ዮኻንስ 6

1ተኽም አንⷀ ኢየሱስ ጥብርያዶስ ይውሪ ገሊላ ባር ኽወኸት ተⷘናም። 2ኢየሱስ ባሸነ ባትርፎት የቾተን ወግ ያሰቦዌ ብዘ ሰብ ተⷐተረዊም። 3ኢየሱስ ቈቶ ወጣምታነ ተተማሪየታ ጋᎀ በዛኼ ቾናም። 4የይኹዳ የፋሲካ ባር ከረ ተⷀነበም ባነ። 5በኽ ግዝየ ኢየሱስ ብዘ ሰብ የዀትኼ ቲቸኖ አሸምታነ የፊሊጶስ "የዝኽ ሰብ ይወጣሮ ሸረት ቤቴ ንስየነቴ?" ቧረንም። 6ኢየሱስ ዝም የትሳረን የፊሊጶስ ይᎈትኔ ባነ ባንኸሬ ይቾት ቃር ዀትም ይⷕር ባነ። 7ፊሊጶስም "ያታተዀና እርስየ የጠነሺ ይውዮዌ ዄት በቅር ዲናር ስን ኤወጣን" ቧረንም። 8ተኢየሱስ ተማሪ አተታ የስምኦን ጴጥሮስ ጐፔ እንድርያስ ዝካ ባረም፤ 9"አምስት የኽር ዳቦም ዄት አሳ የጠበጠ አት ኧርች ዝኼ ነረ፤ ቢኸርም ዝኽ የዝ እንም ሰብ ተምር ይወጣን" ባረም። 10ኢየሱስም "ሰብ እንም በማራ አውሮዮ" ባረም፤ ብዘ ሰር በዛኼ ባነ፤ ሰብም ቾኖም፤ የገምያ ᎃዝረዀናም አምስት ዀም ያኽር ባነ። 11ኢየሱስ ዳቦዀታ ነሳም ይእግዘር ሽርት ባትⷀነበ አንⷀ የቾኖ ሰብ አበኖም፤ የኽክም አሳኽኖ እንመዀና ያትⷈሽኖ አኽር ነከቦም። 12እንመዀና በኖም ተጠᎈቦ አንⷀ ኢየሱስ የተማሪየታ "የተነፈ የፍረነᎁ ሰስቦ፤ እማተታ እምᎄጠቀ" ባረኖም። 13ኽኖም ሰብም ኽኖ በኖምታነ ተተነፈ ታምስት የኧኽር ዳቦ የፍረነᎁ ስበሰቦምታነ አስረዄት ሳጠራ ሜኖም። 14ሰብኽኖ ኢየሱስ የቾተን ወግ ቃር ባሰቦ አንⷀ "ይቸንቴ የዋሪ ነቢ ጪግም ዝኸታው" ባሮም። 15ሰብምኽኖ የግርድ የኢየሱስ ያረግሰውዬ በⷕነዀና ያጫመቶኸማ በኻረ አንⷀ ተኽኖ ተቤተረም ይማተታ ቈቶ ወጣም። 16ድየ ቲመሽ ተማሪየታ የገሊላ ባሬ ወሮም። 17ብእርስየ መርከብ ቅፍርናኾም ከተማ ይትⷘኖዌ ተረሶም፤ ኽም ጋᎀ ድየ ጠነማ ባነ፤ ኢየሱስም ገና የኽኖኼ አንቸነ ባነ። 18ጦናማ ንፋስ ይረፍስ የረፐረ የኸሬ የባር እኻም እንቅረቀረም። 19ተማሪየታም አምስት ዌም ስድስት ኪሎ ሜትር አኽር በመርከብዀታ በባር ᎈር ቦሮ አንⷀ ኢየሱስ በባር ᎈር የቾኖᎌ የመርከበዀኔ በግረታ ቲቸን አሰበዊም ንቃር ሰነፎም። 20ኢየሱስ ጭን "እያትንዀ እንሰነፍኹ" ባረኖም። 21ኽኖም ሳረኖምታነ በመርከበዀና አገፐዊም፤ ኽም ጋᎀ የትሳፈሮᎌ መርከበዀና የሳቦ መደር አሰናኖም። 22በመረጋታ ተባር ኻወኸት የረፐሮ ሰብ በኽ በባርዀታ እማት መርከብ ባንኸሬ እንጐድ መርከብ ኤነኸማ ኻሮም፤ የኢየሱስም ተማሪ ይማተዀና በኽ መርከብ ገፖም ቶሮም ኸማ፥ ኢየሱስ ተኽኖ ጋᎀ አንገፓ ኸማ ኻሮም ባነ። 23ቢኸርም እንጐድ መርከብ ተጥብርያዶስ ባር ተረሶም ቸነቦም፤ ኢየሱስ ይእግዘር ሽርት ያትⷀነበወም ሰብም ሸረት የበኖᎌ መደር ተⷀነቦም። 24በኽ የረፐሮ ሰብ የኢየሱስ ዌም የተማሪየታ ሳቦም በበከሮዮ አንⷀ በመርከብኽኖ ተሳፈሮምታነ የኢየሱስ ይሰበውዬ ቅፍርናኾም ከተማ ወሮም። 