ቆላሳይስ 1

1ቢእግዘር ፍቃድ የኢየሱስ የክርስቶስ ናዀቸረነ ተኽረ ተጳውሎስም ተጐፔቸንዳ ተጢሞትዮስም፥ 2በቆላስይስ ከተማ ይረብሮ፥ በክርስቶስ የትቀደሰም የታመሮም ጐፔቸም ኧተᎀቸም፥ ተአባንዳ እግዘር ፀጋም ሽናትም ታኹ ጋᎀ የኽር። 3ያኹ ጠሎት ትናሜነ የⷘታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ አብ የኸረ እግዘር እንም ጋᎀ ሽራኸ ንብኔ። 4አኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ኧመሮታኹም በክርስቶስ ያመሮ ሰብ እንም ንመዶታኹ ሰማነም። 5ውረም የኸረ ወንጌል ይፍትወረር ያኹዌ በሰኔ በዀት ያነ ተስፋ ሰማኹም፤ ኽም የኸሬ በክርስቶስ ኧመሮትማኹም ንማጃኹም ተስፋ ታመሮᎌ በሰሜ ተሸካከተም ቢቅየኹዀታው። 6አኹም ዝኽ ወኼ ወሬ ተሰማኹᎌም ይእግዘር ፀጋም በውረም ኻርኹም ታጬግኹᎌ ከረ ቀነሰም ባኹ የትቾተ ኸማ የኽክም በአለም እንም ዝኽ ወኼ ወሬ ቲዩጂ፥ ሰብ ክርስቶስ በመሮት ቲደብርም ቲትረቅም ነረ። 7ዝም ቢና ሟሬ የክርስቶስ ᎀርቴ አግልጌ የኸረም ቲናም ጋᎀ እማቴ ይቾት ናማጅየንዳ ኤጵፋራ ኦዳናኹም። 8ቢእግዘር መንፈስ ገግ ተገጋኹ ያነናኹ ንማጀ ኦደንደም። 9በኽ የቸነ ዝኽ ተሰማኔᎌ ከረ ቀነስነም አኹ ይእግዘር መንፈስ ቢይብ ኻሮትም በስሮትም እንም ይእግዘር ፍቃድ ትⷕሮᎌ ᎃራ ኻሪነት ይረብርኹዌ ይና ጠሎት አምሮትም ይእግዘር ተጠሶትም አንቸነ። 10ዝም ጭቋሸንዳ አኹም የⷘታ ይሽን ቃር በቶቶት የዀት ፍቃድ ኸማ ትረብሮዌዉ፤ ቦኼ ሜና እንም ትደብሮዌም እግዘርም በጨር በኻሮታኹ ትትረቆዌዉ። 11የኽክም ብንም ዘንጋ ትትቋመሮዌም ትፈርኾዌም ንቅ ክብር ያነን ይእግዘር ደረግ ተⷀፐርኹም ተፓኹም ትረብሮዌዉ። 12አትም ጠነማ ቤኖ ጬት የኸረ መንግስተቴ ያገፓናኹ ተቅዱሳን ጋᎀ ርስት ትትሸዶዌ ያሰናናኹ አብ እግዘር ቲሽርኹ ሽራኸ ትበረዊሸ። 13ዀትም ተጠነማ ግዛት አወጣንደምታነ ይረᎃድን የኧርቸታ መንግስቴ አገፓንደም። 14በርቸታም ወኸት እግዘር ተዌጣንደምታነ ባጢረንዳም አᎋ ባረንደም። 15ክርስቶስ ኤትየ ይእግዘር ውረም የኸረ መሰሮዉ፤ ዀትም የፍጥረት እንም በኽሩ፤ 16በሰሜም ባፈርም ያነ ይትየም ኤትየም ዘንጋ፥ በሰሜም ደረግ ያነኖ እንም፥ አለቃም ዳነ የትፈጠሮ በዀቱ። እንም ዘንጋ በዀትም የዀትም ተፈጠረም። 17ዀት ትንም ዘንጋ ይፍቴ ባነ፤ እንም ዘንጋ በመደር መደረታ ተⷅጣጠረም የቈመበዀቱ። 18ዀት ሰብነተታ የኸረ የቤተክርስቲያን ነሩ፤ ዀትም ተሞት በተሶተታ ይፍትወረርም በኽሩም፤ ዝም የኸረ ዀት ይንም ዘንጋ ይፍቴ ዋና ይኸሬዉ። 19ዝም የኸረ ᎃራ በትከታ ይረብሬ የአብ እግዘር ፍቃደታ የኸሬው። 20በዀትም ወኸት በሰሜም ኸረ ባፈር ያነ ዘንጋ እንም እግዘር ተገገታ ጋᎀ አትሻከተም፤ በመስቀር ᎈር በትዀ ደመታም ሽናት አቸነም። 21ይፍቴ ቲእግዘር ተቤተርኹም ትረብሮ ባነ፤ ባሳባኹም በᎃጥጥ ሜናኹም ይእግዘር ጠላት ባነኹ። 22ኧዃ ጭን ቅዱስም ጥርርም፥ አትም ᎃጥጥ ኤነብኹ ቃር አመነም ቢፍተቴ ያትⷀንብኹዌ ኧርቸታ ገገታ በᎃቶተታ የቸነ እግዘር ተገገታ ጋᎀ አትሻከተናኹም። 23ዝም ይኸር አኹ ወኼ ወሬ በኸረ ቢእግዘር ቃር በረከዊ ተስፋ ታትጥረጥሮ በውረም በመሮት ተቋመርኹም ትትቈሞዉ፤ ዝም አኹ የሰማኹዊ ይእግዘር ወንጌል በአለም እንም ያነቦ ሰብ ዮጅዮ ቃሩ፤ እያም ጳውሎስ አገልጌ የኸርዀ የዝኽ ይእግዘር ቃር ወኼ ወሬ ኦዴዉ። 24ኧዃ እያ ያኹ ትምብር መከራ ወትቀፐረና ይሽሬ፤ ሰብነተታ የኸረ የቤተክርስቲያንም ተክርስቶስ መከራ የተነፈዀታ በኤያመና ታነዀ መከራ በትቀፐሮት ᎃራ አᎂንቴ። 25ይእግዘር ቃረታ እማትም ታናቀብር እንመታ ኦዴ እግዘር ባቤ አደራ የቤተክርስቲያን አⷘⷍሬ ᎂጠርንም። 26እያም ኦድን ዝኽ ይእግዘር ቃር በድረ ዘበር ተሰብ ትከ ተሼመም የረፐረ ኧዃ ጭን እግዘር የቅዱስ ሰበታ እንም ሰቼ ያወጣን ዘንጋው። 27እግዘር የሜጠረኖ ሰብ ያትየሽኖዌ ያነ የዝኽ ሚስጢር የክብር ንቅነት በአኹ በአረማዊ ሰብ ግብት ምራኽር ንቅ ወኽረታ የቅዱሳነታ አትⷐሮቱ፤ ዝም ሚስጥር በተስፋ ንቅየኔ ክብር ያነወ ክርስቶስ ባኹ ግብት ወክረታው። 28ሰብ ያታተታ በክርስቶስ በመሮት ᎃራ ሰብ ይኸርኸማ የሰብ እንም ኻሪነት ባትመሮትም በምኽሮትም የክርስቶስ ቃር ኑድኔ። 29እግዘር በኧርቅ ደረገታ ብያ ኸረም ቢቾትን ሜና፥ በዝኽ ደረግ ወኸት ዝኸታ ይትቾቴ አትባቅር።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\