ዮኻንስ 4

1በኽ ግዝየ የዮኻንስ ቲትⷐተረዊ ሰብ ይርቅ ብዘ ሰብ የኢየሱስ ተⷐተሮም በዀት ይጠመቆ ኸማ የፈሪሳ ሰብ ሰሞም። 2ቢኸርም ያጠምቆ የረፐሮ የኢየሱስ ተማሪ ባነቦ ባንኸሬ ኢየሱስ ገገታ ቤያጠምቅ። 3የፈሪሳ ሰብ ዝኽ ዘንጋ የሰሞ ኸማ በኻረ አንⷀ ኢየሱስ ይኹዳ ገነ ቸምታነ ገሊላ ገነ ተዠፐረም ወረም። 4ኽሜንየ ቲያር በሰማርያ ገነ ወኸት ወሮት ባነወ። 5ያእቆብ የትከታ የዮሴፍ ባወን መደሬ መዬ ያነ ሲካር ይውሪ አት የሰማርያ ገነ ከተማ ቸነም። 6በኽሜ ያእቆብ የሸኰተን ይኻ ጐጀ ባነ፤ ኢየሱስ ቤማ የⷀጤ በዛ ብኻ ጐጀ ᎀሬ ቾናም፤ ግዝየመታ ስድስት ሳት ባነ። 7ኽም ጋᎀ አት የሰማርያ ገነ ምሽት እኻ ትገዴ ይኻ ጐጄ ቸነችም፤ ኢየሱስም "ምሽቶ ኸጀሽ እኻ አስጭን" ባረናም። 8ተማሪየታ ሸረት ይስረቦዌ ከተማ ወሮም ባነ። 9ዝኽ የሰማርያ ገነ ምሽት የኢየሱስ "አኸ የይኹዳ ገነ ሰብ በኸርኸሜ ይያ የሰማርያ ገነ ምሽት መምር 'እኻ አስጭን' ባኸም ትትሰሬ?" ቧረቸንም፤ ዝም በሮተⷕታ የይኹዳም የሰማርያ ገነ ሰብ ኻይማኖተዀና እማት አንኸረ የኸሬ ባነ። 10ኢየሱስም "ይእግዘር ዋቢነትም 'እኻ አስጭን' ይብርⷕ ሟን የኸረ ኸማ ብትⷒ አⷕ የዀት ትጠሺ ባነ፤ ዀትም ኧያም ያሜ እኻ ያብⷕ ባነ" ባረናም። 11ⷕትም "ⷘታኖ አኸ ትገዳወ ግብር ኤነናኸ፤ ዝኽ ጐጀ ንቃር ስዌሩ፤ ኧያም ያሜ እኻ ቴቴ ታቸንቴ? 12አኸ ዝኽ ይኻ ጐጀ ታበንደ ታባንዳ ተያእቆብ ትርቅዌ? ዀትም ዴንⷛታም ዋጋታም በዝ ጐጀ እኻ ሰጠቦም" ቧረቸንም። 13ኢየሱስም "ተዝ እኻ ይሰጭዀታ እንም የዄተነ ይጠሟንቴ፤ 14እያ ትኒውን እኻ ይሰጭዀታ የዘላለም ስርም ኤጠሟን፤ እያ ኤውን እኻ፥ ይሰጭዀታ የዘላለም ኤያም በዀት ደን የሚንጭ እኻ ኸማ ይገድድ" ባረም ኦደናም። 15ምሽትምⷕታ "ⷘታኖ ተዝ አንⷄ እኻ ኤጠሜኸማም ዝሜንየ ተዘፔትዀ ኧገዴ አንቸንኸማ ከዳሽ የዝኽ ኤነት እኻ ይያም ናሜ" ቧረቸንም። 16ኢየሱስም "ዌምታነ የምሳⷕ ጥዬም ኔⷕ" ባረናም። 17ምሽትምⷕታ "እያ ምስ ኤኔ" ቧረቸንም። ኢየሱስም "ምስ ኤኔ ወበራⷕ ውረማⷑ፤ 18የዝ ይፍቴ አምስት ምስ ባነናⷕ፤ ኧዃ ታኽ ጋᎀ ያነ ምሳⷕ አንኸረ፤ ዝም ወበራⷐ ውረማⷑ" ባረናም። 