ዮኻንስ 12

1የአይኹድ የፋሲካ ባር ያከውርዬ ስድስት ከረ ቲተርᎋን ኢየሱስ ቢታንያ ቀያ ቸነም፤ ቢታንያ ኢየሱስ ተሞት የረሳን አላዛር የረፐረወ ቀያው። 2በኽም ኧርባት አፈጠሮለም፤ ማርታ በኽሜ ታባዝር ባነ፤ ተኢየሱስ ጋᎀ ኧርባት ይበሮዌ ተቾኖ ሰብ አተታም አላዛር ባነ። 3በኽ ግዝየ ማርያም ዋጋታ ንቃር ጥረ የኸረ ተናርዶስ የሸኰቺ፥ የሊትር ግብት ይኸር አት ብርቃጥ ሽቶ ወሰደችም የኢየሱስ ኧግር ቀፓችም፤ በነረⷕታም ኧግረታ ᎃሻሸቸንም፤ ቤትምዀታ የሽቶ ሽትነት ጥርቅም ባረም። 4ተኢየሱስ ተማሪ አተታ የኢየሱስ አወጣም የጠላት ያⷀፕውን የአስቆሮቱ ይኹዳ፥ 5"ዝኽ ሽቶ አሰየቶ ዋጋታ የዜጋ የምር አናውዮ? ቢያስሬ ዋጋታ ሶስት በቅር ብር ይኽር ባነ" ባረም። 6ዀት ዝኽ የባረ ውረም የዜጋ ያትማጠጠኖዌ ቴኸር ገገታ ኔባ የኸሬዉ፤ የዋጋ ᎀነ ይጠብጥ ዀት የኸሬ በᎀነዀታ ታወኔ ዋጋ ስርቆት ንወሸም ባነ። 7ኢየሱስም "እያ ታንሞትም የሬሳና ይቀዌ ሽቶ ኧዃ የቀፓቼ የኸሬ የⷕት ቴና። 8ዜጋ እንም ጋᎀ ታኹ ይረብሮ፤ እያ ጭን የቀርየጋ ባንኸሬ ታኹ አነብር" ባረም። 9በኽ ግዝየ የይኹድ ገነ ሰብ ብዘዀና ኢየሱስ በቢታንያ ቀያ ያነ ኸማ ኻሮም ቸነቦም፤ የቸነቦም እማት የኢየሱስ ያዞዌ ቴኸር ኢየሱስ ተሞት የረሳን የአላዛርም ያዞዌ ቲብሮ ባነ። 10በኽ የቸነ የⷀስ አለቃ የአላዛርም ይቀጥረውዬ ተማከሮም። 11ዝም የትማከሮ ብዘ የይኹዳ ሰብ ዳነዀና ታቦምታነ በአላዛር የቸነ የኽኖ በኢየሱስ ያምሮ የረፐሬው። 12በመረጋታ የፋሲካ ባር የቸነቦ ብዘ ሰብ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ ይቸኔ የትረሳ ኸማ ሰሞም። 13የዘንባባ ቅጠር ጠበጦም የዀት ይትⷀፐረውዬ ወጦም። "ኾሳና ቢእግዘር ሽም ይቸን የእስራኤል ንስ የትዳረው" ቲብሮ አትኻኖም። 14ኢየሱስ ይማር ትከ ነከበምታነ በዀት ᎈር ቾናም፤ ዝም የኸረወታ፥ 15"ኢየሩሳሌም ከተማ እንሰነፍኸ፤ ኧዥ ንሳኸ ብማር ትከ ᎈር ቾናም ይቸን" ቧርም የጣᎉ ትንቢት ውረም ይኸሬው። 16ተማሪየታም ይፍትወረር ዝኽ እንም አምቤሰሮ ባነ፤ ኢየሱስ በክብር ሰሜንየ ቶጣ አንⷀ ዝኽ ያመነዊ እንም የዀት በመጣፍ በጣᎉ ኤነት የኸረኸማ ዘገዶም። 17ኢየሱስ የአላዛር በᎀገማ ደኔ ጠናም ተሞት በረሳን ግዝየ፥ ተዀት ጋᎀ የረፐሮ ሰብ እንም የዀት ቃር ዩዶ ባነ። 18ብዘ ሰብ ይትⷀፐረውዬ ዮጦ ዝኽ ወግ የቾተ ኸማ የሰሞዌ ባነ። 19በኽ ግዝየ የፈሪሳም ሰብ ኽኖም ተኽኖ "ኧዞ ሰብ እንም የዀት ተⷐተረንም" ይና አትምቃር ናሜኔ ኤኸርንደኸማ ታዞዌ? ተቤበሮም። 20በባር ከረ ይእግዘር ይሰግዶዌ ኢየሩሳሌም ከተማ ቶሮ ሰብ ግብት አታት የግሪክም ሰብ ባነቦ። 21ኽኖም በገሊላ ገነ የቤተሳይዳ ከተማ ምስ የፊሊጶሴ ተⷀነቦምታነ "ⷘታንዶ የኢየሱስ ናዥኔ ንሸነ" ባረዊም። 22ፊሊጶስ ወረም የእንድርያስ ኦደንም፤ እንድርያስም ፊሊጶስም እማቴ ወሮም የኢየሱስ ኦደዊም። 23ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "የሰብ ትከ ይከብርወ ወክት ሰናም፤ 24የውረመና ኧብርኹ ስኔ ባፈር ወጠቀም ባᎀተ ይማተታ ይቾና፤ በᎀተ ጭን ብዘ ᎃርት ያወርድ። 