ይእግዘር ናዀቸረነ ሜና የጔታ ናዀቸረነ ሜና 9

1በኽ ግዝየ ሳኦል ጭን በⷘታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመሮ ሰብ ይቀጥኖዌ ቲያጫቅስ የⷀስ አለቄ ወረም። 2በኢየሱስ ክርስቶስ ያመሮ ሰብ ገምያም እሽታም ቲረኽብ፥ አገደም ኢየሩሳሌም ከተማ ያቸንኖዌ ይዀለኸማ በደማስቆ ያነቦ ጠሎት ቤት ወረቀት ይጠፎሌ የⷀስ አለቃ ጨቈሰም። 3ሳኦልም ቲያር ደማስቆ ከተማ በትⷅራነቤ ጠነቃር በዙርያታ ተሰሜ ንቅ ብርኻን አምብራጣወም። 4በኽም ግዝየ ባፈር ቦጠቄ "ሳኦል ሳኦል የምር ታሳድዴ?" ይብር ቃር ሰማም። 5ሳኦልም "ⷘታኖ አኸ ሟንኸተ?" ቧረንም፤ ዀትም "አኸ መከራ ታሰራቢ እያ ኢየሱስንዀ ። 6ኧዃ ጭን ተሳም ከተማ ግባ፤ አምሮት ያነብኸ ቃር እንም በኽሜ ዮጅከሸ" ቧረንም። 7ተሳኦልም ጋᎀ የረፐሮ ሰብ ቃር ቢሰሞም ሟኒም ሰብ አናስቦ የኸሬ ስ ባሮም ቈሞም፥ 8ሳኦልም ቶጠቀወ መደሬ ተረሳም፤ ኤንመታ ቢትከፈቶም አትም ቃር ያዤ አንዀረረ፤ የኽየኸሬ ተሳኦል ጋᎀ የረፐሮ ሰብ ኧጀታ ጠበጦም ደማስቆ ከተማ ወሰደዊም። 9ስርም ኤነታ ቴያዥ ሶስት ከረ ቾናም፤ ቴበራም ቴሰጭም በኽም ኧከሰም። 10በደማስቆ ከተማ ኻናንያ ይውሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመረ ሰብ ባነ፤ ⷘታ ኢየሱስም በራእይ "ኻናንያ" ባረም ጠናንም፤ ዀትም "ⷘታኖ ዮ" ቧረንም። 11ⷘታ ኢየሱስም የኻናንያ "ተሳም ሰትት ይውሪ ኤማ ወር፤ በኽሜ በይኹዳ ቤት ሳኦል ይውሪ አት የጠርሴስ ከተማ ምስ ያነኸማ ተሳር፤ ዀትም በኽ ጠሎት ያሜ። 12ሳኦልም ኤነታ ያዞዌ ይዀለኸማ ኻናንያ ይውሪ ምስ የዀትኼ ገፓም ኧጀታ ቲያወራወ በራእይ አሸም" ቧረንም። 13ኻናንያ ዠፐረም "ⷘታኖ ዝኽ ምስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቢረብሮ ቅዱስ በኸረቦ ሰብ ᎈር ምራኽር ᎃጥጥ ዘንጋ የቾተ ኸማ ተብዘ ሰብ ሰማዀም። 14በዝም ሽማኸ ይጠሮ ሰብ እንም ያግዴ ተⷀስ አለቃ ፍቃድ ተⷀፐረም" ባረም። 15ⷘታ ኢየሱስም "ዀት ሽመና የአረማዊ ሰብ፥ የርስም፥ የእስራኤል ሰብም፥ ያትⷕሬ የሸፐትዀን የኸሬ የዀትኼ ወር፤ 16የሽመና ቲብር ምራኽር መከራ ይትⷀፐርኸማ እያ አትየሽንቴ" ቧረንም። 17ኻናንያም ወረም ሳኦል ያነወ ቤት ገፓም፤ ኧጀታ በᎈረታ አወናወም ታነ "ጐፔያና ሳኦል ዝኼትትቸን በቸነኸወ ኤማ የትየናኸ ኢየሱሱ፤ ኻብኸም ታዥኔ ይኸንኼ መንፈስ ቅዱስ ይሜናብኼ ያኼ ናኼም" ባረም። 18ኽመጋ ተሳኦል ኤን ኻራ ኸማ ቃር ወጠቀም፤ ኽመጋ አሸም፤ ተረሳም ተጠመቀም። 19ሸረትም በናም ተቋመረም ተፓም። ሳኦልም በደማስቆ ከተማ ታነቦ በክርስቶስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ የቀሪ ከረ ቾናም። 20በኽሜ ዀትም ኢየሱስ ይእግዘር ኧርች የኸረ ኸማ በጠሎት ቤተዀና አትመሮ ቀነሰም። 21የሰመዊም ሰብ እንም ወግ ኸረቦም ታነ ዝኽ ምስ በኢየሩሳሌም ከተማ በኢየሱስ ያመሮ ሰብ ንቅ መከራ ያሰራቦ ምስ አንኸረዌ? ዝኼኽ የቸነ የኽኖ ጠበጠም የⷀስ አለቄ ይወስጅዮዌ አንኸረዌ በበሮት ወግ ይኸርቦ ባነ። 22ሳኦል ጭን በትምርተታ ቲትⷐር ቸነም፤ በደማስቆ ከተማ የቾኖ የይኹዳ ሰብ ዝኽ ኢየሱስ ይቸንቴ የዋሪ ክርስቶስ የኸረ ኸማ አጬገም ቢዩድኖ ይብሮ ቃር በከሮም። 