19ምሽትምⷕታ "ⷘታኖ አኸ ነቢ የኸርኸ ኸማ ኧዃ ኻርዀም። 20የድረ አባንዳ በዝ ቈቶ ᎈር ሰገዶም፤ አኹ የይኹዳ ሰብ ጭን ሰብ ወስግድ ያነወ በኢየሩሳሌሙ ትብሮ" ቧረቸንም። 21ኢየሱስም "ምሽቶ በዝኽ ቈቶ ᎈር ዌም በኢየሩሳሌም የአብ እግዘር አትሰግዶᎌ ግዝየ ይቸንኸማ ኧሜን። 22አኹ የሰማርያ ገነ ሰብ አትⷕሮዮ ⷘታ ትሰግዶ፤ ይና ጭን ትረፎት ይቸን ተይኹዳ ሰብ የኸሬ ንⷕኔ ⷘታ ንሰግድነ። 23ቢኸርም በውረም ይሰግዶኽኖ የአብ እግዘር በመንፈስም በውረም ይሰግዶᎌ ወክት ይቸንቴ፤ አቸም ኧዃ ቸነም፤ አብ እግዘርም ይሸ ዝካ ይሰግድዀታው። 24እግዘር መንፈሱ፤ የዀትም ይሰግድ ሰብ በመንፈስም በውረም ወስግድ ነረቦ" ባረናም። 25ምሽትምⷕታ "ክርስቶስ ይቸን ኸማ ኧⷕር፤ ዀት ቲቸን እንም ቃር ዮድንደሸ" ቧረቸንም። 26ኢየሱስም "ኧጋ ኧዃ አዝራⷍⷕ እያትንዀ" ባረናም። 27ኽም ግዝየ ተማሪየታ ቶሮᎌ መደር ተዠፐሮም ቸነቦም፤ ኢየሱስ ተምሽት ጋᎀ ቲትጮድ በዞተዀና ወግ ኸረቦም፤ ቢኸርም "ምር ትሸ?" ዌም "ተⷕታ ጋᎀ የምር ትትጮድ?" ቤተ ሟኒም ሰብ አንትሳረን። 28ምሽትምⷕታ ወሸረⷕታ አወናችም ከተማ ወረችምታነ የሰብም 29"የቾትዀን እንም ዮዴ ምስ ኔኹም ኧዘዊ፤ ክርስቶስ ይኽርሸዌ?" ባረቸኖም። 30ሰብም ተከተማ ወጦም የኢየሱሴ ወሮም። 31ዝኽ እንም ቲኸር ተማሪየታ የኢየሱስ "አስተማሪዮ ሸረት ብራ" ባሮም ጨቈሰዊም። 32ዀት ጭን "አኹ አትⷕረዊ እያ ኧወራን ሸረት ነሬ" ባረኖም። 33ተማሪየታም "አት ሰብ ሸረት አቸነረም ይኽርሸዌ?" ተቤበሮም። 34ኢየሱስ ዝካ ባረኖም፤ "ይያ ሸረት የራኼዀታ ፍቃድ አምሮትም ሜናታም ደፕሮቱ። 35አኹ ዝነ ያርጭᎌ ግዝየ ይሰሬ 'ገና አርበት በነ ተነፈም' ትብሮ፤ እያ ጭን ኖድኹ ተገከሮም ያርጭዬ የሰና ዝነ ኧዞ። 36ያርጥምዀታ ደሞዘታ ይትⷀፐር፤ የዘላለም ኧያም ይብ ᎃርት ይስበስብ፤ በኽ የቸነ ይዘራም ያርጥምዀታ እማቴ ይሽኖ። 37በኽ የቸነ 'አተታ ይዘራ፥ አተታ ያርጥ' የዋሪ ወማካ ውረሙ። 38አኹም ያንⷀጥኹᎌ ትፏጦዌ ናኽኩም፤ እንጐደዀና በሜና ⷀጠቦም፤ አኹም ያንⷀጥኹᎌ ᎃርት ስበሰብኹም" ባረኖም። 