ዮኻንስ 19

1ኽም ጋᎀ ጲላጦስ የኢየሱስ አትጌረᎈንም። 2ወታደርም የሶኽ ዞድ ሸከቶም በኢየሱስ በነረታ ደፎነም፤ ብሻ ካባ አኸተረዊም። 3የዀትሜ ተⷀነቦም ቲያⷈሶᎌ "የይኹዳ ንሶ፥ መንግስታኸ የበትት" ይብረዊ ባነ፤ በቲፈም ይተፈዊ ባነ። 4ጲላጦስ ዠፐረም ወጣም የይኹዳ ሰብ "ስሞ እያ በዀት ጥፋት አነከብኽወ ኸማ ትⷕሮዌ ዀት ይፍታኹዌ አወጣዀም አቈᎃንቴ" ባረም። 5ኢየሱስ የሶኽ ዞድ በነረታ ደፋም ብሻ ካባ ተኸተረም ወጣም፤ ጲላጦስም "ኧዞ ምስዀታ ዝሙ" ባረም። 6የⷀስ አለቃም ቀራተነም የኢየሱስ ቢያዘዊ "ስን ስን" ባሮም አትኻኖም። ጲላጦስም "እያ በዀት ኧፈርድዌ ጥፋት አነከብኽወ፤ በሳረናኹ ውስዶም ስቅረዊ፤" ባረም። 7የይኹዳ ሰብም "ይና ⷅጫ ነረንደ፤ ዀትም ገግመታ ይእግዘር ኧርች ያመነ የኸሬ የⷅጫንዳ ኸማ ᎃቶት ነረወ።" 8ዝኽ ቲሰማ ጲላጦስ ቲፍቴ ይርቅ ሰነፈም። 9ተዠፐረም ግፔየታ ገፓምታነ የኢየሱስ "ቴቴው የቸነኸ?" ቲብር ተሳረንም። ኢየሱስ ጭን አትም መልስ አናወን። 10ጲላጦስም "ትያ አትዝረⷍዌ? እያ ኧፈታኼ ዌም ኧሰቅርኼ ዳነት ያኔ ኸማ አትⷕርዌ?" ቧረንም። 11ኢየሱስም "እግዘር ታንፈቀደንኸ ብያ ᎈር አትም ዳነት ቤረብርኸ፤ በኽ የቸነ ያኸ አወጣም ያⷀፐሬዀታ ይርቅ ባጢር ነረወ" ቧረንም። 12ጲላጦስ ዝኽ ኢየሱስ የዝረⷈን ዘንጋ ቢሰማ ፈታም ይገᎋኔ ሸም ባነ፤ የይኹዳ ሰብ ጭን "ዝኽ ምስ ብትᎈታን አኸ ንቅ የኸረ የሮማ ንስ ቄሳር አበጐዳ አንኸርኸ፤ ገገታ ንስ ያሜ ሰብ እንም የቄሳር ጠላቱ" ባሮም አትኻኖም። 13ጲላጦስም ዝኽ የባሮ ቃር ቢሰማ የኢየሱስ ውጤ አወጣንምታነ "የትዝራካ እምር" ቢውሪ መደር በፍርድ ችሮት ቾናም፤ ዝም መደር በእብራይስጥ አንᎋ "ገበታ" ይውሪ። 14ከረታ የፋሲካ ባር ባነ፤ ግዝየመታ ስድስት ሳት ባነ፤ በኽ ግዝየ ጲላጦስ የይኹዳ ሰብ "ንሳኹ ዝሙ" ባረኖም። 15ኽኖ ጭን "ተዝኽ አፍኳን ተዝኽ አፍኳን ስን" ቲብሮ አትኻኖም። ጲላጦስም "እያ ንሳኹ ንስንዌ?" ባረኖም። የⷀስ አለቃም "ይና የሮማ ንስ ባንኸሬ እንጐድ ንስ ኤነንደ" ባረዊም። 16በኽ ግዝየ የኢየሱስ ይሰቅረውዬ ጲላጦስ አወጣም አⷀፐረኖም፤ ኽኖም የኢየሱስ ጠበጦም ወሰደዊም። 17ኢየሱስ ይትሰቀርወ መስቀር ጮረም "የነር አጥም" ይውሪ መደር ወጣም፤ ዝኽ መደር በእብራስጥ አᎋ "ጎልጎታ" ይውሪ። 18የዀትም በዛኼ ኧጅም ኧግረታ በምስማር ደነጎም ሰቀረዊም፤ ተኢየሱስ ጋᎀ እንጐድ ዄት ሰብ አተታ በራታ አተታም በከነታ ሰቀሮዮም። 19ጲላጦስም "የናዝሬት ኢየሱስ፤ የይኹዳ ሰብ ንስ" ይብር ጥፈት ጣፈም ኢየሱስ በትሰቀረወ ኧጨ ᎈር ስሪ ባረም። 20ኢየሱስም የትሰቀረወ መደር የከተማ ርቤ የረፐረ የኸሬ ተይኹድ ሰብ ብዘዀና አረበበዊም፤ ቃርመታ የትጣፈ በእብራይስጥም፥ በላቲንም በግሪክም አᎋ ባነ። 21የይኹዳ ⷀስ አለቃም የጲላጦስ "አኸ 'የይኹዳ ሰብ ንስ' ቤትኸ አትጣፍ፤ የኽርምታነ 'ዝኽ ምስ የይኹዳ ሰብ ንስንዀ ባረም' በርም ጣፍ" ባረዊም። 22ጲላጦስ ጭን "የጣፍዀ ቃር አተጋ ጣፍዀም" ባረኖም። 