ዮኻንስ 10

1ዠፐረም ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ "የውረመና ኧብርኹ፤ ቦፈንቻ ቴኸር ብንጐድ ወኸት የጤ ጋድር ይገባዀታ ኔባም ሽፍጣሙ። 2ቦፈንቻ ይገባታ ጭን የጤ ዜማንቸው። 3ቦፈንቻም ይቅየዀታ የዀትም ይገቤ ይከᎋትረ፤ ጤም ኽኖ ቃረታ ይሰሞ፤ ዀትም የገገታ ጤ በሽም ሽመዀና ይጠራኖ፤ የኽኖም አⷐተረም ይወስድኖ። 4የገገታ የኸሮ ጤ እንም ታወጣኖ አንⷀ ይፍት ይፍተዀኔ ያር፤ ጤም ኽኖ የዜማንቸ ቃረታ ይⷕሮ የኸሬ ይትⷐተረዊ። 5ይእንጐደታ ቃር ጭን ኤⷕሮ የኸሬ፥ ተዀት ይፍቴ ይብረሶ ባንኸሬ ኤትⷐተረዊ" ባረም። 6ኢየሱስ ዝኽ ወማካ ኦደኖም፤ ኽኖ ጭን ዮደኖ ቃር አምቤሰሮ። 7በኽ የቸነ ኢየሱስ ዠፐረም ዝካ ባረም፤ "የውረመና ኧብርኹ የጤ ወፈንቻ እያትንዀ። 8ትያ ይፍቴ የቸነቦ እንም ኔባም ሽፍጣሮ፤ ጤም የኽኖ ቃር እንሰሞዮ። 9ወፈንቻ እያትንዀ፤ ብያ ወኸት ይገባዀታ ይተርፍ፤ ዀትም ገፓም ይወጣ፥ ሰርም ያነወ ሰረጌ ይረኽብ። 10ኔባምዀታ ይቸን እማት ይሰርቄ ይቀጥሬም ያጠፋሜዉ፤ እያ የቸነዀ ጭን ሰብ ኧያምም ᎃራምኸሮም ይረብሮዌዉ። 11"ወኼ ዜማንቸ እያትንዀ፤ ወኼ ዜማንቸ ነብሰታ የጤየታ ቲብር አወጣም ያⷀፕር። 12የዀት ያንኸሮ ጤ ይቅዬ የስራዊ ዜማንቸ ጭን ጤ ያⷅ ቀወረ ቲቸን ቲያዥ ጤኽኖ ቸም ይሮጥ፤ ቀወረም የጤኽኖ አብረገገም ይብራጭኖ። 13ጤም ይቅየዀታ ይሮጥ ያነ የስራዊ የኸሬም የጤኽኖ ኤትጨነቅሮ የኸሬዉ። 14ወኼ ዜማንቸ እያትንዀ፤ እያ የገገና ጤ ኧⷕኖ፤ ጤየናም ይያ ይⷕሮን። 15እያ የኽኖ ኧⷕኖ ያነ አብ ይያ ይⷕሬም እያም የአብ ኧⷕን ኸማው፤ እያም የጤየና ነብስወተና አወጣዀም አⷀፕርቴ። 16ተዝ ጤ ጋᎀ እማት አንኸሮ እንጐድ ጤ ነረቦን፤ ኽኖም አተኖት ነረቢ፤ ኽኖም ቃረና ይሰሞቴ፤ እንም ብማት ይረብሮቴ፤ ዜማንቸዀናም እማት ይኸርቴ። 17"እያ ኼብትዀ ኧወስድን ነብሰና አቀፒትዀ ኤብ የኸሬ አብ ይረምዴ። 18በፍቃደናም ነብሰና አወጣዀም አⷀፕር ባንኸሬ ነብሰና ትያ ይወስድቢ ሰብ ኤነ፤ ነብሰና አወጣዀም አⷀፕሬም ዠፐርዀም ኧወስዴ ደረግ ነሬ፤ ዝኽ ኧቾቴ አባና አዘዜም" ባረም። 19ተዝ ተዝረⷈን ዘንጋ የቸነ የይኹዳ ሰብ ኽኖም ተኽኖም በቃረዀና አናቻፐሮ። 20ተኽኖም ብዘዀና "ዀት ሲጣር ነረወ፤ ሽርሽር ባረም፤ የምር ቃረታ ትሰመዊ?" ባሮም። 21እንጐደዀና ጭን "ዝኽ ሰብ ጮዳ ሲጣር ያነወ ሰብ ጮዳ አንኸረ፤ ሲጣር የᎋርጥ ኤን ወከፍት ይዀለዌ?" ባሮም። 