ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 7

1የⷀስ አለቃ የስጢፋኖስ "ዝኽ ዩጅብከ ዘንጋ ውረሙዌ?" ባረም ተሳረንም። 2ዀትም ዝካ ባረም፤ "ጐፔመኖ አባመኖ ስሞ፤ አባንዳ አብርኻም ካራን ገነ ቴቸን ይፍቴ በመስጴጦምያታነ የክብር ⷘታ ትየንምታነ፥ 3እግዘርም የአብርኻም 'ተገናኸ ተደቦዋኸ ውጣም እያ አትየሽኸ ገነ ወር' ቧረንም። 4በኽ ግዝየ ተከለዳዊ ገነ ወጣም በካራን ቾናም፤ አባመታ በᎀተ አንⷀ እግዘር ተካራን አወጣም ኧኳ አኹ ትረብሮᎌ ዝኽ ገነ አቸነንም። 5የኽር ባንኸሬ በዝሜ እማት ጄፍ አፈር ዳር አናወን ባነ፤ ቢኸርም አብርኻም ትከ ቴረውን ይፍቴ የገገታ ተዀትም አንⷀ የዘረታ ዝኽ ገነ ይውዬ እግዘር ቃር ገፗረም ባነ። 6እግዘርም የአብርኻም 'ዘራኸ ብንጐድ ገነ ሳናጫት ይኸሮቴ፤ የአርበት በቅር ዘበር ባረያ ያመሮዮቴ፤ ያትጨንቆዮቴ' ቧረንም ባነ። 7አትም እግዘር 'ዘራኸ ባረያ ኸማ ቢገሶዮ ሰብ እያ ኧፈርድቦቴ፤ ተኽም አንⷀ ዘራኸ ተኽ ገነ ይወጦቴ፤ በዝም መደር ይያ ይስግዶሸ' ባረም ዝረⷈም። 8እግዘር የዝኸታ መርኸት ይኸሬ የጤበር ⷅጫ አወንም፤ አብርኻም ይሳቅ በጨነን በስᎃት ከረታ ጤበር አወናንም፤ ይሳቅም ያእቆብ ጨነም ጤበር አወናንም፤ ያእቆብም አባንዳ የኸሮ አስረዄት ዴንⷛ ጨነም ጤበር አወናኖም። 9"የያእቆብ ዴንⷛ በጐፔያዀና በዮሴፍ ሟነቦም ታነ በግብፅ ገነ ባረያ ይኸሬ አስራበዊም፤ ቢኸርም እግዘር ተዀት ጋᎀ ባነ። 10ተመከራ እንም አወጣንም፤ በግብፅ ገነ ንስ በፈርኦን ቤት ንማጀም ውቀት አወንም፤ ንስ ፈርኦንም በግብፅ ገነም በዀትም ቤት እንም አዛዥ ኤፐም ሾᎀንም። 11በኽም ግዝየ በግብፅም በከነአን ገነ እንም ንቅ ጋጀም ገፓም፤ አባመንዳ ሸረት ይረኽቦዌ አንኸረሎ። 12ያእቆብም በግብፅ ገነ ዝነ ያነ ኸማ ቢሰማ ዝነ ያቸኖዌ የዴንⷛታ ናኸኖም። 13የዄተነም ቢያሮ ዮሴፍ ጐፔያዀና የኸረ ኸማ አትⷐረኖም፤ የዮሴፍም ደቦመታ በንስ በፈርኦኔ ተⷐሮም። 14ዮሴፍም አባታ ያእቆብ ተደቦወታ እንም የዀትኼ ይቸኖኸማ አመነም፤ እንም ብንም ስባም አምስት ሰብ ባነቦ። 15ያእቆብም ግብፅ ገነ ወረም፤ በኽሜ ዀትም ዴንⷛመታ ᎀቶም። 16አጥመዀና ስወሰውም ሴኬም ገነ ወሰጂምታነ አብርኻም በሴኬም ተኤሞር ዴንⷛ በዋጋታ በስየን አፈር መኮዮም። 17"እግዘር የአብርኻም በተየ ያወን ተስፋ ይኸርወ ግዝየ ቲሰራ ግብፅ ገነ ዮሮ የእስራኤል ዘር ቲደብር ቸነም። 18ዝም የኸረ የዮሴፍ ኤⷕር እንጐድ ንስ በግብፅ ገነ ተረገሰወ ግዝየ ስኑ። 19ዝኽ ንስ የደቦወንዳ ተⷋሸኖም፤ ዴንⷛዀና ይሞቶዌ ተቤት አወጨም ይቋሽዮዌ ያባንዳ አትጨነቀኖም። 