እብራዊ 11

1እምነት ወበር በተስፋ ንቅየኔዮ ዘንጋ ንረኽብነ ኸማ ያሜም፥ አናዥኔ ዘንጋ ጪግ ያነ ኸማ ያትየሽቃሩ። 2የድረም ሰብ በመሮተዀና የቸነዉ። 3ፍጥረት እንም ቢእግዘር ቃር የትፈጠሮ ኸማ ንⷕነ በእምነት የቸነዉ፤ የኽየኸሬ ይትየ ዘንጋ እንም የትቾተ ቴትየ ዘንጋ የኸረ ኸማ ንⷕነም በመሮቱ። 4አቤል ተጐፔያታ ተቃየል ይፈዝ ኽትም ይእግዘር ያትⷀነበ በእምነቱ፤ እግዘር የአቤል ኽትም ሳረንም በትⷀፐረ ግዝየ አቤልም በእምነተታ ፃዲቅ የኸረኸማ ተምሰኰረረም፤ አቤል ተᎀተ አንⷀም ኧዃም ቢኸር በእምነታ የቸነ ኧዃም ቲዝረⷍነረ፤ 5ኼኖክ ቤሞቴ ሰሜንየ ዮሰጂ በእምነቱ፤ እግዘር ዮሰደኔ አነከዊ፤ ኼኖክም ቴወስጂ ይፍቴ እግዘር በዀት የሳረን ኸማ ኦጅነም። 6እምነት ኤባር ይእግዘር ይሽን ቃር ይቾችዬ ኤኸር፤ ይእግዘሬ ይቸኖ ሰብ እግዘር ያነ ኸማም ዀታ ይሰበዊኽኖ ዋጋዀና ይብኖ ኸማ ኧመሮት ነረቦ። 7እግዘር ገና ቤትየ ዘንጋ በተረም የኖኽ አትጬፐም ቦደን ግዝየ ኖኽም ይእግዘር በስረፎት አበሩሰታ ያተርፌ ቢእግዘር አመረም በባር ᎈር ያር መርከብ የሸከተ በመሮተታው፤ በኖኽ እምነት በአለም ያነ እንም ባጢረተነ የኸረኸማ ተⷐረምታነ ተፈንደወም፤ ኖኽም በመሮት ይረኽዊ ፅድቅ ዋራሽ ኸረም። 8አብርኻም ርስት ኸረም ይትⷀᎌን መደር ያሬ በጠኔ አንⷀ ኤቴ ያርኸማ ቤⷕርም ያሬ ኧጊ ባረም የታዘዘ በእምነቱ። 9የዀትኸማ ዋራሽ ተኸሮ ተይሳቅም ተያቆብም ጋᎀ እግዘር ኤብኸቴ በዋረን ገነ ሳናጫት ኸረም ቢእግዘር ተመመረም በዱከም ነፐረም። 10ዝም እግዘር በብላት ያረሸን ኤትባነር ከተማ ይገቤ ይቈየን ባነ። 11ሳራም ተስፋ ያበና እግዘር ᎃርቴ የኸረኸማ የኻረቼ፥ ጠኖት ኤኸላ ባሪቅ ብትኸርም በደን ትከ ይቾናቤ ደረግ የረከበች በእምነቱ። 12የኽየኸሬ የᎀተ ሰብ ኸማ ተትሜዘረ ተአብርኻም የሰሜ ዀዀብኸማ የበሳም የባር አሸዋኸማም ኤትሜዘር ዘር ነከዊም። 13ዝኽ እንመዀና የᎀተቦ አመሮምታነው፤ እግዘር ይብኖዌ ርዳ የገፓሎ ቃር አነከቦ፤ ቢኸርም ተረቌ አሰቦምታነ የረከቦኸማ ሳረኖም፤ በዝም በአፈር ባዘራም ሳናጫትንደ ባሮም ዝረከቦም። 14የኽክም ይዝረኮ ሰብ የገገዀና ገነ ይትጨሞ ኸማ ያትየሰቦ። 15ዮጦᎌ ገነ ይዘግዶ ተኸረ ኽም ገነ ይትዠፐሮዌ ይኽሎ ባነ። 16ኧዃ ጭን ተኽ ቶጦᎌ ገን ይርቅ በሰሜ ያነ ገን ይትሜኖ፤ የኽየኸሬ እግዘር ይረብሮᎌ ከተማ ያወናሎዌ "ⷘታንዳ" ባሮም ቢጠረዊ ኤያቅᎀጭን። 17አብርኻም በᎈተሪ ግዝየ ይሳቅኽትም አመነም ያትⷀነወን በእምነቱ፤ የተስፋ ቃር የትⷀፐረ አብርኻም እማት ኧርቸታ ኽትም ያᎂኔ ባነ፤ 18ኧጋ እግዘር የአብርኻም "ዘራኸ በይሳቅ ወኸት ይጠናንኸቴ" ቧረንም ባነ። 19እግዘር የᎀተ ኧያም ያሜዬ ይዀለ ኸማ አብርኻም አመረም ኧርቸታ ይሳቅ ተሞት የትረሳ አኽር አሸንም። 20ይሳቅም የዝ አንⷀ ይኸር ዘንጋ አሰበም የዴንⷛታ የያቆብም የኤሳውም የዳረኖ በእምነቱ። 21ያቆብም ይሞትወ ግዝየ ቲሰራ የዮሴፍ ዴንⷛ አት ባት ዳረኖም፤ ብንጣረታ ተሻመኸም ይእግዘር ሰገደም። 