ዮኻንስ 5

1ተኽም አንⷀ ኢየሱስ የይኹዳ ባር የረፐረ የኸሬ ኢየሩሳሌም ከተማ ወረም። 2በኢየሩሳሌም የጤ ወፈንቻ ቢውሪ መደር ᎀሬ በእብራይስጥ አምᎋ ቤተሳይዳ ይውሪ የቾና አት እኻ ባነ፤ በኽሜ አምስት ያርፖ ኤማ ባነቦ። 3በዛኼ ቢያርᎌ መደሬ ብዘ ባሸነ፥ ᎋርጥ፥ ጅረ፥ ሽባ ተገተሮምታነ "እኻዀታ ቲንቅረቅር ስን ይቅረቦ ባነ፤ 4አታት ከረ ይእግዘር መሌካ እኻዀታ ያንረን ባነ፤ እካዀታ በንቅረቀረ አንⷀ አበተረም ብኻዀታ የገፓ ሰብ ተጠወጠን ተሟኒም ኤነት ባሸ ይተርፍ ባነ፤" 5በኽሜ ሳሳምስᎃት ዘበር የⷀᎀን አትምስ ባነ። 6ኢየሱስ ዝኽ ምስ በዛኼ በትገተሬ አሸንም፤ ተብዘ ዘበር ቀነሰም የⷀᎀን ኸማ ኻረም "ተባሻኸ ትተርፌ ትሸዌ?" ቧረንም። 7ባሸነምዀታ "ⷘታኖ እኻዀታ ቲንቅረቅር ነሳም ብኻ ደን ያገቤ ሰብ ኤኔ፤ እያም ኧገባቴ ባዀም ትንቸን እንጐድ ሰብ በተሬም ብኻዀታ ይገባ" ቧረንም። 8ኢየሱስም "ተሳ የትገተርኸወ አልጋኸ ጠውርም ወር" ቧረንም። 9ምስዀታም ኽመጋ ተባሸታ ተነፈም፤ አልጋታ ጮረም ወረም። ኽም ከረ የይኹዳ ሰንበት ከረ ባነ። 10በኽ የቸነ የይኹዳ ዳነ የዛኽ ተባሸታ የተነፈ ምስ "ኧኳ ሰንበት የኸሬ አልጋኸ ትጮሬ በሙሴ ⷅጫ አንትፈቀደ" ባረዊም። 11ዀት ጭን "እያ ያተነፌ ምስ አልጋኸ ጠውርም ወር ባሬም" ባረኖም። 12ኽኖም "አልጋኸ ጠውርም ወር ባረም በሰንበት ከረ ያዘዘናኸ ሟኑ?" ባሮም ተሳረዊም። 13በዛኼ ብዘ ሰብ የረፐሬ ኢየሱስ ተዛኼ አለፈም ዮረየኸሬ ዀትም ተባሸታ ያተነᎈን ሟን የኸረ ኸማ ቤⷕር። 14ተኽም አንⷀ ኢየሱስ የምስዀታ በቤተመቅደስ ነከወንምታነ "ኧዥ ኧዃ ተነፍኸም፤ ተዝ ባሸ ይብስ ዘንጋ ቤሰራብኼ ተዝ አንⷀ ባጢር እንቾትኸ" ቧረንም። 15ምስምዀታ ወረም ተባሸታ ያተነᎈን ኢየሱስ የኸረ ኸማ የይኹዳ ዳነ ኦደኖም። 16ኢየሱስ ዝኽ ዘንጋ በሰንበት ከረ የቾተ የኸሬ የይኹዳ ዳነ የኢየሱስ አሳድዶት ቀነሶም። 17ኢየሱስ ጭን "አባና ኧዃም ስን ይቾት እያም ኧቾት" ባረኖም። 18በኽ የቸነ የይኹዳ ዳነ የኢየሱስ ይቀጥረውዬ ቲፍቴ ይርቅ ተርሳሶም፤ ዀት እማት ሰንበት ሻሮተታ ቴኸር እግዘርም "ይያ አባናው" በበሮተታ ገገታ ትእግዘር ⷅጥ ያመኔዉ። 19ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "እያ የውረመና ኧብርኹ፤ አብ እግዘር ቲቾት ትከ አሸም ይቾቴ ይዀለ ባንኸሬ በገገታ ፍቃድ አት ዘንጋ ይቾቴ ኤዀለ፤ አብ ይቾትን ቃር ኧርች የኽክም ይቾት። 20አብ የትከታ ይረᎃድን የኸሬ አብ ይቾትን ቃር እንም የትከታ ያትየሽን፤ አኹ ወግ ይኸርብኹኸማ ተዛዀና ይርቆ ዘንጋ ዳር ያትየሽንቴ። 21አብ የᎀቶ ነሳም ኧያም ያሜኖም ኸማ የኽክም ትከ ኧያም ያᎂኔ የሸ እንም ኧያም ያᎂን። 22አብ እግዘር በሟኒም ሰብ ኤፈርድ፤ ቢኸርም ይፈርዴ ፍቃድ እንም ትከታ አወንም። 