ዮኻንስ 16

1ዝኽ እንም ዮድኩ እምነታኹ ባተቦዌ ትምብሩ። 2የጠሎት ቲደመዶᎌ ቤት ያወጦኩቴ፤ ያኹ ይቀጥሮኩ እንም "ይእግዘር ያⷘⷍሮ ቃር ይመስኖ ከረ ይቸንቴ። 3ዝኽ እንም ይቾቶ ያነ አብም እያም አንኻሮዌዉ። 4እያ ዝኽ ያኹ የዝረⷈኩ ጭን ወክተታ ቲሰራ ምቃር የባኩኸማ ዮድኩ ኸማ አኹም ትዘግዶዌዉ።" "ዝኽ ቲፍትወረር ያኖድኩ ታኹ ጋᎀ የረፐርዄዉ።" 5"ኧዃ ጭን የራኼዀቴ አርቴ ቢኸርም ታኹ 'ኤቴ ታርቴ' ባረም ይትሰሬ ሰብ ኤነ። 6የኽርምታነ ዝኽ እንም ያኹ ዮድኩዊ ንቃር ተመጠጥኹም። 7እያ ጭን የውረመና ኧብርኹ፤ ይያ ወሮት ያኹ ወኼዉ፤ እያ ባንᎄርዀ አትቋመረም ይመኽርኹ መንፈስ ያኹዌ ኤቸን፤ እያ ቦርዀ ጭን ዀት ያኹዌ ኧራኽንኹሸ። 8ዀት ቲቸን የባጢርም ቃር፥ የፅድቅም፥ የፍርድም ቃር የሰብ አጬገም ዩድቴ። 9ባጢር ምቃር የኸረ ኸማ አጬገም ዩድኖያነ ኽኖ ብያ ኤያምሮ የኸሬዉ፤ 10የፅድቅ ቃር አጬገም ዩድ ያነ እያ የአቤ አር የኸሬ አኹም ተዝ አንⷀ ይእያ አታዞን የኸሬዉ፤ 11የፍርድ ቃር አጬገም ዩድያነ የዝ አለም ዳነ 'ሲጣር' የትፈንደወ የኸሬዉ። 12"እያ ያኹ ኦድኹ ብዘ ዘንጋ ነሬ፤ ቢኸርም እንመታ ኧዃ ወጥብጦት ኤኸንኹ። 13የውረም መንፈስ ቲቸን ጭን የውረም ኤሜ እንም ይስድኹሸ፤ የውረም መንፈስ ይዝረⷍ ያነ የሰሟን ቃሩ ባንኸሬ ተገገታ አንኸረ፥ የኸሬ ዀት የዝኽ አንⷀ ይኸር ቃር ዩድኹቴ። 14ይያ ተኸረ ዀታ ወሰደም ያኹ ዩድኹ የኸሬ ይያ ያከብሬቴ። 15የአብ የኸረ ቃር እንም ይያው፤ 'ይያ ተኸረ ቃር ወሰደም ያኹ ዩድኹቴ' የባኩ የዝኸታው ባረም። 16"ተቀሪ ከረ አንⷀ አታዞን፤ ኻበም ተቀሪ ከረ አንⷀ ታዞንቴ" ባረም። 17ተተማሪየታ አታተዀና "ዝኽ 'ተቀሪ ከረ አንⷀ አታዞን፤ ኻበም ተቀሪ ከረ አንⷀ ታዞንቴ' አትም 'የአቤ አርቴ' ይብርንደ ዘንጋ ምቃሩ?" ተበቤሮም። 18"ዝኽ 'ተቀሪ ከረ አንⷀ ይውን ዘንጋ' ምር ወበረታው? ዝኽ ይውን ቃር ይና አንገፓንደ" ባሮም። 19ኽኖም የዝ ዘንጋ ቃር ይትሰረውዬ የሳቦ ኸማ ኢየሱስ ኻረም ታነ ገግተገጋኹ ትትሰሰሮ ያነ "ተቀሪ ከረ አንⷀ አታዞን፤ ኻብዀም ተቀሪ ከረ አንⷀ ታዞንቴ የባኮዌውዌ? 20ውረም ቃር ኦድኹ፤ አኹ ትበኾቴ የዝ አለም ሰብ ጭን ይሽኖቴ፤ አኹ ታዝኖቴ፤ አዘናኹ ጭን በብንⷅት ይትሽጋከርቴ። 21ምሽት ትትጨን የመጥ ግዝየⷕታ የሰኔ ታዝን፤ ትከዀታ በትጨነ አንⷀ ጭን በአለም ትከ የትደፐሬ ይሽና፤ የሳረናሜ የመጥ ጭንቀⷕታ ይትረሳና። 22የኽክም አኹ ኧዃ ታዝኖቴ፤ ቢኸርም የዄተነ አዥኹቴ፤ አኹም ይሽርኹቴ፤ ብንⷅትማኹ ይወስድብኹ ኤነ። 23"በኽ ከረ ትያ አትም ቃር አትጨሶ፤ የውረመና ኧብርኹ አብ በሽመና ብትጨሰዊ እንም ቃር ያብኹሸ። 24ኧዃ ዳር በሽመና አትም ቃር አንጨቈስኹ፤ ጠሶ ትትቀፐሮሸ፤ ብንⷅትማኹ ᎃራ ይኽርሸ። 25"ኧዃ ስን ቦማካ ኦድኩም፤ እያ ያኹ ቦማካ አኑድወ ወክት ይቸንቴ፤ በኽ ግዝየ የአብ ቃር የᎃየም ኦድኹቴ። 26በኽ ከረ በሽመና ትጠሶሸ፤ 'እያም ያኹ ትምብር የአብ ኧጠስንኹሸ' አምብርኹ። 27ዝም የኸረው አብ ገገታ ያኹ ይረምድኹ የኸሬው፤ አብም ይረምድኹ ያነ አኹ ይያ ትረምዶን የኸሬ እያም ቲእግዘሬ የቸነዀ ኸማ አኹ ያመርኹዌዉ። 28እያ ተአቤ ወጣዀም ዝኽ አለም ቸነዀም፤ ኧዃም ዝኽ አለም ቸዀም የአቤ አርቴ" ባረም። 29ተማሪየታም "ኧዃ ቦማካ ቴኸር የᎃየም ዝረⷈኸም ቱድንደ። 30አኸ እንም ቃር ትⷕር ኸማም ሟኒም ሰብ ይትሰርኼ ኤያትⷈሽ ኸማ ኧዃ ኻነም፤ በኽ የቸነም አኸ ቲእግዘሬ ወጣኸም የቸነኸ ኸማ ይናም ናምነ" ባሮም። 31ኢየሱስም "ኧዃኽ አመርኹምዌ? 32ቤትቤታኹ ትትብራጠቦᎌም እያ ይማተና ትተቦን ወክት ይቸንቴ፤ ግዝየመታ ኧዃ ሰናም፤ ቢኸርም አብ ትያ ጋᎀ የኸሬ ይማተና አንኸርዀ። 33እያም ዝኽ የባኩ አኹ ብያ ኸርኹም ሽናት ትረኽቦዌዉ፤ በዝ አለም ታነኹ መከራ ነረብኹ፤ ቢኸርም አታጣርቆ፤ እያ የዝ አለም ⷀመዀንም" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\