ዮኻንስ 18

1ኢየሱስ ዝኽ ተባረ አንⷀ ተተማሪየታ ጋᎀ ተቄድሮን እኻ ኻወኸት ተⷘናም፤ በኽሜ የረፐረ የአትክልት መደር ተተማሪየታ ጋᎀ ገፖም። 2ኢየሱስ ተተማሪየታ ብዘ ጋᎀ በዛኼ ይትደመድ የረፐረ የኸሬ የኢየሱስ አወጣም የጠላት ያⷀᎌረን ይኹዳ መደረታ ይⷕር ባነ። 3በኽ የቸነ ይኹዳ ገገታ እንጐድ ወታደርም የⷅስ አለቃም የፈሪሳ ሰብ የራኾዮ ቀራተነ አⷐተረም የአትክልት መደሬ ቸነም፤ ኽኖም ጦትም ፋኖስም የአርብ ግብርም ጠበጦም ባነ። 4ኢየሱስ በዀት ይሰራወ ዘንጋ እንም ኻረምታነ የኽኖሜ ቸነም "ሟን ትሰቦ?" ባረኖም። 5ኽኖም "የናዝሬት ኢየሱስ ንሸነ" ባረዊም። ዀትም "እያትንዀ" ባረኖም። አወጣም ያⷀᎏን ይኹዳም በኽ ተኽኖም ቈመም ባነ። 6ኢየሱስም "እያትንዀ" ቢብኖ ያንⷅንየ ወሮምታነ ባፈር ወጠቆም። 7ኢየሱስ ዠፐረም "ሟን ትሰቦ?" ባረም ተሳረኖም። ኽኖም "የናዝሬት ኢየሱስ ንሸነ" ባሮም። 8ኢየሱስም "እያትንዀ አምባኩዌ፤ እያ ትሰቦን በኸረ ዛዀና ታቦዮ የወሮ" ባረኖም። 9ዝኽም የኸረ "አባኖ አኸ ይያ ታብኼ ሰብ አተታ ዳር ንቀነቢ" የዋረን ቃር ውረም ይኸሬዉ። 10ስምኦን ጴጥሮስ ሴፍ ጠበጠም የረፐረ የኸሬ ሴፈታ አወጣም የዋና ⷀስ አለቃ አገልጌ ከነ እንዝረታ ጠነበም አወንደለም፤ የኽ አገልጌ ሽም ማልኮስ ይውሪ ባነ። 11ኢየሱስ ጭን የጴጥሮስ "ሴፋኸ በᎀነታ ዘፕር፤ አብ ይያ ያቤ የመከራ ጥዋ አንሰጭን ቃር ይመስርኸዌ?" ቧረንም። 12በኽ አንⷀ ወታደር ታለቃዀናም ተይኹዳ ሰብ ቀራተነ ጋᎀ የኢየሱስ ጠበጦም አገደዊም። 13ይፍትወረር የኻና ግፔ ወሰደዊም፤ በኽም ዘበር ኻና ዋና ⷀስ አለቃ የረፐረ የቀያፋ አማⷈታ ባነ። 14ቀያፋም "አት ምስ የሰብ እንም ሟሬ ቢሞት ይፈዝ" ቲብር የይኹዳ ገነ ባሪቅ የመከረኖ ዀታው። 15ስምኦን ጴጥሮስም አትም እንጐድ ተማሪ የኢየሱስ ተⷐተረዊም፤ ዝም ተማሪ በዋና ⷀስ አለቄ የትⷐተ ሰብ ባነ፤ በኽ የቸነ ዀትም ተኢየሱስ ጋᎀ የዋና ⷀስ አለቃ ግፔ ገፓም። 16ጴጥሮስ ጭን በውጤ ወፈንቻ ቈመም ባነ፤ በዋና ⷀስ አለቃ የትⷐረ ተማሪ ተዠፐረም ጴጥሮስ ይገቤ ቦፈንቻ ትቅየ ገረድ ኦደናምታነ የጴጥሮስ ይገቤ አወቸንም። 17ወፈንቻ ትቅየ ገረድ የጴጥሮስ "አኸም ተዝ ምስ ተማሪ አተታ አንኸርኸዌ?" ቧረቸንም፤ ዀትም "አንኸርዀ" ባረም። 18ወክተታ አመዳር የረፐረ የኸሬ አገልጌም ቀራተነምኽኖ እሳት መⷈሮም ይᎀቅኖ ባነ፤ ጴጥሮስም ተኽኖ ጋᎀ ይᎀን ባነ። 19ኽም ጋᎀ ዋና የⷀስ አለቃ የተማሪየታም የትምርተታም ቃር የኢየሱስ ተሳረንም። 20ኢየሱስም ዝካ ቲብር መልስ አወንም፤ "እያ የሰብ እንም የᎃየም ዝረⷈዀም፤ የይኹዳ ሰብ እንም ቢትደመዶᎌ ቤትም በቤተመቅደስም እንም ጋᎀ አትመርዀም፤ በሽᎃቸር አትም ቃር አንዝረⷈዀ። 