23ዝም ያመነ ሰብ እንም የአብ ያኸብድም ኸማ የኽክም የትከ ያኸብደውዬዉ፤ የርችም ኤያኸብድ ትከታ የራኸ የአብ እግዘርም ኤያኸብድ። 24"የውረመና ኧብርኹ ቃረና ይሰማም በራኼዀታ ያምር ሰብ የዘላለም ኧያም ኸረም፤ ᎀተም የረፐረ ኧያም ኸረም ባንኸሬ በዀት ኤትፈንድወ። 25የውረመና ኧብርኹ፤ የᎀቶ ሰብ ይእግዘር ትከ ቃረታ ይሰሞᎌ ወክት ይቸንቴ፤ አቸም ወክተታ ኧዃው፤ ቃረታ የሰመዊምኽኖ ኧያም ይኸሮቴ። 26አብ ገገታ ኧያም ያሜ ሚንጭ የኸረኸማ የኽክም ትከታም ኧያም ያሜ ሚንጭ አᎀነንም። 27ዀት የሰብ ኧርች የኸሬ ገግመታ ይፈርዴ አብ ዳነት አወንም። 28በዝ ዘንጋ ወግ ኤኽርብኹ፤ በᎀገማ ደን ያነቦ እንም የዀት ቃረታ ይሰሞᎌ ወክት ይቸንቴ። 29ወኼ የቾተ ኧያም ኸረም ይረብሬ ተሞት ይትረሳቴ፤ ᎃጥጥ የቾተምዀት ይትፈንድዌ ተሞት ይትረሳቴ።" 30"እያ በገገና ፍቃድ አት ዘንጋ አሜዬ ኤኸኒ፤ ቢኸርም እያ እማት አብ ዮዴ ኸማ ኧፈርድ፤ የራኼምዀታ የፍቃደታ ኸማ አማዬ ባንኸሬ እያም የገገና ፍቃድ ንቶት አምብር የኸሬ ፍርደና ⷅጥየው። 31"እያ የገገና ምስክር ኸርዀም ብኑድ ያምሬ ኤነ፤ 32ቢኸርም ይያ ዩድኒ እንጐድ ነረ፤ ዀት ይያ ምስክር ኸረም ዩድኒ ቃር ውረም የኸረ ኸማ እያም ኧⷕር። 33አኹ የዮኻንሴ ሰብ ናኽኹም ባነ፤ ዀትም የውረም ቃር ምስክር ኸረም ኦዶም። 34ዝም ወበረና አኹ ትተርፎዌዉ ባንኸሬ እያ የሰብ ምስክር አንሸ። 35ዮኻንስ ይረድድም ያትየ ራዝ ኸማ ባነ፤ አኹም የቀርየጋ በዀት ብርኻን ትየናኹም ይሽርኹዌ ሸኹም። 36እያ ጭን ዮኻንስ ቶደኒ ቃር ይርቅ የገገና ምስክር ነሬ፤ እያም ኧቾትኔ አባና ያቤ ሜና ይያ ዩድኒ፤ ዝም ሜና እያ ኧቾትን፤ ዝም ሜና አብ የራኼ ኸማ ዩድኒ። 37ይያም የራኼ አብ ገገታ ይያ ኦደኒም፤ አኹ ጭን ቃረታ ስርም አንሰማኹዊ፤ መርከታም ስርም አናሸኹዊ። 38ዀትም የራዀንዀታ አታምረዊ የኸሬ ቃረታ ባኹ ኤረብር። 39አኹ ይእግዘር ቃር ቢዩዶ መጣፍ የዘላለም ኧያም ትረኽቦ ቃር ይመስርኹ የኸሬ በኽ የቸነ መጣፍ እንም በጨር ትምረምሮ፤ የኽርምታነ ኽኽ እንም ይያ ዩዶኒ መጣፍሮ። 40ቢኸርም አኹ ኧያም ትኸሮዌ ይያኼ ወተን አትሰቦ። 41"እያ ክብር ተሰብ አንሸ። 42በⷕናኹ ይእግዘር አትረምዶ ኸማ ኧⷕር። 43እያ ባባና ሽም ቸነዀም፤ አኹም እያ አንትⷀፐርኹን፤ እንጐደታ በገገታ ሽም ቢቸን ጭን የዀት ትትⷀፐረዊ። 44ገግ በገጋኹ ተሰብ ክብር ትሰቦ፥ ትማት እግዘር ጭን ክብር አትሰቦ፤ ኧጋ አኹ መምር ብያ ታምሮዌ ይኸንኹ? 45ቢኸርም እያ በአብ ይፍቴ ኧⷈስስኹ ቃር እመሰረናኹ፤ ይⷈስስኹዀታ ጭን ትትመመሮᎌ ሙሴዉ። 46አኹ የሙሴ ያመርኹዊ ተኸረ ይያ ቃር የጣፈ የኸሬ ይያም ትመሮን ባነ። 47ዀት የጣᎈን ባናመርኹ ጭን እያ ኧብርኹ ቃር መምር ታምሮቴ?" ባረኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\