39ምሽትምⷕታ "የቾትዀን እንም ዀት ኦዴም" ባረችም ዮደቼ በኽ ከተማ ብዘ የሰማርያ ሰብ በኢየሱስ አመሮም። 40በኽ የቸነ የሰማርያ ገነ ሰብ የኢየሱሴ በቸነቦም ግዝየ ኢየሱስ ተኽኖ ጋᎀ የቀሪ ከረ ይረብሬ ጨቈሰዊም፤ ዀትም ዄት ከረ ተኽኖ ቾናም። 41ኢየሱስም የዝረⷈን ቃር ሰሞምታነ እንጐድም ብዘ ሰብ በዀት አመሮም። 42ኽኖም የምሽትⷕታ "ኧዃ ይና ናምነ እማት አⷕ ቦድⷕንደ ቃር ቴኸርም፥ ይና ገገንዳ የዀት የሰማኔ የኸሬ ዀት ውረም የሰብ እንም ያተርፌ የቸነ ኸማ ኻነም" ባሮያም። 43ኢየሱስም በሰማርያ ገነ ዄት ከረ በከሰ አንⷀ ተዛኼ ተረሳም ገሊላ ገነ ወረም። 44ዀት ገገታ "ነቢ በገገታ ገነ ኤያኸውጂ" ባረም ባነ። 45ቢኸርም ገሊላ ገነ ወረም ቲሰራ የኽሜ ሰብ ሳረኖም ተⷀፐረዊም፤ ዝመታ የኸረ የፋሲካ ባር ኢየሩሳሌም ቦሮ ግዝየ ዀት በኼ ያᎀነን እንም አሰቦም የረፐረ የኸሬው። 46ተኽ አንⷀ ኢየሱስ እኻ ጠጅ አመነም የሽጋከረወ በገሊላ ገነ ያነ ቃና ይውሪ ቀያ ተዠፐረም ወረም፤ በቅፍርናኾም ከተማ ኧርቸታ የⷀወመ አት ዳነ ባነ። 47ኢየሱስ ተይኹዳ ገነ ተረሳም ገሊላ ገነ የቸነ ኸማ ዳነዀታ ሰማም የኢየሱሴ ወረም፤ በኽ ግዝየ ኢየሱስ ቅፍርናኾም ወረምታነ፥ ንቃር የⷀᎀን የሰና ኧርቸታ ይᎀለኸማ ኧርቸታ ያትፏዝለኸማ ጨቈሰንም። 48ኢየሱስም "አኹ መርኸትም ወግ ቃርም ባናሸኹ ስርም አታምሮ" ቧረንም። 49ዳነዀታም "ⷘታኖ ኸዳሽ ኧርቸና ቴሞት ይፍቴ አፍጥርም ኔኸ" ቧረንም። 50ኢየሱስም "አኸ ቤታኸ ወር፤ ኧርቻኸ ተነፈም" ቧረንም። ዳነምዀታ ኢየሱስ የዋረን ቃር አመረም ወረም። 51ዀትም ቤማ ታነ አገልጌየታ ነከበዊምታነ "ኧርቻኸ ተነፈም" ባሮም ኦደዊም። 52"ኧርቸና የᎈዘዞን ምር ግዝየው?" ባረም ተሳረኖም፤ "ገገታ መክሮት የቸን ትራማ በሰባት ሳቱ" ባረዊም። 53ዳነምዀታ ኢየሱስ "ኧርቻኸ ተነፈም" የዋረን ኽም ጋᎀ የረፐረ ኸማ ኻረም፤ በኽ የቸነ ዀትም አበሩሰታ እንም በኢየሱስ አመሮም። 54ኢየሱስ ተይኹዳ ገነ ተረሳም ገሊላ ገነ በቸኔ ዝኽ የቾተን ዄተነ ወጉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\