25ተባር ውጤ ተⷘኖም የኢየሱስ ነከበዊም፤ "አስተማሪዮ ዝኼ መችራ ቸነኸም?" ባሮም ተሳረዊም። 26ኢየሱስም "የውረመና ኧብርኹ፤ አኹ ይያ ትሰቦን ሸረት በናኹም የጠᎈኹዌዉ ባንኸሬ ወግ ያሸኹዌ አንኸረ። 27ᎄኔም ያርቅ ሸረት ትትብሮ አቶቶ፤ ይርቀታ አብ እግዘር በኧርቸታ ወኸት ጪግ አመነም ያተᎀን የሰብ ትከ ይብኹ፥ የዘላለም ይኸር ሸረት ቶቶ።" 28ሰብኽኖም "ይና ይእግዘር ሜና ንቾትኔ ምር ወቶት ነረብንደ?" ባረዊም። 29ኢየሱስም "ይእግዘር ሜና ወቶት እግዘር በራዀን ኧመሮቱ" ባረኖም። 30ኽኖም "ይና ኧዥትነ ባኸ ናምኔ ምር ወግ ታትየሽንደቴ? ምር ትቾትቴ? 31'ኽኖ ይበሮዌ ተሰሜ ሸረት አወንደሮም' ቧርም የጣᎉ ኸማ አባንዳ በበረኻ መና ይውሪ ሸረት በኖም" ባረዊም። 32ኢየሱስም "የውረመና ኧብርኹ ተሰሜ ሸረት ያወንደንኹ ሙሴ አንኸረ፤ ውረም ሸረት ተሰሜ ይብኹ አባና እግዘሩ። 33እግዘር ይብ ሸረት ተሰሜ ወንደም የሰብ እንም ኧያም ያሜ ሸረቱ" ባረኖም። 34"ⷘታንዶ ዝኽ ሸረት እንም ጋᎀ ይና ናመንደ" ባረዊም። 35ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "ኧያም ያሜ ሸረት እያትንዀ፤ ይያሜ ይቸንዀታ ስርም ኤጐድን፤ ብያ ያምርዀታ ስርም ኤጠሟን፤ 36አኹ ጭን አሸኹንም ቢኸርም ቢያ አናመርኹፒ ኧብርኹ። 37አብ ይቤ እንም ይያኼ ይቸንቴ፤ ይያሜ ይቸንዀታ ስርም ውጤንየ አናወጣን። 38እያም ተሰሜ ዮንድዀ የራኼዀታ የፍቃደታ ቃር ኧቾቴዉ ባንኸሬ የገገና ፍቃድ ኧቾቴ አንኸረ። 39የራኼዀታ ፍቃደታ ያቤ እማተታ ዳር ቤቄዬ እንመታ በቀጥወ ከረ ተሞት ኧረሳኔዉ። 40ያባና ፍቃድ የርችዀታ ያዥም በዀትም ያምር እንም ዘላለም ኧያም ኸረም ይረብሬው፤ እያም በቀጥወ ከረ ተሞት ኧረሳንቴ ባረኖም።" 41ኽም ጋᎀ ኢየሱስ "ተሰሜ ዮንደ ሸረት እያትንዀ" የባሬ የይኹዳ ሰብ በዀት እᎃጠጦት ቀነሶም። 42"ዝኽ የዮሴፍ ኧርች ኢየሱስ አንኸረዌ? አባታም አዶተታም ይና ንⷕኔዮ አንኸረዌ? ዀት ኧዃ 'ተሰሜ ወንድዀም' መምር ይብር?" ባሮም። 43ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "አኹም ታኹ አትᎃጠጦ። 44የራኼ አብ ቴያቸንን ይያኼ ወተን ይዀለ ሟኒም ሰብ ኤነ፤ ይያሜ ይቸንዀታ በቀጥወ ከረ ተሞት ኧረሳንቴ። 45ይእግዘር ቃር ቢዩዶ በነቢ መጣፍ 'ሰብ እንም ቲእግዘሬ የትማረ ይኸርቴ' ቧርም ጣᎉም፤ የአብ ሰማም የትማረ እንም ይያኼ ይቸን። 46ዝም በሮት አብ ያሸን ሰብ ነረ ወበር አንኸረ፤ አብ ያሸን እማት ቲእግዘሬ የቸነዀታው። 47የውረመና ኧብርኹ 'ብያ' ያምር ዘላለም ኧያም ይኸር። 48እያ ኧያም ያሜ ሸረትንዀ። 49አባኹ በበረኻ መና በኖም፤ ቢኸርም ኽኖ ᎀቶም። 50ተሰሜ ይወርድ ሸረት ዝኸታው፤ ዝኽ ሸረት ይበራዀታ ስርም ኤሞት። 