ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 8

1ሳኦል እስጢፋኖስ ይቈጥሪኸማ ተስማማም ባነ፤ እስጢፋኖስ በᎀተ ከረ በኢየሩሳሌም ያነቦ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ንቃር ምካት ሰናቦም፤ ናዀቸረነ ባንኸሬ በክርስቶስ ያመሮ እንመዀና ይኹዳም ሰማርያም ገነ ተብራጠቦም። 2አታት ብእግዘር ይረብሮ ሰብ የእስጢፋኖስ ቀፐረዊም፤ ንቃርም በከቦነም። 3ሳኦል ጭን በተስⷋን ያጠፌ ያትባቅር ባነ፤ እንም ቤት ገፓም የገምያም ይሽታም ሻበም አወጣም ቦኽኔ ያትየግድኖ ባነ። 4የትብራጠቦ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ይእግዘር ቃር ዦሮም ያትመሮ ባነ። 5ፊሊጶስም ሰማርያ ከተማ ወረም የክርስቶስ ቃር ኦደኖም። 6ሰብኽኖም ፊሊጶስ የባረ ቃር በሰሞ ግዝየ የቾተንም መርኸት አሰቦም ታነ የዝረⷈን ዘንጋ ባት ⷕን አጨሞም ይሰመዊ ባነ፤ 7ሲጣርም ተብዘ ሰብ ንቃር ቲዮኖ ይወጦ ባነ፤ ብዘ ሽባም ጅረም ይተርፎ ባነ። 8በኽ ከተማም ንቅ ብንⷅት ኸረም። 9በኽም ከተማ ስምኦን ይውሪ አት ምስ ባነ፤ ዀትም በከተማዀታ ቢቾትን አስማት የሰማርያ ገነ ሰብ ወግ ቲኸርቦ ኧከሰም፤ ዀትም "እያንቅ ሰብንዀ" ባረም ይዝረⷍ ባነ። 10ሰብ እንም እርስም ንቅመዀና "ዝኽ ምስ ንቁ ይውሪ ያነ ይእግዘር ደረጉ" ባሮም አጨሞም ይሰመዊ ባነ። 11ዝም የኸረ ተብዘ ዘበር ቀነሰም ቢቾትን አስማት ወግ ይኸርቦ የረፐሬው። 12ቢኸርም ፊሊጶስ ይእግዘር መንግስትም የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልም ቃር ወኼ ወሬ የዝረⷈን በሰሞ ግዝየ እሽታም ገምያም አመሮም ተጠመቆም። 13ስምኦንም ገግመታ በክርስቶስ አመረም ተጠመቀምታነ ተፊሊጶስ ጋᎀ እማት ኸረም፤ ስምኦንም በክርስቶስ ሽም ይቾት መርኸትም ንቅ ሜና ቲያዥ ወግ ይኸርወ ባነ። 14በኢየሩሳሌም የረፐሮ ናዀቸረነ የሰማርያ ሰብ ይእግዘር ቃር ተⷀፐሮም ያመሮ ኸማ ሰሞምታነ ጴጥሮስም ዮኻንስም ናኸኖም። 15ጴጥሮስም ዮኻንስም የኽኖዌ ወሮም መንፈስ ቅዱስ ወንደም ይሜናቦዌ ጠሎት አመነቦሎም። 16ዝም የኸረወ የሰማርያ ሰብ በⷘታ በኢየሱስ ሽም ተጠመቆም ባንኸሬ ተኽኖ እማተዀና መንፈስ ቅዱስ አምᎄንደሎ ባነ። 17የኽየኸሬ ጴጥሮስም ዮኻንስም ኽም ጋᎀ ኧጀዀና አወኖፖም፤ መንፈስ ቅዱስም ሜናቦም። 18ናዀቸረነም ኧጀዀና በሰብ ቲያወሮ መንፈስ ቅዱስ ቲሜናቦ ስምኦን አሸምታነ፥ 19"እያም ኧጀና አወራወ እንም መንፈስ ቅዱስ ይሜናዌ ይያም ዝኽ ደረግ ቲቦኔ ዋጋ ናብኹ" ባረኖም። 20ጴጥሮስም ዝካ ቧረንም፤ "ይእግዘር ስጦታ በዋጋ ትስየኔ በስቦታኸ ዋጋኸ ታኸም ጋᎀ የጥፋ። 21ⷕናኸ ቢእግዘር ይፍቴ ⷅጥየ አንኸረ የኸሬ በዝኸታ እድል ዌም ሟር ኤነናኸ። 