20ኽም ግዝየ ሙሴ ተጨነም፤ ዀትም ንቃር መርካማ ትከ ባነ፤ ባባመታ ቤትም ሶስት በነ ዳር ተራቀም። 21ዀትም በቃሰውዬ የግብፅ ገነ ንስ የፈርኦን ገረድ ነሳቸንምታነ ⷕትም የትከⷕታ ኸማ አረቈቸንም። 22ሙሴም የግብፅ ገነ ኻሪነት እንም ተማረም፤ ዀትም ቢዝረⷍን ቃርመታ በሜናመታ ጋዴ ባነ። 23"ቢኸርም ሙሴ አርባ ዘበረታ ቲኸር ጐፔያታ የእስራኤል ዴንⷛ ያዥኖዌ በⷕነታ አሰበም። 24ተእስራኤል ደቦወታ ያተታ የግብፅ ምስ ቲደርን ሙሴ አሸምታነ የዛኽ ደቦወታ ኦሻ ኸረም ቈጠረንም። 25እግዘር በዀት ወኸት ነጣ ያወጣኖኸማ ደቦወታ ይቤስሮ ቃር ይᎀስን ባነ፤ ኽኖ ጭን አምቤሰሮ። 26በመረጋታ ዄት የእስራኤል ሰብ ኽኖም ተኽኖም ቲትራከሶ ነከበኖምታነ ዀትም ያትሻክትኖዌ ሸም ታነ 'አኹ ጐፔንኹ፤ የምር አኹም ታኹም ትትራከሶ?' ባረኖም። 27ኽም የአበጐዳታ ይገፋዀታ፥ 'አኸ ሙሴ ቢና ግብት ዳነ ኸርኸም ትፈርዴ ሟን ሾመናኸም? 28ዌሽ ትራማ የግብፅ ምስ የቀጠርኸ ኸማ ትቀጥሬዬ ትሸዌ?' ቧረንም። 29ሙሴም ዝኸታ ቲሰማ ተግብፅ ገነ ሰⷈም በምድያም ገነ አርባ ዘበር ዳር ሳናጫት ኸረም ነፐረም፤ በኽሜ ዄት ዴንⷛ ጨነም። 30"ሙሴ በኽ ገነ አርባ ዘበር በከሰ አንⷀ በደብረ ሲና ቈቶ ᎀሬ በበረኻ ቢረድድ ቈዛ ግብት ብሳት ላባና ይእግዘር መሌክ ትየንም። 31ሙሴም አሸም ታነ ባሸን ቃር ወግ ኸረወም፤ ያዥሜ ቲትⷀነብ ይእግዘር ቃር ዝካ ቲብር የዀቴንየ ቸነም፤ 32'እያ የአባኸ የአብርኻም እግዘር የይሳቅ የያእቆብ ⷘታንዀ'፤ ሙሴም አረደንም ያዥሜ ሰነፈም። 33እግዘርም የሙሴ 'አኸ የቈምኸወ መደር የትቀደሰ የኸሬ የግራኸ ጫማ ኦጣ። 34በግብፅ ያነ የሰበና ንቅ መከራ አሸዀም፤ ተጨነቆም ቲዮኖ ሰማዀም አተርፍኖዌ ተግብፅ ገነ አወጣኖዌ ወንድዀም፤ ኧዃም ኔኸ ግብፅ ገነ ኧረኸቴ' ቧረንም። 35"የእስራኤል ሰብም 'ዳነ ኸርኸም ትፈርዴ ሟን ሾመናኸም?' ባሮም የሙሴ አንትⷀፐረዊ ባነ የኽር ባንኸሬ እግዘር የᎃሴ በቈዛ ደኔ በትየ በመሌክ ወኸት ገዢም ፈራጅም አመነም ናዀንም። 36ዝኽ ምስ በግብፅ ገነ በኤርትራ ባርም በበረኻ አርባ ዘበር ወግም መርኸትም ባተዞት ተጠላተዀና ገነ ያወጣኖ ሙሴ ባነ። 37ዀትም የእስራኤል ሰብ 'እግዘር ተጐፔያኹ ይያ ኸማ አት ነቢ ይረሳንኹቴ' የባረኖ ሙሴዉ። 38ሙሴ የእስራኤል ሰብ በበረኻ ተትደመዶ አባንዳ ተኽኖ ጋᎀም በሲና ቈቶ ታዝራⷈን መሌክ ጋᎀ የረፐረ ዀት ባነ፤ ሙሴም ኧያም የኸረ ይእግዘር ቃር ተⷀፐረም ኦደንደም። 39"የዀትም አባንዳ ይታዘዞኔ አንሳቦ፤ ኽኖ 'አንሸኔከ' ባሮም ገፈዊም በⷕንመዀና ግብፅ ገነ ይትዠፐሮዊ ኤሎም። 40የአሮንም 'ቢፍተንዴ ያሮ ይሰጅኖ ቃር ሰክትንደ፤ ዛኽ ተግብፅ አፈር ያወጣንደ ሙሴ ምር የኸረ ኸማ አንⷕነ' ባረዊም። 