23ወታደርኽኖም የኢየሱስ ተሰቀረዊ አንⷀ ዀጅረታ የኽክም ወሰዶም የወታደር እንም ይሰሬ አርበቴ ሻደዊም፤ ጌፍ ቃምቢሳመታ የኽክም ወሰዶም፤ ቃምቢሳመታ አገነᎉም አረሰዊም ባነ። 24ወታደርኽኖ የሟን ይሰራን ኸማ ይⷕሮዌ "ኧርጥ ንድግነ ባንኸሬ አንተርትኔ" ተበቤሮም፤ ዝም የኸረወ፥ "ዀጅረና ተሻደዊም፤ በጌፍ ቃምቢሳመና ኧርጥ አደጎም" ቧርም በመጣፍ የጣᎉ ቃር ውረም ይኸሬው፤ በኽ የቸነ ወታደርኽኖ የኽክም አመነቦም። 25ኢየሱስ በትሰቀረወ መስቀር መዬ አዶተታም፥ ያዶተታ ኧተᎃ፥ የቀልዮጳ ምሽት ማርያምም የመግደላ ማርያም ቈመማም ባነ፤ 26የኢየሱስ አዶተታም ይረᎃድን ተማሪ ቢፍተታ በቈሞዌ ኢየሱስ አሸኖምታነ ያዶተታ "አዲ ኧርቻⷕ ዝሙ" ባረናም። 27ዀትም የተማሪየታ "ዝምንያ አዶታኸ" ቧረንም፤ ኽም ጋᎀ ቀነሰም ተማሪዀታ ቤተታ ወሰደናም። 28ተኽም አንⷀ እንም ቃር ያነቀኸማ ኢየሱስ ኻረምታነ ይእግዘር ቃር ቢዩድ መጣፍ የትጣፈ ቃር ውረም ይኸሬ "ጠሜም" ባረም። 29አንቌ የባረ ጠጅ የሜናወ ግብር በዛኼ አወኔም ባነ፤ በኽም የረፐሮ ሰብ አንቌ የባረ ጠጅ ብእስፖንጅ ጬፈቦምታነ ኹሶፕ ቢውሪ ኧጨ አንጥረጠሮም የኢየሱስ የከንፈረቴ አትⷀነቦለም። 30ኢየሱስም አንቌ የባረ ጠጅ ተቀመሰ አንⷀ "አነቀም" ባረም፤ አንገተታ ደፋም ᎀተም። 31በዝኽ አንⷀ የአይኹድ ሰብ ዳነ፥ ኧግረዀና ሰፐሮምታነ ተመስቀር ያወርደውዮዌ የጲላጦስ ጨቈሰበዊም፤ ዝመታ ያመነቦ ያነ የሰንበት ቃር ጥጥ ያᎀርᎌ ከረ የረፐረ የኸሬ ኽም ሰንበትዀታ ንቅ ባር የረፐሬ፥ በሰንበት ከረ የትሰቀሮ ሰብ ኔሳዀና በጨ ᎈር ኤወርኸማ ባነ። 32በኽ የቸነ ወታደር ወሮም ተኢየሱስ ጋᎀ በራም በከነታ የትሰቀሮ ሰብ ኧግረዀና ሰፐሮዮም። 33ኽኖም የኢየሱሴ በትⷀነቦ ግዝየ ጭን ዀት ይፍትሜ የᎀተ ኸማ አሰቦምታነ ኧግረታም አንሰፐረዊ። 34የኽርምታነ ተወታደርኽኖም አተታ የኢየሱስ መየታ በጨዀ ወኳንም፤ ኽመጋ ደምም እኻ ተመየታ ተዀም። 35ዝኸታ ያሸ ሰብ አኹታምሮኸማ ኦደም፤ ዮደንም ቃር ውረሙ፤ ዀት ይዝረⷍን ውረም የኸረ ኸማ ዀት ይⷕር። 36ዝመታ የኸረ ያነ "ታጥመታ እማተታ ዳር ኤትሰፐር" ይብር የቅዱስ መጣፍ ቃር ውረም ይኸሬው። 37እንጐድ የትንቢት መጣፍ "ኽኖ ዮከዊዀታ ያዘዊቴ" ይብር። 38የአይኹድ ዳነ በስረፎት በሽᎃቸር የኢየሱስ ተማሪ የረፐረ የአርማትያስ ገነ ዮሴፍ የኢየሱስ ኔሳ ንስድን ባረም የጲላጦስ ጨቈሰንም፤ ጲላጦስም ኧጊ ቧረንም፤ በኽ የቸነ ዮሴፍ ወረም የኢየሱስ ኔሳ ወሰደም። 39የዝ ይፍቴ በምሳረ የኢየሱሴ ዮረ ኒቆዲሞስም ተዀት ጋᎀ ወረም፤ ሳሳም አት ግራም ከርቤም የራቈሪ ይሸታ ቅባት ጠበጠም ቸነም። 40ዄችመዀና የኢየሱስ ኔሳ ወሰዶምታነ፥ የይኹዳ ሰብ ኔሳ ይከፍኖም ኸማ ተቅባት ጋᎀ በከፈና ዀጅር ኔሳታ ከፈነዊም። 41ኢየሱስ በትሰቀረወ መደር ያትክልት መደር ባነቦ፤ በኽም ኧጨ ግብት የሟኒም ሰብ ኔሳ አንትᎀⷈወ ገደር መደር ባነ። 42የይኹዳ ሰንበት ቃር ጥጥ ያᎀርᎌ ከረ የኸሬም ᎀገማታም ርቤ የኸሬ የኢየሱስ ኔሳ በዛኼ ᎀከዊም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\