ገላትያ 3

1አኹ ጋዋ የገላትያ ሰብ፥ ባትቤስሮዌ የገነብኹ ሟኑ? ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀር ᎈር ተሰቀረም ይፍት ይፍት ተጨራ ይትየ ባነ። 2እማት ዝኽ ዘንጋ ኧⷕሬ ኧሸ፤ አኹ መንፈስ ቅዱስ የትⷀፐርኹ ⷅጫ በቀሮታኹዌ? ዌሽ ወንጌል ሰማኹም በመሮታኹው? 3አኹ በጔታ መንፈስ የቀነስኹዊ ዘንጋ በገጋኹ ደረግ ትጀፕሮዌ ታትባቅሮ፤ ነኰ ዝካ ጋዋንኹ? 4በወንጌል የቸነ የሰናብኹ ጅጓረ እንም እክም ቀነም በሮቱዌ? ውረም እክም ቀነም በሮቱ? 5ጔታ መንፈሰታ ይብኹ ባኹሜ ወግ ይቾት ⷅጫ በቀሮታኹ ቴኸር ወንጌል ሰማኹም በመሮታኹው። 6ዝም "አብርኻም በጔታ አመረም፤ ኧመሮተታ ፅድቅ ኸረም ተᎂዘረለም" ቧርም የጣᎉም ኸማው። 7ኼታ በጔታ ያምር እንም የአብርኻም ዘር የኸረ ኸማ ኻሮ። 8የአረማዊም ሰብ በጔታ በመሮተዀና ጔታ ያፀድቅኖ ኸማ በመጣፍ በተረም ዝረⷈም፤ "ሰብ እንም ባኸ በረካ ይረኽቦቴ" ቲብር ጔታ በተረም የአብርኻም ወንጌል ኦደንም። 9በዝም የቸነ በጔታ ያምሮ እንም ታመረ ተአብርኻም ጋᎀ በረካ ይረኽቦ። 10"በⷅጫ መጣፍ የትጣፈ ትዛዝ እንም በᎃራ ቅየም ኤረብር እንም የሰተዊው" ቧርም የጣᎋዬ "ⷅጫ በቀሮት ንተርፍነቴ" ይብሮ እንም የሰተውዮሎ። 11"ፃዲቅ ሰብ በመሮት ኧያም ይኸር" ቧርም የጣᎋዬ ⷅጫ በቀሮት ሟኒም ሰብ በጔታ ይፍቴ ኤፀድቅ ኸማ የትⷐረ ቃሩ። 12ⷅጫ በመሮት ᎈር የቈመቃር አንኸረ፤ አቸም "ሰብ በⷅጫ ይረብሬ ይዀለ የⷅጫ ትዛዝ እንም ቲቅየው" ቧርም ጣᎉም። 13"በጨ ተሰቀረም ይሞት እንም የሰተዊዉ" ቧርም የጣᎋዬ ክርስቶስ ይና ቲብር የሰተዊ ኸረም ተⷅጫ ስድብ ተዌጣንደም። 14ዝም የኸረ ጔታ የአብርኻም ያወን በረካ በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት የአረማዊ ሰብ ይሰራኖዌም ጔታም ኤብኹቴ የባረ መንፈስ ቅዱስ በመሮት ንትⷀፐኔው። 15ጐፔቾ እንዴ ዝኽ ዘንጋ በሰብ ወኸት ተርወሰዊ ዘንጋ አትዋረዊ፤ አት ሰብ ርዳ በገፓ አንⷀ ሟኒም ሰብ ርዳ ይጠሴ ዌም ይደብርዌ ኤዀለ። 16ጔታም የአብርኻም የዘረታ ኤብኸቴ የዋረን ተስፋ በዝ ኤነቱ፤ ተስፋ ያዊ የብዘ ሰብ የኸረ ኸማ አሚቲ መጣፍ "የዘራኸ እንም" ኤብር፤ ቢኸርም ተስፋ ያዊ ያተታ የኸረ ኸማ ቲዩድ "የዘራኸ" ይብር፤ ዝኽ "ዘራኸ" የዋሪ ክርስቶሱ። 17ኧጋ እያ ኧብር ዝኸታው፤ ታርበት በቅር ሳሳ ዘበር አንⷀ የቸነ ⷅጫ ጔታ በተረም ርዳ ገፓም ያወናም ተስፋ ይሸሬ ዌም ያጠፌ ኤዀለ። 18አት ዘንጋ ይወርሺ በⷅጫ ወኸት ቢኸር ጔታ ባበ በተስፋ ቃር ወኸት ወኽረታ ይቂ ባነ፤ ቢኸርም ጔታ የአብርኻም ዋራሽ ያᎀነን ኤብኸቴ በዋረን በተስፋ ቃር የቸነው። 19ኧጋ ⷅጫ ያዊ የምቃሩ? ⷅጫ ተስፋ ያዊ የአብርኻም ዘር ቲቸን ዳር ᎃጥጥ ሜና ምር የኸረ ኸማ ያትየሼው፤ ⷅጫ በሜና የዋረ መሌካ አቸነንምታነ ባት ሰብ ወኸቱ። 20ቢኸርም ሶስተነ ሰብ ያትⷈሽ በዄት ሰብ ግብቱ ባንኸሬ ብማት ሰብ አንኸረ፤ ጔታ ጭን እማቱ። 21ኧጋ ⷅጫ ጔታ ኤብቴ ተባረ ተስፋ ኤትስማማዌ? ስርም ይትስማማ። ኧያም ያሜዬ ይዀለ ⷅጫ ያውንደ ተኸረ ፅድቅ በⷅጫ ወኸት ይንኸዊ ባነ። 22ቢኸርም የጔታ ቃር ሰብ እንም በባጢር የትጠበጠኸማ ዩድ፤ ዝም የባረወ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምሮኽኖ እንም ጔታ ኤብቴ የዋረን ተስፋ ይቤው። 23ይሬ ኧመሮት ይቸንወ ግዝየ ስን ዝኽ ኧመሮት ተተኖታ ይፍቴ የⷅጫ እስረነ ኸነም ታገድነም ባነ። 24በዝ ኤነት በመሮት ንፀድቅኔ ክርስቶስ ቲቸን ዳር ⷅጫ የክርስቶሴ ያሰራንዴ ይቅየንደ ባነ። 25ኧዃ ጭን በክርስቶስ በመሮተንዳ ተⷅጫ ነጣ ወጣነም። 26በኢየሱስ ክርስቶስ በመሮታኹ እንማኹ የጔታ ደንⷛንኹ፤ 27በትጠመቆት ተክርስቶስ ጋᎀ እማት የኸርኹ እንም ክርስቶስ ተኸተርኹም። 28እንማኹ በኢየሱስ ክርስቶስ እማት የኸርኹዌ በይኹዳም በአረማዊም ሰብ፥ በባርያም በአራባሪም፥ በርችም በገረድም ግብት ᎇችርነት ኤነ። 29ኼታ የክርስቶስ በኸርኹ የአብርኻም ዘርንኹ፤ ጔታም ኤብቴ የባረም ኸማ አኹም የተስፋታ ዋራሽንኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\