22በዝ ᎃጥጥ አሳባኸ ቶዘገብም ንስኻ ግባ፤ ዌም አቱ የⷕናኸ አሳብ አፍ ይብርኸ በኸረ ይእግዘር ጠስን። 23አኸም በᎃጥጥ ሟኖትም በባጢርም የታገድኸ ኸማ ትትዬ" ቧረንም። 24ስምኦንም ዠፐረም "ኧዃ ተባኹዊ ቃር አት ዘንጋ ቤሰራብዬ አኹም ይእግዘር ጠሶኒ" ባረኖም። 25ጴጥሮስም ዮኻንስም ባትመሮም ኽኖም ይእግዘር ቃርም ቦዶ አንⷀ በብዘ የሰማርያ ቀያ ወንገል ቲዩዶ ኢየሩሳሌም ከተማ ተዠፐሮም፤ 26ይእግዘር መሌክ የፊሊጶስ "ተሳም ተኢየሩሳሌም ጋዛ ቢወስድ ኤማ ራ ወኸት ወር" ቧረንም፤ ዝም ኤማ የበረኻ ኤማ ባነ። 27ዀትም ተረሳም ወረም፤ አት ውጪባ የኢትዮጵያ ገነ ምስ ይእግዘር ይሰግዴ ተኢትዮጵያ ተረሳም ኢየሩሳሌም ከተማ ወረም ባነ፤ ዝም ምስ ኽንደኬ ይውርያ ኢትዮጵያ ትገዛ የረፐረች ምሽት የዋጋⷕታ እንም አላፊ ባነ። 28ዀትም ገነታ ኢትዮጵያ ቲትዠፐር በሰረገላ ቾናም የነቢ ኢሳያስ መጣፍ ያረብብ ባነ። 29ኽም ጋᎀ መንፈስ ቅዱስ የፊሊጶስ "በዝ በሰረገላ የቾና ምሴ ተቀነብም ተራኸውን" ቧረንም። 30ፊሊጶስም ኖጠም ወረም ተራከወንምታነ ዝኽ ምስ የነቢ ኢሳያስ መጣፍ ያረብብ ኸማ ቢሰሟን "በውረም ዝኽ ታረᎇንዀታ ይብር ቃር ትዌስንዌ?" ቧረንም። 31የኢትዮጵያ ምስም "ዩዴ ሰብ ቴረብር መምር ይገቤዬ ይኸኒ? ባረም የፊሊጶስ ኔኸም በሰረገላዀታ ውጣም ትያ ጋᎀ ቶራ" ቧረንም። 32ውጪባምዀታ ያረᎇንም መጣፍ መደረታ ዝካ ይብር ባነ። "ያርጪዬ ይወስጂ ጤኸማ ባነ፤ ድገረታ ቲያርጪ ስ ይብር ጤኸማ ዀትም ይዝረⷌ አንᎋመታ አንከፈተ፤ 33ዀትም ተዋለደም፤ ወኼ ፍርድም አንᎈንጅለ፤ ነብሰታ ታፈር ᎈር የቀጥወታ የኸሬ የትጨነወ ዘርኸታ ሟን ዮድረሸ?" 34የኢትዮጵያ ምስም የፊሊጶስ "ኸዳሽ ኦዴ፥ ዝኽ ነቢ ኢሳያስ የሟን ይዝረⷈን? የገገታው ዌሽ ይንጐድ ሰብ ይዝረⷍ?" ባረም ተሳረንም። 35ፊሊጶስም ቃረታ ከፈተም ተዝኽ ተኢሳያስ መጣፍ ቀነሰም የኢየሱስ ወንጌል ኦደንም። 36ቤማም ቲያሮ ይኻ ᎀሬ ሰኖም፤ የኢትዮጵያ ምስም "ኧዥ እኻ በዝ ነረ፤ ኧዃ ኧጠመቄ ይኸሬ ቃር ምር ነረ?" ቧረም። [ 37ፊሊጶስም "በውረም ⷕናኸ ብታምር ተጠመቅ" ቧረንም፤ ውጪባምዀታ "ኢየሱስ ክርስቶስ ይእግዘር ኧርች የኸረ ኸማ አመርዀም" ባረም።] 38የኢትዮጵያ ምስ ሰረገላዀታ ይቈሜ አዘዘም፤ ፊሊጶስም የኢትዮጵያ ምስም ዄችመዀና ይኼ ዋቦም፤ ፊሊጶስም የኢትዮጵያ ምስ አጠመቈንም። 39ትኻ ደን ቶጦ አንⷀ ይእግዘር መንፈስ የፊሊጶስ ነሳም ወሰደንም። የኢትዮጵያ ምስም የፊሊጶስ ዄተነ አናሸን፤ ተኽም አንⷀ የኢትዮጵያ ምስም ሳረንም ኤማታ ያር ባነ። 40ፊሊጶስ ጭን በአዘጦስ ከተማ ነከዊም፤ ቂሳርያ ከተማ ቲቸን ዳር በከተማ እንም ዦረም ይእግዘር አትርፎት ወኼ ወሬ ዩድ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\