41በኽም ግዝየ ይሰግዶኔ ᎀሳ ሸከቶምታነ ኽትም አትⷀነቦለም፤ ኽኖም በጀዀና በሸከተዊ ዘንጋ ሳረኖም። 42እግዘር ጭን ተኽኖ ተቤተረም፤ የዀዀብ ይሰግዶዌ አወጣም አⷀፐረኖም። በነቢም መጣፍ 'አኹ የእስራኤል ሰብ ያንጪዮ ዋጋም ኽትምም አርባ ዘበር እንም በበረኻ ያንጥኹዮ ይያውዌ? 43ጠበጥኹም ዮርኹ የሞሎክ ዱከምም ሬፋን ይውሪ ዀዀብ ምስል ባነ። ኽኖም በጃኹ ሸከትኹም ትሰግዶኖ የኸሬ ተባቢሎን ከተማ ኽወኸት ትትሰደዶኸማ አሜኹቴ' ቧርም ጣᎉም። 44"አባንዳ በበረኻ የምስክር ዱከም ባነኖ፤ ዝም ዱከም እግዘር ቦደንም ኤነት የቾተን ᎃሴ ባነ። 45እግዘርም ቲፍተዀኔ ያሳደደሎ የአረማዊ ገነ በወረሶ ግዝየ አባንዳ ዝኽ የትⷀፐረዊ ዱከም ተእያሱ ጋᎀ ኽኽ ገነ አገፐዊም፤ የዳዊት ዘበር ዳርም በኽሜ ቾናም። 46ዳዊትም ብእግዘር ይፍቴ ግርማ ነከበም፤ የያእቆብ ⷘታ እግዘር 'አኸ ትቾናወ ቤት ናርሽንኸ' ባረም ጨቈሰንም። 47ቢኸርም ዝኽ ቤተመቅደስ ያረሸን ሰለሞን ባነ። 48"ንቅ የኸረ እግዘር የሰብ ኧጅ ባረሸን ቤት ኤረብር፤ 49ዝም ነቢዀታ 'ሰሜ ዙፋነናው፤ አፈርም ኧግረና ነቀጥዀም አቈምወው፤ ኧጋ ይያ ምር ኤነት ቤት ታረሶኒቴ? ዌሽ አᎊወ መደርኽ ኤቴዉ? 50ዝኽ እንም ኧጀና የቾተን አንኸረዌ?' ይብር እግዘር። 51"አኹ ጠማማ ሰብ ⷕንማኹ የፈቀረ፥ እንዝርማኹ ይእግዘር ቃር ተስሞት የጥረቈ፥ አኹም የአባኹ ኸማ እንም ግዝየ መንፈስ ቅዱስ አትⷀፐሮ። 52አባኹ ያናሳደደዊ ነቢ ሟን ነረ? ይእግዘር በⷅጥየ ይታዘዝ ክርስቶስ ይቸን ኸማ በተሮም ዮዶኽኖ ቀጠሮዮም፤ አኹም የዝ የክርስቶስ አወጣኹም ባቀፕሮት ቀጠርኹዊም። 53አኹም መሌካ ዮዶኩ ይእግዘር ⷅጫ ተⷀፐርኹም ባነ፤ ቢኸርም አንቅየኹዊ።" 54ዮገት ባሪቅ ዝኽ ዘንጋ በሰሞ ግዝየ ንቃር ተናደዶም፤ በእስጢፋኖስም በማት ከንፈረዀና ነከሶም፤ 55እስጢፋኖስም በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ኸረም ሰሜንየ ትከ ባረም ቲያዥ ይእግዘር ክብርም ኢየሱስም ብእግዘር ከነ በቈሜ አሸም። 56አሸም ታነ "ሰሜ ተከፈተም የሰብ ኧርች ኢየሱስ ቢእግዘር ከነ ቈመም ይትዬ" ባረም። 57በኽ ግዝየ ሰብኽኖ ንቃር አትኻኖም እንዝረዀና ጠበጦም፤ እማቴ የዀቴንየ ኖጦም። 58ተከተማ ውጤ አወጦም ብምር ወከዊም፤ ዝም ይምሰክሮ ሰብ ዀጅረዀና ሳኦል ቢውሪ ባት ዘርማ ኧግሬ ይቅየሎኸማ አወኖም። 59እስጢፋኖስም "ⷘታ ኢየሱስ ነብሰና ተቀፐር" ባረም ጠሎት አመነም። 60እስጢፋኖስም ርበተታ ባፈር ወካም "ⷘታኖ ዝኽ ባጢረዀና አትመዝርቦ" ባረም በርቅ ቃር ኦነም፤ ዝመታ ባረም ᎀተም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\