23ሳኦል ይእግዘር ቃር ኦዶት ተቀነሰ ብዘ ግዝየ አንⷀ የይኹዳ ሰብ የሳኦል ይቀጥረውዬ አትባቶም። 24ሳኦል ጭን አሳበዀና ኻረም፤ ኽኖም ይቀጥረውዬ በዋናም በምሳረም ተከተማ ይወጨᎌ ወፈንቻ እንም ይቅረቦ ባነ። 25ቢኸርም የገገታ ተማሪ በምሳረ ትምር ግምብ አትዠነሮም በቀርጫት አወንደዊም። 26ሳኦልም ኢየሩሳሌም ከተማ በሰና አንⷀ በኼታነቦ በክርስቶስ ታመሮ ሰብ ጋᎀ እማቴ ይኸሬ ሸም። ኽኖ ጭን በኢየሱስ ያመረ ኸማ አናመረውዬ ሰነፈዊም። 27በርናባስ ጭን የሳኦል ወሰደም የኢየሱስ ናዀቸረኔ አገፗንምታነ ሳኦልም የⷘታ ኢየሱስ ቤማ መምር ያሸን ኸማ ኢየሱስም የሳኦል መምር የዝረⷈን ኸማ በደማስቆ ከተማም በኢየሱስ ሽም ደፈረም መምር ያትመረኸማ ኦደኖም። 28የኽየኸሬ ሳኦል የⷘታ ኢየሱስ ቃር ደፈረም ቲዩድ በኢየሩሳሌም ከተማ ተኢየሱስ ናዀቸረነ ጋᎀ የሳረን ኸማ ገፓም ይወጣ ባነ። 29ተግሪክ ገነ ተቸነቦ የግሪክ አንᎋ ቲዝረኮ ተይኹዳ ሰብ ጋᎀ ይዝረⷍም ይትክራከር ባነ፤ ኽኖ ጭን ይቀጥረውዬ አሰቦም ባነ። 30በክርስቶስ ያመሮ ጐፔቸም ዝኽ ዘንጋ ቢⷕሮ ቂሳርያ ከተማ ወሰዶም ጠርሴስ ከተማ ናኸዊም። 31በይኹዳ ገነ እንም በገሊላም በሰማርያ ገነ የረፐሮ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ በሽናት ይረብሮ ባነ። ይእግዘርም ቲያኸብዶ፥ መንፈስ ቅዱስ ቲያትቋምኖ ᎃዝራዀና ቲደብር ቸነም። 32ጴጥሮስም በመደር መደር እንም ቲዦር በልዳ ቀያ ይረብሮ በክርስቶስ ያመሮ ሰቤ ወንደም። 33በኽሜ ተስᎃት ዘበር ቀነሰም የትገተረ ኤንያ ይውሪ አት ምስ ነከበም፤ ዀትም ሽባ ባነ። 34ጴጥሮስም "ኤንያ ተሳ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ አተነፈናኸም፤ የትገተርኸወም ንሳ" ቧረንም፤ ኽመጋ ተረሳም። 35በልዳ ቀያም በሳሮናም ይረብሮ ሰብ እንም ዀት አሰቦም ታነ ቢእግዘር አመሮም። 36በኢዮጴ ከተማ ጣቢታ ይውርያ አት በኢየሱስ ያመረች ምሽት ባነች፤ ጣቢታ ወበር ዶርቃ ዌም ⷝንቤ ወበሩ፤ ⷕትም ወኼ ዘንጋ የሜናባ እንም ጋᎀ የዜጋ ቲብ ምሽት ባነች። 37በኽም ግዝየ ⷕትም ⷀመናም ታነ ᎀተችም፤ ኔሳⷕታም አጠውም በፎቅ ቤት አወነዊም። 38ልዳ ይውሪ ቀያ ተኢዮጴ ርቤ የረፐሬ በክርስቶስ ያመሮ ሰብ ጴጥሮስ በኽ ቀያ ያነ ኸማ ሰሞም ባነ፤ የኽኖኼ አፈጠረም ይቸን ኸማ ይጠረውዬ ዄት ሰብ የዀትኼ ናኾም። 39ጴጥሮስም ተረሳም ተኽኖ ጋᎀ ቸነም፤ በቸኔ በፎቅ ቤት አገፐዊም፤ ምስ የᎀተበማ እሽታ እንም ቲበኸማ ዶርቃተኽነማ ጋᎀ ታነች የሴፈቸኖ ቀሚስም ዀጅር እንም ቲያትየሰሜ ቢፍተቴ ቈመማም። 40ጴጥሮስ እንም ሰብ ወረጀ አወጣኖም ታነ በርበተታ ወካም ጠሎት አመነም፤ ዀትም የሬሳዀቴ ተዥባፐረምታነ "ጣቢታ ተሸ" ባረም፤ ⷕትም ተሞት ተረሳችም፤ ኤነⷕታ ከፈተችም፤ የጴጥሮስ አሸቸንም ተረሳችምታነ ቾናችም። 41ዀትም ኧጀታ ዝራካምታነ ነሳናም፤ በክርስቶስ ያመሮ ሰብም ምስ የᎀተበማ እሽታ ጠናምታነ ቢፍተኽነሜ አቈመናም። 42ዝም ዘንጋ በኢዮጴ ከተማ እንም ተⷐረም፤ ብዘ ሰብም በⷘታ ኢየሱስ አመሮም። 43ጴጥሮስ በኢዮጴ ከተማ ዳነራ ይፈቅ ስምኦን ቲውሪ ምስ ጋᎀ ብዘ ከረ ቾናም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\