51ተሰሜ ዮንደ ኧያም የኸረ ሸረት እያትንዀ፤ ተዝም ሸረት ይበራዀታ ዘላለም ይረብርቴ፤ አለም እንም ኧያም ኸረም ይረብሬ እያ ኤውን ሸረት በሰረናው።" 52በኽም ግዝየ የይኹዳ ሰብ "ዝኽ ምስ በሰረታ ንበራኔ መምር ይብንዴ ይዀለ?" በበሮት ገግተገገዀና ተክራከሮም። 53በኽ የቸነ ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "የውረመና ኧብርኹ የሰብ ኧርች በሰር ባንበናኹ ደመታም ባንሰጨኹ ኧያም አትኸሮ። 54በሰረና ይበራም ደመና ይሰጭ እንም የዘላለም ኧያም ይኸር፤ በቀጥወ ከረ ተሞት ኧረሳንቴ። 55በሰረና ውረም የኸረ ሸረቱ፥ ደመናም ውረም የኸረ ይሰጪ ቃሩ። 56በሰረና ይበራም ደመና ይሰጭ እንም ብያ ይረብር፤ እያም በዀት ኧረብር። 57ኧያም የኸረ አብ የራኼምኸማ እያም በዀት ኧያም የኸርዀኸማ የኽክም ይያ በሰር ይበራ እንም ብያ የቸነ ኧያም ኸረም ይረብርቴ። 58ተሰሜ ዮንደ ሸረት ዝኸታው፤ ዀትም አባኹ የበነዊ ሸረት ኸማ አንኸረ፤ ኽኽ ሸረት የበኖ ᎀቶም፤ ዝኽ ሸረት ጭን ይበራ ዘላለም ይረብርቴ" ባረኖም። 59ኢየሱስ ዝኽ የባረ በቅፍርናኾም ከተማ አይኹድ ቢደመዶᎌ ቤት ቲያትመር ባነ። 60ተተማሪየታ ብዘመዀና ዝኽ ኢየሱስ የዋረን ሰሞምታነ "ዝኽ ትምርት ኤገባቃሩ፤ ሟን ይሰሜ ይዀለ?" ባሮም። 61ተማሪየታ በዝ ዘንጋ ይᎃጠጦ ኸማ ኢየሱስ በመንፈሰታ ኻረም ዝካ ባረኖም፤ "ዝኽ ዘንጋ ተስፋ አትየንጠናኹምዌ? 62ኧጋ የሰብ ኧርች ይፍቴ የረፐረወ የሰሜንየ ተዠፐረም ቲወጣ ብታዞ ምር ትብሮቴ? 63ኧያም ያሜ ይእግዘር መንፈሱ፤ ሰብ በገገታ አትምቃር ያሜዬ ኤዀለ፤ እያ ያኹ የዝረⷈዀን ቃር ኧያም ያሜ መንፈሱ። 64ቢኸርም ታኹ ግብት አታት ኤያምሮ ሰብ ነረቦ" ባረም ኢየሱስ ዝኸታ የዝረⷈ ቲፍትወረር ቀነሶም ኤያምሮምኽኖ ሟን የረፐሮ ኸማ የዀትም የጠላት አወጣም ያⷀᎏን ሟን የኸረ ኸማ ይⷕር የረፐሬው። 65ዠፐረም ኢየሱስ "አብ ቴይውን ይያኼ ይቸኔ ይዀለ ኤነ የባኩ የዝኸታው" ባረም። 66በዝኽ የቸነ ብዘ ተማሪየታ ያንⷅንየ ተዠፐሮም፤ ተኽ ግዝየ ቀነሶም የኢየሱስ ወትኸተር ታቦም። 67ኢየሱስ ያስረዄትም ተማሪየታ "አኹም ያንⷅንየ ታሮዌ ትሰቦዌ?" ባረኖም። 68ስምኦን ጴጥሮስ "ⷘታንዶ የሟኔ ንወነ? ዘላለም ኧያም ያሜ ቃር ያኸ ነረናኸ። 69ይናሸ አመነም ቅዱስ ይእግዘር ኧርች አኸ የኸርኸ ኸማ ኻነም" ቧረንም። 70ኢየሱስም "አኹ አስረዄታኹ እያ ሸፐትኩም አንኸረዌ? ቢኸርም ታኹ አተታ ሼጣኑ" ባረኖም። 71ኢየሱስ ዝም የባረ የስምኦን ኧርች የአስቆርቱ ይኹዳ ቃር ባነ፤ ይኹዳ ታስረዄት ተማሪየታ አተታ ቢኸርም አት ከረ የጠላት አወጣም ያⷀᎏን ኸማ ኢየሱስ ይⷕር ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\