25ነብሰታ ይረምዀድታ ያጠፏን፤ በዝ አለም ነብሰታ ይጠራዀታ የዘላለም ኧያም ይኸር። 26ይያ ያⷘⷍሬዬ ይሸ ይያ የትኸተሬ፤ እያ ባነኽወ መደር ዀትም በዛኼ ይምበርሸ፤ ይያ ያⷘⷈሬ ሰብ አብ ያከውን" ባረም። 27ዠፐረም ኢየሱስ "ነብሰና ኧዃ ተጨነቀም፤ ምር ንበር? አባኖ ተዝ ግዝየ አትርፌ ንበርዌ? ዝካ ባምብሬ ጭን፥ እያ የቸነዀ በዝ ግዝየ ዝኽ መከራ ኧትⷀፐሬዉ። 28አባኖ ሽማኸ አክውን" ባረም። በኽ አንⷀ "እያ ሽመና አከውንቴ፤ ኧዃም አከውንቴ" ይብር ቃር ተሰሜ ቸነም። 29በኽም የረፐሮ ሰብ ዝኽ ቃር በሰሞ ግዝየ "ድየ እንግበከበም" ባሮም፤ እንጐደዀናም "መሌኩ የዝረⷈን" ባሮም። 30ኢየሱስ ጭን ዝካ ባረም፤ "ዝኽ ቃር ያኹ ቲብር ቸነም ባንኸሬ ይያ አንኸረ፤ 31በዝኽ አለም ሰብ ይትፈንድወ ግዝየ ኧዃው፤ የዝ አለም ዳነ ሲጣር ውጤንየ ይቋሺ ኧዃው፤ 32እያ ጭን በጨ ᎈር ትንትሰቀር ሰብ እንም ይያኼ ይቸንኸማ አሜቴ" ባረም። 33ኢየሱስ ዝኽ የዝረⷈ ዀት በምር ኤነት ሞት ይሞት ኸማ ያትየሼዉ። 34ሰብምኽኖ "በሙሴ ⷅጫ የትጣፈ 'ክርስቶስ የዘላለም ይረብርቴ' ይብር ቃሩ፤ ኧጋ አኸ 'የሰብ ኧርች ወትሰቀር ነረወ' መምር ትብር? የሰብ ኧርችኽ ሟኑ?" ባረዊም። 35ኢየሱስም "ኧዃ ጬትዀታ የቀርየጋ ታኹ ጋᎀ ነረ፤ ባኹ ጠነማ ቤሰራብኹዬ ጬት ታነ ተዥባበሮ፤ በጠነማ ይትዥባፐርዀታ ጭን ኤቴ ያር ኸማ ኤⷕር። 36አኹ የጬት ዴንⷛ ትኸሮዌ ጬት ታነ በጬትዀታ ኧመሮ" ባረኖም፤ ኢየሱስ ዝኽ ባረም ቲጀፕር ወጣም ተሰወረቦም። 37ኢየሱስ ዝኽ አኽር ወግ ቢፍተዀኔ ቢቾትም፥ የይኹዳ ሰብ በዀት አናመሮ። 38ዝም የኸረ ነቢ ኢሳያስ "ⷘታኖ ይና ዮድኔ ሟን አመረም? ይእግዘርኽ ደረግ የሟን ትየም?" የዋረን ቃር ውረም ይኸሬው። 39የኽክም ኢሳያስ ዝካ የባሬ አናመረዊ፦ 40"በኤነዀና ኧዥተቦም፥ በⷕነዀናም አጫምችተቦ ኤትዠፐሮም ኤፈዝኖምኸማ እግዘር ኤነዀና አፈንጠኖም፤ ⷕነዀናም አተፗንም።" 41ኢሳያስ ዝኽ የባረ፥ የኢየሱስ ክብር ያሼው፤ የኽየኸሬ የኢየሱስ ቃር ዝረⷈም። 42ቢኸርም ተይኹዳ ሰብ ዳነ ዳር ብዘመዀና በኢየሱስ አመሮም፤ የኽርምታነ አይኹድ ቲደመዶᎌ ቤት ቤያወጦዮዌ የፈሪሳ ሰብ በስረፎት የᎃየም አኖደቦለ። 43ዝመታ ያመነቦ ኽኖ እግዘር ቲይብኖ ክብር ይርቅ የሰብ ክብር የረመዶዌው። 44ኢየሱስም ቃረታ ከፍ አመነም ዝካ ባረም፤ "ብያ ያምር እማት ብያም ቴኸር በራኼምዀታ ያምር። 45ይያ ያዥዀታ የራኼምዀታ ያዥ። 46ብያ ያምርዀታ በጠነማ ቤረብሬ እያ ጬት ኸርዀም ዝኽ አለም ቸነዀም። 47ቃረና ሰማም ኤታዘዝዀታ እያ አንፈርድወ፤ እያ የቸነዀ የአለም ሰብ ተባጢረዀና አተርፌዉ ባንኸሬ ኧፈርድቦዌ አንኸረ። 48ይያ ይቀርጥ ቃረናም ኤትⷀፐር ሰብ ይፈርድወ ነረ፤ እያ የዝረⷈዀን ቃር በቀጥወ ከረ በዀት ይፈርድወቴ። 49እያ በገገና ደረግ አንዝረⷈዀ፤ እያ ኧዝረⷍን ያነ ቃር የራኼ አብ ያዘዜ ቃሩ። 50ይእግዘር ትዛዝ የዘላለም ኧያም ያሜ ኸማ ኧⷕር፤ በኽ የቸነ እያ ኧዝረⷍን ቃር አብ 'ዘንⷝ' ባረም ያዘዜ ቃሩ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\