21አኸ ይያ የምር ትትሰሬ? ይያ የሰሞን ኽኖ ተሳኖ፤ እያ የዝረⷈዀ ቃር ኽኖ ይⷕሮ" ባረም። 22ኢየሱስ ዝኽ ቲብር በኽ ተቈሞ ቀራተነ አተታ "የዋና ⷀስ አለቃ መልስ ገኪትኸ አቲብዌ?" ባረም የኢየሱስ በቲፈ ተፏንም። 23ኢየሱስም "እያ ᎃጥጥ ቃር የዝረⷈዀ በኸረ ብያ ኦድቢ፤ እያ የውረመና ትኑድ አኸ የምር ትደርጌ?" ቧረንም። 24ኻናም የኢየሱስ ታጐጂም ኸማ የዋና ⷀስ አለቃ የቀያፌ ናዀንም። 25በኽ ግዝየ ስምኦን ጴጥሮስም ቈመም እሳት ይᎀን ባነ፤ "እንጐድ ሰብም አኸኽ ተኢየሱስ ተማሪ አተታ አንኸርኸዌ?" ባረዊም። ዀትም "እያ አንኸርዀ" ባረም ዀዳንም። 26ጴጥሮስ እንዝረታ ያንጠን ምስ ደቦወታ የኸረ፥ ተⷀስ አለቃ አሽክር አተታ "እያ ባትክልት መደር ተዀት ጋᎀ አናሸከዌ?" ቧረንም። 27ጴጥሮስ ዠፐረም ዀዳንም፤ ኽመጋ ታራ ነቈም። 28ተኽ አንⷀ የኢየሱስ ተቀያፋ ቤት አወጦም የይኹዳ ዳነ ግፔ ወሰደዊም፤ ግዝየመታ ሱቢ ቅረረ ባነ፤ የይኹዳ ሰብ የፋሲካ ባር ጤ አንጦም ብሮት ያነቦ የኸሬ ቤሰንኾኸማ ቤኸርቦዌ የዳነዀታ ግፔ አንገፖ። 29በኽ የቸነ ዳነ ጲላጦስ የኽኖኼ ወጣምታነ "ዝኽ ምስ ምር አመነም ባኹም ትⷈስሰዊ?" ባረም ተሳረኖም። 30ኽኖም "ዀት ጥᎈ ታንቾተ ይና ያኸ አውጨትነ ባናⷀፐኔከ" ባረዊም። 31ጲላጦስም "አኹ ገጋኹ ውስደዊምታነ በገጋኹ ⷅጫ ፍርዶᎌ" ባረኖም። የይኹዳ ሰብም "ይና ሰብ ንቀጥኔ መብት ኤነንደ" ባረዊም። 32ኢየሱስ በምር ኤነት ሞት ይሞት ኸማ ዮደን ቃር ውረም ይኸሬው። 33ጲላጦስ ግፔየታ ተዠፐረም ገፓም፤ የኢየሱስ ጠናንምታነ "አኸ የይኹዳ ሰብ ንስንኸዌ?" ባረም ተሳረንም። 34ኢየሱስም "ዝኽ ወበራኸ ተገጋኸው ዌሽ እንጐድ ሰብ ይያ ቃር ኦዶከም?" ቧረንም። 35ጲላጦስም "እያ የይኹዳ ገነ ሰብንዀዌ? አኸ ይዬ አወጦም ያⷀፐሮከ የገናኸ ሰብም የⷀስ አለቃምሮ፤ አኸ የቾትዀን ምቃሩ?" ቧረንም። 36ኢየሱስም "ይያ መንግስት የዝ አለም መንግስት አንኸረ፤ የዝ አለም ተኸረ በይኹዳ ሰብ ኧጅ አወጦም ቤያⷀፕሮኔ ይትⷐተሮንኽኖ ይትዋጎኒ ባነ፤ መንግስተና ጭን በዝ አለም አንኸረ" ቧረንም። 37ጲላጦስም "ኧጋ አኸ ንስንኸዌ?" ቧረንም። ኢየሱስም "አኸም የባኸም ኸማ እያ ንስንዀ፤ እያ የትጨነዀም ዝኽ አለም የቸነዀ ውረም የኸረ ቃር ኦዴዉ፤ ውረም ቃር የጠበጠ እንም ቃረና ይሰማ" ባረም። 38ጲላጦስም "ውረም ምቃሩ?" ባረም። ዀትም ዠፐረም የይኹዳ ሰቤ ወረም "እያ በኢየሱስ ኧፈርድዌ አት ጥፋት ዳር አነከብኽወ፤ 39ቢኸርም የርወሸኹዊ በፋሲካ ባር እንም ከረ አት እስረነ ቶኽኔ ኧፈታንኹ ቃርነረ፤ የይኹዳ ሰብ ንስ ኧፈታንኹዌ ትሰቦዌ?" 40ኽኖ ጭን "በርባን ፍታንደ ባንኸሬ ዀታ አትፍታንደ" ባሮም አትኻኖም፤ በርባን ጭን ሽፍጣ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\