22ዮሴፍም ይሞትወ ግዝየ ቲሰራ የእስራኤል ሰብ ተግብፅ ገነ ይወጦ ኸማ አመረም ዝረⷈም፤ የዀትም አጥምቃር ምር አምሮት ያነቦኸማ ያዘዘኖ በእምነቱ። 23ሙሴ ቲትጨን መርካም የኸረ ኸማ አብ ታዶተታ አሰቦምታነ የርስ ትዛዝ ቴሰርፎ የሶስት በነ የጠቀረዊ በእምነቱ። 24ሙሴ በትራቀ አንⷀ "የፈርኦን መቸበያ" ቧርም ይጠሬዬ አንሸ የባረ በእምነቱ። 25የግዝየታ ባጢር ቾችም ቲረኽዊ ብንⷅት ይርቅ ሙሴ ቲእግዘር ሰብ ጋᎀ መከራ ወትቀፐር ሸፐተም። 26ዀትም የዝ አንⷀ ይረኽውን ዋጋ ሽልማት የኻረየኸሬ፥ ተግብፅ ገነ ዱንያ ይርቅ የክርስቶስ ቤቶ ወትዋለድ ይርቅ ዱንያ የኸረኸማ አሰበም ኻረም። 27የርስ ማት ቴሰርፍ ተግብፅ ገነ ዮጣ በእምነቱ፤ ኤትየ እግዘር ያሸን አኽር አመነም ባመረወ ዘንጋ ተቋመረም። 28የበኽር ዴንⷛ ይቀጥሬ የታዘዘ መሌክም የእስራኤል የበኽር ዴንⷛ ቤቀጥኖዌ የፋሲካም የደም ፈንቶት ⷅጫ ያመነ በእምነቱ። 29የእስራኤል ሰብ በጠረቅ አፈር ይትⷘና ሰብኸማ ኸሮም የኤርትራ ባር የትⷘኖ በእምነቱ፤ በግብፅ ሰብ ዝክም ይትⷘኖዌ በባር ግብት ቢገቦ እንመዀና ባር ዋጠኖም። 30የእስራኤል ሰብ በኢያሪኮ ከተማ ዙርያ ያጠሪ ግምብ ሰባት ከረ በዦሮ አንⷀ የከተማ ዀታ የግምብ ኧጭር የትዳሰ በእምነቱ። 31ተረከበች ሰብ ዀጅር ትደምድ የረፐረች ራብ ይውርያ ምሽት ከተማ ያታውሮዌ ቶጤ የቸነቦ የእስራኤል ሰብ ወኼቃር የትⷀፐረቸኖዌ የጔታ ቴታዘዞኽኖ ጋᎀ ባትሞቴ በእምነት ተነፈችም። 32ኧጋ እንጐድ ቃር ምር ንበር? የጌዴዮን፥ የባርቅ፥ የሳምሶን፥ የዮፍታኼ፥ የዳዊት፥ የሳሙኤል፥ የነቢም ወገዀና እንም ኦድኹዌ ግዝየ ያርሴ። 33ኽኖ ቢእግዘር በትመመሮተዀና የብዘ ገን ንስ ⷀመቦም፤ በⷅጥየ አንቅ አትየተሮም፤ ኽኖም የቅራበዊ ተስፋ ነከቦም፤ የዠፕ አንቃ ዘጎም። 34ይሳት ደረግ አጠፎም፤ ተⷀⷃ ሴፍ አመንጦም፤ ⷀጨነ የረፐሮ ያትሽንፎ ቃር ኸሮም፤ የጠላት ጋዘነ አሳደዶም ⷀመቦም። 35እሽታም ቢእግዘር የትመመረሜ የᎀቶ ደቦወኽነማ ተሞት ተረሶም ነከበማዮም፤ እንጐደዀናም "ይርቅ ኧያም ኸርዀም የዘላለም ኧረብሬ ትምብር ኧዃ ተሞት ንትረፍ አምብር" ባሮም ቲሞቶ ዳር ተደነጎም፤ ተታገዶᎌም ይትፈቶዌ አንሳቦ። 36እንጐደዀናም አⷈሽፖም፤ ገረᎋዮም፤ እንጐደዀና በግር ብረት አጐጅዮምታነ ቦኽኔ ቤት አገᎌም ቃሶዮም። 37ብምር ወኰዮም፤ በመጋዝ ትረተርዮም፤ በሴፍ ወኰዮም፤ እንጐድመዀና ዜጋ ኸሮም፥ የጤ ተፌቅ ንማድ ተኸተሮም፥ ተፌጠጦም ተላሎም። 38የአለም ሰብ ተኽኖ ጋᎀ ይረብሬ አምበቃ፤ ኽኖ በኸብር፥ በቈቶ፥ ባፈር ወረ ደንም፥ በጉነ ጐጀም ነፐሮም፤ በዝ ኤነት አለም የኽኖ ይሽር ቃር ኺተ አነከበዊ። 39ዛዀና እንም በእምነተዀና ቢያⷛⷝዥዮም እግዘር ይብኖዌ ተስፋ ያበኖ ዘንጋ ዳር አነከቦ። 40እግዘር ይና ይፈዝ ዘንጋ አወናንደም የኸሬ ኽኖ ቲና ጋᎀ ባንኸሬ ይማተዀና ᎃራ ኽሮት ኤኸሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\