነም ታነ፥ "ቦኽኔ ያገድኹዮ ሰብ ዝምሎ፤ ኧዃ በቤተመቅደስ ቈሞም የሰብ ያትመሮ" ባረም ኦደኖም። 26በኽ ግዝየ አዛዥዀታ ተቀራተነዀታ ጋᎀ ወሮም አቸነቦዮም፤ ቲያቸኖዮ ኤጠሞዮም ታነ ባንኸሬ በግርድ አነፐረ፤ ዝም ያመነቦ ሰብ ብምር ቤወጎዮዌ ሰነፎምታነዉ። 27ቶኽኔ የፈኮ ሰብ አቸነቦም በትደᎀጅᎌ መደር አቈሞዮም፤ ዋና ⷀስ አለቃም ዝካ ቲብር ተሳረኖም፤ 28"በዝ በኢየሱስ ሽም ባታትመሮዌ አትጬፐነም አናዘዝኔኩዌ? አኹ ጭን ቤ ባኹም የኢየሩሳሌም ሰብ በትምርታኹ ሜናኹዊም፤ የኽ ኢየሱስ ይውሪ ምስ ደም ቢና ታቸኖፕንዴ ትሰቦ" ባረም ተሳረኖም። 29ጴጥሮስም እንጐድም ናዀቸረነም ዝካ ባሮም ዠፐሮሮም፤ "ተሰብ ይርቅ ይእግዘር ወታዘዝ ነረብንደ። 30አኹ በጨ ሰቀርኹም የቀጠርኹዊ ኢየሱስ ያባንዳ እግዘር ተሞት ነሳንም። 31እግዘር የእስራኤል ሰብ ባጢር አᎋይብሬ ዝኽ ኢየሱስ አለቃም ጭዛም ኤፐም በከነታ በክብር አወናንም። 32ይናም የዝ እንም ምስክርንደ፤ አትም እግዘር ይታዘዞነ ሰብ ያበኖ መንፈስ ቅዱስም ምስክሩ" ባረኖም። 33የትደመዶ ሰብ ዝኸታ ቲሰሞ ንቃር ማተቦም፤ የኢየሱስ ናዀቸረነ ይቀጥሮዮሜ ሳቦም። 34ቢኸርም በሰብ እንም የትከበረ የⷅጫ አስተማሪ ገማልያል ይውሪ አት የፈሪሳ ሰብ ባነ፤ ዀትም በትደመዶ ሰብ ይፍቴ ተረሳምታነ ቀሪ ግዝየ ናዀቸረነኽኖ ውጤ ይትዠፐሮዌ አዘዘም። 35የትደመዶ ሰብም ዝክም ባረኖም፤ "አኹ የእስራኤል ሰብ በዝ ሰብ ምር ታመሮኸማ ያርዋኹ ተጤፖ። 36የዝ ይፍቴ ቴዎዳስ ይውሪ ምስ 'እያ ንቅንዀ' ባረም ተረሳም ባነ፤ አርበት በቅር ይኸሮ ሰብ ተዀት ኸሮም ተረሶም፤ ዀትም ቈጠሪም፤ ተዀትም የረፐሮ ሰብ ተብራጠቦም ተመኛትመታ እክም ቀነም። 37ተኽ አንⷀ ሰብ በትጣፎᎌ ዘበር የገሊላ ገነ ይኹዳ ተረሳም፤ ብዘ ሰብ አⷐተረም ወጣም ተዋካም፤ ዀትም ቈጠሪም፤ ተዀትም የረፐሮ ሰብ ተብራጠቦም። 38ኧዃም እያ ኧብርኹ ዝኽ በኢየሱስ ሽም ያትመሮ ሰብ ግፍሮዮ፤ ዝኽ አሳብ ዌም ዝኽ ሜና ተሰቤ በቸነ ይቄ ቃሩ። 39ትእግዘሬ በቸነ ጭን ትⷀሞዮዌ ኤኸንኹ፤ በውረም ትእግዘር ጋᎀ ተራከሽትኹ እናሶኩ" ባረኖም፤ የትደመዶ ሰብም ገማልያል የባረኖ ቃር ሰሞም ተⷀፐሮም። 40ይእግዘር ናዀቸረነም የኽኖኼ ጠኖም አቸነቦም ገረፎዮም፤ ዘፒተቦ በኢየሱስ ሽም ስርም ቤዝረኮዌ አዘዞም ገፈሮዮም። 41ይእግዘር ናዀቸረነ ጭን በኢየሱስ ሽም የቸነ ቅነጨም ውርደት ወትቀፐር ያነቦ የኸሬ ቲሽኖ ተደᎀጅᎌ ቤት ወጦም። 42ኽኖም እንም ከረ በቤተመቅደስም በቀያ የኢየሱስ ቃር ክርስቶስ የኸረ ኸማ አትመሮትም ወኼ ወሬ ኦዶትም አንታበዊ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\