22በኢየሩሳሌም የቤተመቅደስ የመጠረወ ባር ያከውርᎌ ከረ ሰናም ባነ፤ ወክተታ ዘር ባነ። 23ኢየሱስ በቤተመቅደስ በሰለሞን ⷛⷈዳ ያር ባነ። 24በኽ ግዝየ "መቸ ስን ተጥራጠነም ንረብነኸማ ታሜንደ? ይቸንቴ የዋሪ ክርስቶስ አኸ በኸርኸ ገክርም ኦድንደ" ባረዊም። 25ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "እያ ኦድኩም፤ አኹ ጭን አናመርኹ፤ ባባና ሽም ኧቾትን ሜና እንም ይያ ዩድኒ። 26አኹ ጭን ተጤየና አንኸርኹዌ አታምሮን። 27ጤየና ቃረና ይሰሞ፤ እያም ኧⷕኖ፤ ኽኖም ይትⷐተሮን። 28ኽኖም የዘላለም ኧያም ኸሮም ይረብሮኸማ አሜኖ፤ ስርም ኤሞቶ፤ ሟኒመታ ትያ ኧጅ ነጠቀም ይወስድኖዌ ኤዀለ። 29ኽኖ ይያ ያቤ አባና ትንም ይርቅ፤ ተአብ ኧጅ የኽኖ ነጠቀም ይወስዴ ይዀለ ኤነ። 30እያም አብም እማትንደ" ባረኖም። 31ኢየሱስ ዝኽ ቲብር የይኹዳ ሰብ የኢየሱስ ይወገውዬ ዠፐሮም እምር ነሶም። 32ኢየሱስም "አብ ያቤ ብዘ ወኼ ሜና አትየሽኩም፤ ኧጋ የንቃር ብምር ትወጎን?" ባረኖም። 33ኽኖም "ያኸ ንወጋኔከ ያነ ቢእግዘር የቅኔመ ቃር የዝረⷈኼዉ ባንኸሬ ወኼ ሜና የቾትኼ አንኸረ፤ አኸ ሰብ በኸርኸሜ ገጋኸ እግዘር ያመነኼዉ" ባረዊም። 34ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "በⷅጫኹ 'አኹ አማልእክትንኹ ባዀም' ይብር ቃር ተጣፈም አንኸረዌ? 35ይእግዘር ቃር የቸነሮኽኖ እግዘር አማልእክትሎ ባረም በጠናኖ ይእግዘር ቃር ይሸሪዬ ኤኸር። 36ኧጋ አብ የገገታ ቅዱስ አመነም ዝኽ አለም የራዀን 'እያ ይእግዘር ትከንዀ' የባሬ 'ይእግዘር ትቀርም' የምር ትብሮ? 37እያ ያባና አንቾትዀ በኸረ አኹም ብያ አትመሮ። 38ያባና ሜና ኧቾት በኸረ ጭን ብያ ባታምሮም በሜናና የቸነ ኧመሮ፤ በዝ ኤነት አብ ብያ ያነ ኸማም እያም በአብ ያነዀ ኸማ ተጨራ ትበስሮሸ" ባረኖም። 39ኽኖም ዠፐሮም የኢየሱስ ይጠብጠውዬ ኤሎም፤ ዀት ጭን ወጣም ፈካኖም። 40ኢየሱስ ኻበም ዮርዳኖስ በር ተⷘናም፤ ይፍቴ ዮኻንስ ያጠምቅወ የረፐረ መደር ቸነም፤ በኽሜ ኧከሰም። 41ብዘ ሰብ የዀትኼ ቸነቦምታነ "ዮኻንስ አትም ወግ ቃር አንቾተ፤ ቢኸርም ዮኻንስ የዝ ምስ ቃር ዮደ እንም ውረሙ" ባሮም። 42በኽም መደር ብዘ ሰብ በኢየሱስ አመሮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\